Cijena vode od 1.prosinca viša, za domaćinstva raste na 16,48 kuna/m3 Cijena vode od 1.prosinca viša, za domaćinstva raste na 16,48 kuna/m3
PETRINJA – Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća s 21 glasom za i jednim suzdržanim usvojena je odluka o obračunu i naplati naknade za... Cijena vode od 1.prosinca viša, za domaćinstva raste na 16,48 kuna/m3

PETRINJA – Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća s 21 glasom za i jednim suzdržanim usvojena je odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj koja raste s postojeće jedne kune na 1,80 kuna, iako je prvotno planirano da ta cijena naraste na 2,66 kuna. Navedena naknada je povećana, kako je istaknuo direktor petrinjske Privrede Zoran Zechner, za razvoj u svrhu financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina.

„Realizacija onoga što nama predstoji, predlaže se uvrstiti i u cijene naknade za razvoj. Za sva moguća pitanja oko toga da li bi to poboljšalo nekakve financijske efekte, to svakako, međutim utjecaj na poslovanje naknade za razvoj nema. Iz ovog dijela u konačnom financijskom izvješću se ne bi pokazalo kao pozitivno, ovo povećanje ima utjecaja samo na investicije“, rekao je Zechner.

Upravo te investicije Privrede iznosile bi 2,5 milijuna kuna, zbog čega se predlaže povećanje naknade za razvoj. Tako bi cijena vode za domaćinstva od 1.prosinca porasla za 5,10 posto, odnosno sa postojećih 15,68 kuna po kubiku, nova cijena vode bi iznosila 16,48 kuna po kubiku. Cijena vode za poslovne subjekte bi porasla za 3,9 posto, a za Gavrilović 4,17 posto.

HDZ-ov Željko Tonković je kazao kako je vidljivo da petrinjska Privreda ima financijskih problema. „Ono što je također bitno, a što se naprosto čuje, da imate zapošljavanja u zadnjih godinu do dvije dana što je nesrazmjerno sa poslovanjem i obimom vašeg posla, mislim da to nije opravdano sa nekim poslom. Ono što je bitno istaknuti, svaki puta u svakim racionalnim odlukama mi želimo biti pozitivni, ali moramo biti odgovorni i prema onima koji to plaćaju. Ne možemo olako ruku dignuti“, rekao je Tonković.

Nezavisni Pejo Trgovčević je kazao kako je ovo povećanje puno, ali istovremeno podsjeća kako navedena naknada za razvoj nije podizana već nekoliko godina, iako zna da je riječ o namjenskoj naknadi. „Mislim da ove projekte koje ste naveli može se platiti kroz kapitalne potpore iz proračuna. Apeliram na sve nas i gradonačelnika, i do sada smo kapitalne potpore davati za izgradnju seoskih vodovoda, izgradnju infrastrukture. Nemojmo sada u ovom trenutku drastično podizati cijenu vode. Veliki je to udar na krajnje potrošače. Vi jako dobro znate da ćemo mi sigurno morati podizati cijenu vode kada se izgradi pročistač otpadnih voda. To je neminovno, to svaki grad, svaka jedinica lokalne samouprave koja je gradila i izgradila svoj pročistač za otpadne vode je morala podići cijenu, i to drastično, cijenu vode“, rekao je Trgovčević koji je još jednom predložio vijećnicima da se u proračunu za iduću godinu osigura kapitalna potpora za ove projekte Privrede kako navedena naknada ne bi toliko porasla.

Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović je podsjetio kako je Petrinja investirala u obnovu vodovodne mreže 431 milijun kuna. „Stavka za razvoj piše da je za razvoj, ako godinama nismo ništa razvijali, a sada razvijamo, onda moramo ljudima objasniti hoćemo li imati stavku za razvoj da bude mrtvo slovo na papiru ili ćemo se razvijati dalje. Ako Gradsko vijeće donese odluku da se mi dalje ne trebamo razvijati, onda ćemo građanima morati reći da neće biti vode u Hrastovici, Budičini, Taborištu, Maloj Gorici, Brestu. Ako mislite sa kapitalnim potporama od milijun kuna pomagati da Privreda ima taj novca onda mi morate reći kome ćemo uzeti, da li Dječjem vrtiću, Komunalcu, nauštrb socijale, od koga ćemo uzeti. Najlakše je dati kapitalnu potporu, ali od kuda. Hoćemo li ići dalje ili ćemo stati. Moramo znati da li stajemo, idemo, razvijamo se ili se ne razvijamo. Na temelju čega ćemo se razvijati ako nećemo na onome što nam je strateški interes, to su nam voda, Aglomeracija, pročistač i ultrafiltracija“, rekao je Dumbović.

HNS-ov Nenad Radošević je kazao kako su investicije potrebne jer voda je elementarna potreba. „Problem je mogu li građani sami snositi ovaj teret. S jedne strane sam shvatio da je dobra volja i gradonačelnika, vjerojatno i direktora Privrede, da se razmišlja i o nekakvoj podjeli odgovornosti. Treba razmišljati i o racionalizaciji poslovanja. Rješenje vidim u tri smjera, jedno je racionalizacija poslovanja same Privrede, drugo je povišenje naknade za razvoj, ali ne u ovom obimu kako je predloženo, nego kako je spominjana brojka od 1,80 kuna. To bi bilo prihvatljivo što se tiče opterećenja za građane. I treće su kapitalne potpore u narednom razdoblju“, rekao je Radošević.

Nakon poduže rasprave i odrađene stanke, direktor petrinjske Privrede Zoran Zechner je prihvatio prijedlog da se naknada za razvoj poveća sa sadašnje jedne kune na 1,80 kuna po kubiku isporučene vode za korisnike vodnih usluga na području Grada Petrinje. Navedena odluka stupa na snagu od 1.prosinca ove godine.

Komentari

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.