EU s dva milijuna kuna financira projekt kojim je cilj inovativnim pristupom doći do zapošljavanja EU s dva milijuna kuna financira projekt kojim je cilj inovativnim pristupom doći do zapošljavanja
SISAK – U sjedištu Sisačko-moslavačke razvojne agencije SI-MO-RA održana je početna konferencija projekta „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji.“ Direktor SI-MO-RA-e Mario Čelan... EU s dva milijuna kuna financira projekt kojim je cilj inovativnim pristupom doći do zapošljavanja

SISAK – U sjedištu Sisačko-moslavačke razvojne agencije SI-MO-RA održana je početna konferencija projekta „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji.“

Direktor SI-MO-RA-e Mario Čelan je rekao kako je cilj projekta educirati 90 nezaposlenih iz ranjivih skupina društva, a to su , žene, mladi od 15 do 29 godina, osoba s invaliditetom, starijih osoba, dugotrajno nezaposlenih, Roma, beskućnika, bivših ovisnika i povećati njihovu zapošljivost:

„I koji će proći edukaciju vezano za game developere, proći će edukaciju nekoliko softverskih programa bledner i unity koji su potrebni za napraviti jednu kvalitetnu video-igru. Edukacija će trajati šest mjeseci. Devedeset polaznika će proći te edukacije. Dio će biti s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a 20 osoba će biti iz srednjih škola.“

Partneri na projektu su Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Kutina, Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni uredi Sisak i Kutina. Čelan vjeruje da će uz dobre partnere projekt privesti krajnjem cilju:

„To je da se ti mladi ljudi zaposle, da se zaposle u zanimanju koje trenutno nema dovoljan broj radnih ljudi prema potrebama naših game developera, tvrtki koje su s tog područja.“

Na pitanje što misli hoće li biti interesa za ovu edukaciju među pripadnicima ranjivih skupina, Čelan odgovara:

„Vjerujte mi da sam upoznao dosta starijih, kojima je ovo bio hobi, koji su radili samostalno doma. Znate da ovakvu edukaciju nemate baš priliku često ni naći, u našoj županiji ih ni nema.  Postoji jedna tvrtka u Zagrebu koja se bavi edukacijama ili ljudi putem tutorijala sami to rade doma. Ovako će imati priliku promijeniti posao s kojim nisu zadovoljni ili ga unaprijediti.“

Također, cilj je projekta potaknuti poduzetništvo kroz provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja te umrežavanje, jačanje i educiranje članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije. V.d.predstojnica područnog ureda Kutina Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Sonja Repić je rekla kako je ovaj projekt realizacija lokalnog partnerstva za zapošljavanje:

„Tako da projekt obuhvaća više segmenata u cilju poticanja zapošljavanja i jačanja kompetencija nezaposlenih osoba, ali isto tako i nas radnika koji smo članovi LPZ-a jer naše lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Sisačko-moslavačkoj županiji postoji već duži niz godina, ali do sada još nije bilo nekakvog instrumenta financiranja nego smo jednostavno kao partneri financirali rad partnerstva putem naših redovnih sredstava.“

Ukupna vrijednost projekta je 1.997.954,43 kune i u 100%-nom iznosu je financiran EU sredstvima. Projekt traje 30 mjeseci, a počeo se provoditi od 14.svibnja.

Komentari

Marin Fran Informativni urednik / Novinar

Glavni urednik informativnog programa Petrinjskog radija. Osim o informativnom programu, Marin Fran je posvećen i radijskom programu, tako da osim pisanja vijesti, Marin je i voditelj te urednik nekoliko emisija u programu Petrinjskog radija, kao što su emisija Trenica, A sada vi te Zvona Svetog Lovre.