Gradski vijećnici usvojili proračun u iznosu od gotovo 386 milijuna kuna Gradski vijećnici usvojili proračun u iznosu od gotovo 386 milijuna kuna
PETRINJA – Nakon deset sati rada gradski vijećnici su na 18.sjednici Gradskog vijeća usvojili Proračun za 2019. godinu u visini od 385 milijuna i... Gradski vijećnici usvojili proračun u iznosu od gotovo 386 milijuna kuna

PETRINJA – Nakon deset sati rada gradski vijećnici su na 18.sjednici Gradskog vijeća usvojili Proračun za 2019. godinu u visini od 385 milijuna i 725 tisuća kuna. Privremena pročelnica upravnog odjela za proračun, financije i naplatu potraživanja Ivana Kordić je obrazložila predloženi proračun te rekla na koji je način sastavljen:

„Prvi puta vam je u materijalima jedan prikaz Proračuna koji je rađen na temelju okružnice Ministarstva financija, znači upute Ministarstva financija kako izraditi Proračun i koji se sastoji od toga da se račun Prihoda i rashoda planira prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, funkcijskoj klasifikaciji, organizacijskoj i programskoj.“

HDZ-ov Željko Tonković je iznio zaključak Odbora za financije i proračun. Rekao je kako je proračun rađen prema kvalitetnijim standardima. No, razvoj je baziran na kreditnom zaduženju od 60 milijuna kuna.:

„Ovaj prijedlog proračuna ima dosta aspekta razvoja iz pozicije sufinanciranja iz EU fondova. Tu se godinama zalažemo za taj oblik. Smatram da ovakav prijedlog proračuna, ako želimo razvoj Grada, onda ću reći da je on pomalo nužno zlo iz razloga što se moramo zaduživati. I kada dođe vrijeme zaduživanja, a znate da Gradsko vijeće donosi uglavnom za svaki projekt kreditno zaduženje, mislim da moramo biti obazrivi, da moramo biti korektiv Gradskoj upravi i gradonačelniku, da u tim trenucima ne smijemo olako podizati ruke. Treba im dati mogućnost razvoja, ne možemo osporavati te projekte, ali u tom trenutku moramo biti itekako obazrivi i mislim da je to što je najbitnije.“

MOST-ova Luca Gašpar Šako je pitala da li je potrebna geodetska izmjera grada. Kako je u prethodnim točkama Odmaralište u Punatu stavljeno na popis gradskih nekretnina koje idu na prodaju, Šako je predložila da prvotno predloženih 2 milijuna kuna za njegovu obnovu budu preraspoređeni na druge stavke. Primijetila je kako Gradska uprava u idućoj godini nabavlja računala u vrijednosti od 500 tisuća kuna te mobitele u iznosu od 60 tisuća kuna. Nadalje, rebalansom je tražila 400 tisuća kuna za projekt Solar city kojim bi se omogućilo dobivanje električne energije od sunčeve svjetlosti. Pojasnila je u nastavku kako je MOST još u siječnju u saborsku proceduru Zakon o samoopskrbi električnom energijom iz solarne energije kako bi se povećala energetska neovisnost. U tom je segmentu Hrvatska najlošija u Europi:

„Prijedlog zakona još nije uvršten u Dnevni red Sabora. Imamo podatke, samo 0,3 % električne energije u Republici Hrvatskoj dobivamo iz  solarne energije. Ovim zakonom bi se mogla potaknuti brza promjena i u samo nekoliko godina bi došli na 10% jer proizvodnjom električne energije na mjestu potrošnje iz obnovljivih izvora energije se izbjegava povlačenje električne energije iz mreže jer to je energija koja je proizvedena uz emitiranje stakleničkih plinova.“

HDZ-ov Mihael Jurić je u svom amandmanu tražio 300 tisuća kuna, po 100 tisuća kuna za mjesne domove u prigradskim naseljima Nova Drenčina, Novom Selište i Mokrice:

„Svaki na iznos od 100 tisuća kuna gdje su u principu ti domovi mjesta centralnih okupljanja stanovnika u tom kraju, u tom području, koji ih puno koriste, koji organiziraju razno-razne manifestacije, a ne treba puno. Stanovnici su iskazali želju da bi uz sufinanciranje, mještani sami pomogli, organizirali se i to napravili.“

HSS-ov dr.Miroslav Petračić je apelirao na potrebu uređenja petrinjskih groblja te tražio da Grad učini jedan korak kad je u pitanju obnova crkve sv.Katarine u Radićevoj ulici te da barem sufinancira projektnu dokumentaciju.

HNS-ov Nenad Radošević je pitao kakva je sudbina programa koji su prethodno usvojeni, a sada se amandmanima mijenjaju.

Gradonačelnik Darinko Dumbović je rekao kako prihvaća sve amandmane te kako će Grad u idućoj godini morati paziti kako se zadužuje zbog tekućih projekata. Rekao je kako će grad za dvije godine postati još veće gradilište. Nadalje, pozvao je vijećnike da ga u budućnosti podrže za zaduženje kad su u pitanju prometnice. Čim se iduće godine završi Aglomeracija, asfaltiranje mora ići odmah iza toga. Već je spremna dokumentacija

za dio tih prometnica:

„Mislim da sam bio dovoljno jasan. Neću vam više oduzimati vrijeme. Svi koji ćete, a trebali bi glasati za proračun iz razloga u ovim planovima što smo se iscrpili, u ovih 10 sati, da smo se u tim planovima izrazgovarali, da smo se porampali i posvađali. Uvijek sam za to da imamo i malo jače tonove, jer u svakom slučaju, građani Petrinje bi iz ovog proračuna trebali profitirati i ovaj proračun će definitivno u sljedećoj godini biti jedan snažan i vidljiv napredak i mogu reći da sam veliki optimist i vjerujem da će te taj optimizam vi potvrditi dizanjem ruku.“

Na kraju je Proračun za 2019. usvojen s 19 glasova ‘ZA’ i jednim ‘PROTIV’. Dogovoren je i datum za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća u petak 21.prosinca kad se očekuje usvajanje zadnjeg rebalansa Proračuna za 2018. godinu.

Komentari

Marin Fran Informativni urednik / Novinar

Glavni urednik informativnog programa Petrinjskog radija. Osim o informativnom programu, Marin Fran je posvećen i radijskom programu, tako da osim pisanja vijesti, Marin je i voditelj te urednik nekoliko emisija u programu Petrinjskog radija, kao što su emisija Trenica, A sada vi te Zvona Svetog Lovre.