Gradsko vijeće nije usvojilo Izvješće o izvršenju proračuna za 2016.godinu Gradsko vijeće nije usvojilo Izvješće o izvršenju proračuna za 2016.godinu
PETRINJA – Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za 2016.godinu nije usvojeno, jer je osam vijećnika glasalo za,... Gradsko vijeće nije usvojilo Izvješće o izvršenju proračuna za 2016.godinu

PETRINJA – Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za 2016.godinu nije usvojeno, jer je osam vijećnika glasalo za, 10 ih je bilo protiv, dok su tri vijećnika bila suzdržana. Izvješće je predstavila Milka Pavišić, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja.

„U 2016.godini ukupan prihod proračuna je iznosio 81,5 milijuna kuna. Rashodi su ostvareni sa 74,5 milijuna kuna. Preneseni proračunski rashodi iz 2015.godine iznosili su 17,1 milijuna kuna. 31.prosinca 2016.godine iznosio je 10,5 milijuna kuna. Ukupni prihodi su ostvareni sa 78 posto, a ukupni rashodi sa 74 posto“, rekla je uvodno Pavišić.

Navedeno izvješće nije prihvatio Odbor za financijske i proračun čiji je predsjednik Željko Tonković pojasnio više. „Gradskom vijeću Grada Petrinje predlaže se da donese odluku o neprihvaćanju izvješća o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za razdoblje od 1.1.2016.do 31.12.2016.godine. Mogu reći, od pet članova četiri su bila za, a jedan suzdržan“, rekao je Tonković.

Za Odbor je izvješće neprihvatljivo iz razloga, kako stoji u njihovom obrazloženju, netransparentnog trošenja Proračuna, probijanje određenih proračunskih stavki za više od 200 posto, iako je rebalans proračuna bio 30.prosinca 2016.godine, te podnošenje Izvješća nakon Zakonom propisanog roka.

Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović je istaknuo kako je izvješće o proračunu za 2016.godinu poslano Državnoj reviziji, Ministarstvu financija i FINA-i. „Ovdje moram ukazati na jednu vrlo zabrinjavajuću i opasnu sklonost koju pokazuju predlagatelji. Tvrdi se da gradonačelnik krši Zakon o proračunu, ističem da Gradsko vijeće nije ovlašteno niti stručno tijelo koje donosi zaključak o tome tko krši zakon i druge propise jer pravni sustav Republike Hrvatske propisuje tko je nadležan za takva pitanja“, rekao je uvodno Dumbović te dodaje kako Gradsko vijeće ne može izražavati sumnju jer nije tijelo kaznenog progona.

„Jasno je da ovdje što ste tražili vi prejudicirate ono što mi zakonski prilažemo svim institucijama i vi želite donijeti tu odluku ovdje da unaprijed dajete do znanja da govorite da postupci nisu u redu. Nemojte se s time igrati, želim da ovo ide u zapisnik, ja ću tražiti nadzor nad odlukom Gradskog vijeća je li propisana ili nije propisana“, dodaje Dumbović i ističe kako je oko izvješća o izvršenju Proračuna potrebno gledati Zakon o proračunu.

HDZ-ova Magdalena Komes je istaknula kako oni predlažu proračunski nadzor kako bi se utvrdile eventualne nepravilnosti kod izvršenja proračuna. „Kada se govori o netransparentnosti mi ne mislimo pritom na transparentnost u smislu papira je li što dostavljeno ili nije, već o transparentnosti pojedinih stavki. Previše je u proračunu stavki tipa ostalo, slično, prevelike su to stavke da bi prošle samo tako. Ovo što smo naveli da kršite Zakon u smislu, budući nismo dobili od nikoga datum kada ste predali ovo izvješće Gradskom vijeću. Na temelju toga imamo pravo pretpostaviti odnosno posumnjati da ste prekršili Zakon o proračunu“, rekla je Komes.

HDZ-ov Željko Tonković je nabrojao nekoliko stavki koje su probijene, dok je SDP-ova Svjetlana Lazić nabrojala nekoliko stavki koje nisu izvršene u proračunu za 2016.godinu. Na samom kraju vijećnicima je predložen i jedan zaključak kojeg je pročitala HDZ-ova Magdalena Komes.

„Stojimo kod ovog prijedloga Zaključka u svezi tog izvještaja da se zbog netransparentnog korištenja proračunskih sredstava zatraži proračunski nadzor. Iza u obrazloženju povlačimo rečenicu koja kaže da gradonačelnik kao odgovorna osoba za izvršenje proračuna učestalo krši Zakon o proračunu kao i podzakonske akte, i u sljedećoj rečenici dodajemo da se sumnja da se rashodi u knjigovodstvenim evidencijama ne vode sukladno pravilniku“, rekla je Komes. Navedeni prijedlog zaključka dobio je 13 glasova za, jedan vijećnik je bio suzdržan kao što je sedam vijećnika bilo protiv takvog zaključka.

Vijećnici su također raspravljali i o Izvješću o radu gradonačelnika za prvih šest mjeseci ove godine iz kojeg je vidljivo kako je petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović u prvih šest mjeseci imao 222 aktivnosti. Za izvješće je bilo 11 suzdržanih te 10 vijećnika za.

Komentari

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.