Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
logombhnaslov

Javni poziv Ministarstva hrvatskih branitelja za dodjelu potpora za samozapošljavanje

ZAGREB – Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje u sklopu EU projekta ”Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata”.

Ciljanu skupinu Poziva čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, prijavljeni u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Novčana potpora koju korisnik može ostvariti iznosi najviše do 80.000,00 kuna. Novčana potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom, troškovnikom i drugim ugovornim obvezama. Korisnici koji sredstva ne utroše namjenski dužni su ih vratiti u Državni proračun uz zakonsku zateznu kamatu.

Trajanje zaposlenosti isplatom potpore za samozapošljavanje mora biti u punom radnom vremenu (40 sati tjedno) najmanje 12 mjeseci.

Prihvatljivim troškovima za podnositelje zahtjeva za korištenje potpore za samozapošljavanje koji zahtjev podnose temeljem namjere pokretanja obrta, trgovačkog društva ili druge samostalne
profesionalne djelatnosti smatraju se troškovi:

 1. kupnje strojeva, tehnike, opreme i alata nužnih za obavljanje djelatnosti
  2. kupnje novih prijevoznih sredstava koji predstavljaju izravno sredstvo za rad ili su nužni za obavljanje djelatnosti
  3. registracije i osiguranja kupljenih novih prijevoznih sredstava koji predstavljaju izravno sredstvo za rad ili su nužni za obavljanje djelatnosti
  4. kupnje informatičke opreme, uključujući kupnju licenciranih informatičkih programa, a izravno potrebnih za obavljanje djelatnosti
  5. kupnje franšize
  6. kupnje zaštitne i radne odjeće i opreme
  7. najma/zakupa poslovnog ili skladišnog prostora (ne može biti prihvatljiv trošak ukoliko podnositelj zahtjeva prostor zakupljuje ili uzima u najam od članova obitelji), za najviše 12 mjeseci
  8. uređenja i opremanja poslovnog/skladišnog/proizvodnog prostora nužnog za obavljanje djelatnosti, a troškovi mogu biti prihvatljivi u vrijednosti do 4.000,00 kuna (isključivo soboslikarski radovi, namještaj)
  9. vezani uz ispitivanje, atestiranje i standardizaciju proizvoda/usluga, uvođenje normi i znakova kvalitete, procjene opasnosti
  10. promidžbe i oglašavanja, a troškovi mogu biti prihvatljivi u vrijednosti do 12.000,00 kuna (troškovi uključuju npr. izradu web stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča, natpisa i sl.)
  11. knjigovodstvenih usluga, za najviše 12 mjeseci
  12. podmirivanja doprinosa za obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje (I. i II. stup) za vlasnika djelatnosti, za najviše 12 mjeseci
  13. edukacija koje su vezane uz djelatnost i koje su provedene i plaćene do propisanog roka prihvatljivosti troškova, a troškovi mogu biti prihvatljivi u vrijednosti do 4.000,00 kuna
  14. PDV-a ukoliko korisnik nema mogućnost povrata PDV-a u okviru nacionalnog zakonodavstva o PDV-u.

Poziv ostaje otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine.

Više informacija o natječaju i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na poveznici:  https://branitelji.gov.hr

 

Slađana Marković

Slađana Marković

Dugogodišnja novinarka i radijska voditeljica s bogatim iskustvom u ovom poslu, što potvrđuju i brojne nagrade struke. Osim što je u novoj redakciji zadužena za novinarski dio posla, uskoro će slušatelji Petrinjskog radija moći uživati i u njezinom glasu u našem radijskom eteru.

NAJNOVIJE VIJESTI

X