Javni poziv Županije za predlaganje programa u kulturi za 2019. godinu Javni poziv Županije za predlaganje programa u kulturi za 2019. godinu
SISAK – Sisačko-moslavačka županija (Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport) objavila je 1. veljače 2019. godine Javni poziv za predlaganje programa u kulturi... Javni poziv Županije za predlaganje programa u kulturi za 2019. godinu

SISAK – Sisačko-moslavačka županija (Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport) objavila je 1. veljače 2019. godine Javni poziv za predlaganje programa u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa, projekata i manifestacija svih korisnika Proračuna Sisačko-moslavačke županije iz područja kulture, za koje se sredstva osiguravaju u županijskom proračunu, a koje su od interesa za SMŽ.

Sufinancirat će se programi i projekti sljedećih područja:

-zaštite i očuvanja arheološke baštine, nepokretnih kulturnih dobara

-manifestacije udruga u kulturi

-manifestacije likovne djelatnosti, kazališne, muzejsko – galerijske, nakladničke, knjižničarske, glazbeno – multimedijalne i arhivske djelatnosti

-manifestacije koje promiču kulturu mladih

-međunarodne kulturne suradnje

-izgradnja, održavanje i opremanje iz područja kulture.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 2.400.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji koji imaju pravo podnošenja prijave po ovom Pozivu su jedinice lokalne samouprave s područja Sisačko- moslavačke županije, javne ustanove i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Sisačko-moslavačke županije;  udruge i druge organizacije civilnog društva koje su se svojim statutima opredijelile za obavljanje djelatnosti u kulturi, čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (neprofitne organizacije) te koje svojim djelovanjem promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom te vjerske zajednice s područja Sisačko-moslavačke županije.

Prijavitelji mogu prijaviti najviše dva programa/projekta, osim ustanova koje mogu prijaviti po četiri programa/projekta.

Detalje o uvjetima natječaja te načinu prijave možete potražiti na službenoj stanici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr, u rubrici Natječaji.

Poziv je otvoren do 4. ožujka 2019.

 

Komentari

Slađana Marković Novinar

Osvježenje Petrinjskog radija od srpnja 2016.godine. Dugogodišnja novinarka i radijska voditeljica s bogatim iskustvom u ovom poslu, što potvrđuju i brojne nagrade struke. Osim što je u novoj redakciji zadužena za novinarski dio posla, uskoro će slušatelji Petrinjskog radija moći uživati i u njezinom glasu u našem radijskom eteru.