Do modernizacije javne rasvjete Petrinja će kreditom HBOR-a ? Do modernizacije javne rasvjete Petrinja će kreditom HBOR-a ?
PETRINJA – Jedna od točaka o kojoj su na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje (prije njezina prekida na 12. točki) raspravljali gradski vijećnici... Do modernizacije javne rasvjete Petrinja će kreditom HBOR-a ?

PETRINJA – Jedna od točaka o kojoj su na 12. sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje (prije njezina prekida na 12. točki) raspravljali gradski vijećnici bilo je i pokretanje postupka rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete na području grada Petrinje i okolnih naselja. Uvodno pojašnjenje dao je konzultant Gordan Sataić koji je bio izvjestitelj na ovoj točki dnevnog reda.

„S tehničkog aspekta postojeća rasvjeta je zastarjela i prema Izvješću o energetskom pregledu zahtijeva rekonstrukciju koja će donijeti određene uštede. Ono što je glavna stvar u ovom slučaju je to da se investicija mora isplatiti iz ostvarenih ušteda, dakle da Grad nema financijskih opterećenja. Kolike će uštede biti, pokazat će tehno-ekonomska analiza koja će prikazati konkretne brojke“, rekao je Sataić.

Vijećnike je naravno zanimalo koliko će to Grad koštati.

„O tome koliko će projekt koštati i o ostalom, trenutno ne možemo govoriti dok kompletna dokumentacija ne bude gotova i dok ne budemo imali kompletne brojke. Znamo da Grad Petrinja daje oko 2 milijuna kuna : za trošak električne energije – 1,9 milijuna i za održavanje – ne investicijsko, nego realno održavanje, oko 300 tisuća kuna. Iskustva su pokazala da 80-ak posto može biti realna ušteda i da se ta investicija iz te brojke mora isplatiti, tako da vam taj projekt ne predstavlja zaduženje. Znači sama stvar bi trebala biti preraspodjela proračunskih stavki“, odgovorio je Sataić.

Neki od vijećnika koji su sudjelovali u raspravi prigovorili su da je točka u materijalima loše pripremljena, čime ih se, kako su rekli, ponovno dovodi u situaciju da odlučuju i dižu ruku za nešto o čemu nemaju dovoljno potrebnih informacija. Zabrinulo ih je i što je sljedeća točka dnevnog reda odluka o kreditnom zaduženju Grada kod HBOR-a za ovaj projekt.

„Ja vas samo moram podsjetiti da je sljedeća točka dnevnog reda  upravo zaduženje Grada Petrinje za 16 milijuna kuna koliko bi otprilike koštalo izvođenje LED rasvjete. Znači, nije to nešto ekonomski neutralno, nego itekako trošak za Grad Petrinju. Bez nekakve realne studije izvodljivosti pomalo je neodgovorno reći da to nije nikakav trošak“, rekao je HDZ-ov vijećnik Željko Tonković.

Miroslava Petračića iz HSS-a zanimalo je kakva su iskustva drugih gradova slične veličine koji su proveli ovakvu rekonstrukciju javne rasvjete.

„Rekonstrukciji javne rasvjete je u zadnjih 4-5 godina pristupilo niz općina i gradova, u cjelosti ili djelomično. Najčešći je bio ESCO model gdje se investicija otplaćuje iz ušteda i gdje je teret zaduženja bio na tvrtki koja je pružala energetsku uslugu. Pozitivni primjeri su npr. Grad Vrbovec koji je prvi napravio ESCO projekt i gdje se uštede kreću negdje iznad 80 posto. Tu su i gradovi Ludbreg, Prelog te niz gradova i općina u Istri. Zadnji takav veći projekt rekonstrukcije javne rasvjete napravio je Grad Metković“, kazao je Sataić.

Da bi vijećnici trebali znati više informacija o projektu o čijem pokretanju trebaju odlučiti, rekao je i HSP-ov Pejo Trgovčević.

„Ovo je hvale vrijedna inicijativa i projekt, no što to znači donošenje odluke „o pokretanju projekta rekonstrukcije“? Na temelju čega mi sad kao Gradsko vijeće donosimo odluku da se ide u to? Ne znamo što ova odluka daje za pravo gradonačelniku ili upravnom odjelu koji će provoditi kompletnu proceduru. Koju dokumentaciju dosad imamo? Ili nemamo nikakvu? Hoćemo li ići u izradu studije, pa nakon toga ići u izradu projekta, pa iz projekta onda vidjeti koliko će nas to koštati, ponudbeni troškovnik, izvedbeni? Što sve tu treba promijeniti – idu li i stupovi ili samo lampe, mijenjaju li se i kablovi skroz u kompletu jer su dotrajali?  Mi u ovom trenutku to ništa ne znamo. Ja sam za to da se postupak pokrene, ali da se već na idućoj točki zadužujemo, a ne znamo za što ni koliko – malo je neozbiljno. Na temelju čega je netko odredio da će to koštati 16 milijuna kuna ili 15? Smatram da bi bilo dobro, ako je već potrebno da predstavničko tijelo donese odluku da se krene u to i da na neki način zadužimo gradonačelnika i upravni odjel da odrade kompletno ovu proceduru do izrade projekta, dok ne dobijemo troškovnik, a tek kad budemo znali koliko će to koštati, donijeti odluku o zaduženju“, rekao je Trgovčević.

Potrebu da se odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije,  modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete te zaduženja kod HBOR-a za ovaj projekt čim prije donesu, obrazložio je gradonačelnik Darinko Dumbović. Žurnost je opravdao natječajem koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

(Naime, ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, 19. je lipnja 2018. s predstavnicima Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) potpisala Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF krediti za javnu rasvjetu“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Ukupna vrijednost ovog financijskog instrumenta iznosi 20 milijuna eura, odnosno 152 milijuna kuna iz europskih fondova, a namijenjen je jedinicama lokalne samouprave. Financijski instrumenti sufinanciraju se u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova i općenito dolaze u obliku kreditnih linija, garancijskih shema i fondova poduzetničkog kapitala. U okviru instrumenta „ESIF kredita za javnu rasvjetu“, jedinicama lokalne samouprave dodjeljivat će se krediti u rasponu od 500 tisuća do 15 milijuna kuna uz nisku kamatnu stopu koja se određuje prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave (0,1%, 0,25% i 0,5 % godišnje). Rok otplate je do 10 godina, uključujući do 6 mjeseci počeka. Uz povoljne cijene financiranja, dodanu vrijednost ovih kredita čini i oslobođenje od plaćanja svih naknada, stoji na stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.)

Gradonačelnik je u svom izlaganju rekao kako se ne radi ni o čemu drugom osim o pokretanju postupka projekta u smislu energetske obnove grada s ciljem postizanja ogromnih ušteda.

„Mi smo napravili jedan test s LED rasvjetom u Mažuranićevoj ulici u kojoj imamo desetak lampi na jednoj i drugoj strani, gdje je došlo do ušteda od oko 84 posto“, rekao je Dumbović. Dodao je kako je razmišljajući o načinu modernizacije javne rasvjete, čekao da neko od ministarstava raspiše natječaj kroz koji bi se taj problem riješio.

„Čekali smo taj natječaj nekih, mogu reći, šest mjeseci. Čekali smo da dobijemo nešto što je jučer ministrica potpisala s HBOR-om. Taj natječaj je jučer popodne izašao van. Meni se odmah upalila lampica:   „tko prvi djevojci, njegova je djevojka“. U natječaju ima 150 milijuna kuna za sve lokalne jedinice i gradove u Hrvatskoj. To je malo novaca za sve. Zato moramo biti brzi i učinkoviti. Uštede bi mogle biti ogromne, kad znamo da mi javnu rasvjetu sada plaćamo više od 2 milijuna kuna… Mi imamo glavni projekt. Imamo oko 4800 lampi koje trebamo zamijeniti i točno znamo koje lampe, u kojem brdu ili u centru grada će svijetliti bolje ili lošije“, rekao je Dumbović koji je izračunao kako bi se moderniziranim sustavom javne rasvjete kroz 10 do12 godina mogla postići ušteda od 40-ak milijuna kuna.

„Mi samo moramo vidjeti hoćemo li biti u trendu, hoćemo li ići na uštede, jer ćemo biti grad s LED rasvjetom. Sve ostalo je procedura. Natječaj je od jučer otvoren, potpisan i trebamo reagirati brzo, odmah, inače će drugi uzeti novce uz kamatu od 0,1 posto. Ja samo želim sutra ili za sedam dana imati aplikacijski paket da uđem u ovih 150 milijuna kuna, da budemo među prvima. Inače, „prošla baba s kolačima“, poručio je gradonačelnik vijećnicima, rekavši kako su kamate od 0,1 posto „povijesna stvar“ .

U nastavku poduže rasprave o ovoj temi, vijećnici su tražili dodatna pojašnjenja svojih nedoumica.

HSP-ova Peju Trgovčevića koji je ponovio kako nitko od vijećnika ne želi stopirati ovakav kvalitetan i dobar projekt, zanimalo je koja je dokumentacija potrebna za javljanje na natječaj.

„Temeljem čega ćemo mi aplicirati? Na osnovu čega smo mi „bubnuli“ ovo zaduženje Grada na 16 milijuna kuna?“, pitao je.

„Jedan od uvjeta natječaja HBOR-a su glavni projekt i tehno – ekonomska analiza, znači studija izvodljivosti koja će pokazati neke konkretne brojke. Glavna vodilja cijelog projekta je da se investicija isplaćuje iz ostvarenih ušteda i da u budućnosti taj projekt ne predstavlja financijsko opterećenje za Grad. Sredstva već postoje u energentima koje vi plaćate, znači u računima za električnu energiju i održavanje, a sve ostalo će pokazati brojke iz studije i glavnog projekta“, odgovorio je konzultant Sataić.

SDP-ova vijećnica Svjetlana Lazić tražila je pojašnjenje što od potrebne dokumentacije Grad ima.

„Ovdje smo sad u izjavi gradonačelnika čuli da postoji glavni projekt. Kad vas je vijećnik Petračić pitao, vi ste pak rekli da se tek ide u izradu, pa mi to nije jasno“, rekla je Lazić Sataiću.

„Od Grada mi trenutno nismo dobili nikakvu službenu dokumentaciju, osim Izvješća o energetskom pregledu. Tu je mislim određena visina investicije od 16 milijuna kuna. To je iznos iz Energetskog pregleda – prijedloga mjera za modernizaciju rasvjete i povećanje energetske učinkovitosti koju je napravila “Duboč gradnja”, ako se ne varam. Energetski pregled je pokazao sve relevantne podatke – koliko se troši za električnu energiju, broj rasvjetnih mjesta, trenutno stanje i mjere poboljšanja energetske učinkovitosti. To je službeni dokument koji je javan“, odgovorio je Sataić.

U raspravu se ponovno uključio i HDZ-ov Željko Tonković.

„Nitko nije protiv LED rasvjete, ali idemo pokrenuti najprije postupak, najprije vidjeti kroz neku studiju isplativosti što je to, a onda ići dalje, bez obzira što je jučer otvoren taj natječaj. Od gradonačelnika kao najodgovornije osobe u Gradu smo čuli da imamo glavni projekt. Vi ste kao konzultant rekli da nemate nikakve spoznaje o tome. Mislim da je ta relacija vaše komunikacije u najmanju ruku smiješna ili neodgovorna. Na takav način ne možemo u ovom trenutku jednostavno dati ovlasti gradonačelniku da pokrene postupak rekonstrukcije i modernizacije. Ne studije, nego pokretanja. Mi podržavamo pokretanje studije rekonstrukcije, ali ne ovlasti za sve ostalo“, rekao je Tonković.

„Htio bih napomenuti da je razlog ovog „ubrzanja“, isključivo pojavljivanje jučerašnjeg natječaja u HBOR-u, gdje su kamate 0,1 posto. Kojim putem će se krenuti, hoće li se uopće moći dobiti ta sredstva od HBOR-a i hoće li se Grad moći zadužiti za taj dio i dobiti suglasnost Ministarstva financija – to se ne zna, ali se moraju napraviti nekakvi preduvjeti, a prvi je preduvjet studija izvodljivosti ili tehno-ekonomska analiza predstojećeg projekta, koju trenutno nemate. Ali je ona sastavni dio buduće dokumentacije za aplikaciju za HBOR. I onda ćemo vidjeti kojim putem bi se trebalo krenuti. Napominjem da su sredstva HBOR-a ograničena – 20 milijuna eura i tko se prvi aplicira, on će dobiti ta sredstva po uvjetima natječaja“, rekao je konzultant Sataić.

HNS-ov Nenad Radošević rekao je kako je prijedlog odluke „škrt“ i iz njega se ne može vidjeti puno, ali obzirom da je riječ o projektu koji će donijeti uštede, predložio je da ga vijećnici usvoje.

„Pridružujem se ovdje kolegi Trgovčeviću koji je napomenuo da smo mi svi za to da se nešto napravi i naravno da se postignu uštede. To je dobra stvar i shvaćam ovo kao jednu dobru inicijativu. U tom dijelu je podržavam apsolutno. Ostaje nažalost puno nejasnoća. Dosta toga nije definirano“, rekao je Radošević predloživši da se inicijativa o pokretanju postupka ipak prihvati, a da se na sljedećoj točki pokušaju razjasniti nejasnoće.

HSS-ov Miroslav Petračić rekao je kako je od konzultanta Sataića očekivao puno više informacija.

„Očekivali smo da ćete nam vi kao ekspert za rasvjetu to objasniti – da se LED rasvjetom postižu velike uštede, da treba puno investirati, da je to jako skupo, pa se zbog toga diže kredit, ali da se isplati na primjeru toga i toga, ali niste nam ništa rekli. Ali, mi to znamo i zato smo da se grad opremi dobrom rasvjetom uslijed čega se, kao što je to u drugim gradovima, intenzitet rasvjete smanjuje u ono vrijeme kad rasvjeta nije potrebna, pa se još dodatno uštedi. Mi ćemo to svakako podržati. Vjerujem da će i Gradsko vijeće podržati pokretanje postupka za rekonstrukciju rasvjete i uvođenje LED rasvjete“, rekao je Petračić.

„Ja bih još jedanput ponovio, da će navedena dokumentacija koja će biti u izradi pokazati sve elemente. Što se tiče rasvjete, znamo da moramo zadovoljiti nekakve norme, neke uvjete natječaja koji su takvi kakvi jesu. Financira se isključivo zamjena svjetiljki 1:1. Prema uvjetima natječaja treba se prilagoditi sva postojeća dokumentacija. Mora se napraviti tehno – ekonomska analiza, a u budućoj dokumentaciji bit će definirano i upravljanje obzirom na cestovni razred i profil ceste te želje Grada“, odgovorio je Sataić.

Pejo Tgovčević (HSP) ponovio je svoje pitanje o dokumentaciji.

„Ako gradonačelnik nama kaže da imamo glavni projekt, a vi sad kažete da ćemo raditi studiju, ne razumijem na temelju čega je napravljen glavni projekt. Čemu uopće sada studija? Mislim da nema smisla ići raditi studiju, ako već imamo glavni projekt“.

Konzultant Sataić pojasnio je vijećniku da je izrada studije potrebna iz nekoliko razloga.

„Studija je sastavni dio dokumentacije za HBOR. Studija će biti sastavni dio zahtjeva za suglasnost Ministarstvu financija i bez nje se ne može. Što se tiče ostale dokumentacije u koju ja nisam imao uvid, nju treba prilagoditi zahtjevima ovog natječaja. Natječaj je precizan oko toga što se financira. Financira se zamjena rasvjetnih tijela. Ne financira se rekonstrukcija, ne financira se izmještanje i ne financiraju se ostali radovi oko rekonstrukcije. Isključivo se financira zamjena rasvjetnih tijela 1 naprama 1, u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete.“

U raspravu se ponovno uključio i gradonačelnik Dumbović.

„ Imam osjećaj da vi želite da ja najprije potrošim novce na sve, pa da onda dođem vas pitati biste li vi to htjeli. Ja tražim od vas i pitam vas da li da trošimo dalje novce, ljude, kapacitete, struku, glavni projekt koji treba revidirati i da vam za 10 ili 14 dana donesemo ovdje što smo riješili. Ovdje se radi o povjerenju, a vi ga u mene nemate, ali onda to morate reći građanima. Evo, ja ću se maknuti iste sekunde, nađite nekog drugog između vas kojem ćemo platiti da taj dio radi. Nemam ništa protiv, ako u mene nemate povjerenja. Bitno je da mi danas imamo određene odluke s kojima ćemo ići u postupak“, rekao je Dumbović.

Rasprava je nastavljena nakon stanke koju je u ime Kluba vijećnika Reformisti – BM 365 – HSU zatražio Slaven Kadečka.

„Vidjeli smo i sami da se radi samo o odluci o pokretanju jednog projekta za natječaj koji je jučer raspisan od strane Ministarstva. O zaduživanju ćemo razgovarati na sljedećoj točki, a ovo je samo pokretanje, jedna od faza gdje bismo možda bili korak ispred ostalih gradova, jer evo imamo priliku već danas imati Gradsko vijeće, samo dan nakon što je Ministarstvo donijelo odluku. Ovo je jedan korak gdje bismo mi možda bili brži i radi se samo o pokretanju postupka, tako da razmislite još jedanput“, rekao je nakon povratka sa stanke vijećnik Kadečka.

Predsjednica Gradskog vijeća Magdalena Komes predložila je da se odluka o pokretanju projekta usvoji, a ukoliko gradonačelniku trebaju sredstva za izradu studije, da ih uzme sa stavke „Projektna dokumentacije“ koja je osigurana i izglasana u proračunu.

MOST-ov vijećnik Petar Ćosić rekao je kako se u Gradu radi stihijski. Iako podržava projekt modernizacije javne rasvjete, nekvalitetno pripremljene točke dnevnog reda poput ove ne može podržati, kazao je.

„Mi nemamo sve relevantne činjenice. Nemamo kompletno obrađeni materijal. Drugo, konzultanti. Primjetio sam da ne vladaju činjenicama koje ovdje nama kao vijećnicima trebaju da donesemo određene odluke. MOST nezavisnih lista zato predlaže da se obje točke odlože i kvalitetno pripreme do sljedeće sjednice Gradskog vijeća“, rekao je Ćosić.

„Poštovani vijećniče, ne možemo govoriti da nešto nije pripremljeno. Ovo je pripremljeno u proračunu za kojeg ste vi digli ruke – 10,4 milijuna kuna. Pripremljeno. Ovo sad ide u rješavanje. Nemojte govoriti ono što nije točno. Što vi mislite da bih ja vama trebao pripremiti? Studiju donijeti, pa projekt, pa svaku lampu pokazati. Recite mi molim vas što sam ja to trebao pripremiti, ako to već u proračunu ima i sad tražim da idemo u postupak pokretanja“, pitao je vijećnika Ćosića gradonačelnik.

Pejo Trgovčević kazao je kako u ime Kluba HSP – HSP AS – HKS nudi „solomonsko“ rješenje – da Gradsko vijeće donese odluku o pokretanju projekta rekonstrukcije i modernizacije javne rasvjete s ciljem izrade studije koja će se financirati iz stavke koja postoji u proračunu, a da gradonačelnik točku o zaduženju kod HBOR-a za financiranje LED rasvjete povuče s dnevnog reda.

Gradonačelnik je odgovorio kako točku neće povući s dnevnog reda.

„Rashodi u proračunu su planirani, ali nismo ih financijski osigurali, a sad idemo prema tome. To je ključ cijele priče. Mi to imamo i planirali smo i ne možemo to ostvariti bez ovog koraka. Ja neću povući točku. Skinite je vi. Recite: ne treba nam LED rasvjeta i neka „prođe vlak“, rekao je Dumbović i prigovorio kako rasprave o svakoj točki dnevnog reda traju unedogled.

„Gradonačelniče, rasprave po točkama jako dugo traju zato što nemamo dovoljno informacija u materijalima i zato što vijećnici žele dobiti informacije. I zato dugo traje sjednica. Po vašem bi mi trebali dobiti materijale s tri rečenice i dignuti ruku za to nešto što ste vi predložili“, odgovorila mu je predsjednica Gradskog vijeća Magdalena Komes koja je na kraju predložila da se glasuje za prijedlog koji je iznio Pejo Trgovčević.

„Dakle, prijedlog je da pokrenemo postupak, da ne biste govorili da smo mi protiv toga. Apsolutno nitko ovdje nije protiv pokretanja postupka, odnosno provođenja tog projekta. Ako vam trebaju sredstva za studiju koju ćete napraviti u sljedeća dva tjedna, do sljedeće sjednice, osigurajte ih iz postojeće stavke i na sljedećoj sjednici ćemo onda donijeti odluku o zaduživanju“, predložila je Komes.

Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Petrinje (Project New Light) donesena je većinom od 15 glasova za i jednim suzdržanim.

Iako su na prethodnoj točki vijećnici vladajuće većine bili neskloni ideji o kreditnom zaduženju Grada (do 15 milijuna kuna) kod HBOR-a za projekt modernizacije javne rasvjete, u nastavku sjednice, nakon pojašnjenja koje je dao konzultant Damir Novotny, ova je točka usvojena sa 16 glasova za, dok je 1 vijećnik ostao suzdržan.

Konzultant Novotny, direktor tvrtke sa sjedištem u Münchenu koja savjetuje jedinice lokalne samouprave i poduzeća u pripremi i realizaciji komunalnih projekata, osobito onih financiranih sredstvima Europske unije, govorio je o iskustvima drugih općina i gradova s kojima su dosad surađivali.

„Imamo ogromno iskustvo od Austrije do Crne Gore, od Mađarske do Bugarske. U Hrvatskoj radimo s četrdesetak jedinica lokalne samouprave. Mnogi od njih uvode LED rasvjetu kao jedan od modela ušteda na energiji i na održavanju. Mi radimo s jedinicama lokalne samouprave u Austriji, u 11 općina gdje su gradišćanski Hrvati na vlasti koji su već odavno odradili zamjenu jednog tipa potrošača električne energije u javnom sektoru za drugi tip. Oni su napravili i jedan korak naprijed, a to je da lokalno proizvode svoju energiju. U Gradišću postoji 11 općina ili jedinica lokalne samouprave manjih ili većih od vas koje danas imaju svoju energiju i potpuno su u tom smislu neovisne općine. To će biti vaš naredni korak“, rekao je Novotny.

Pojasnio je i koje je korake potrebno prethodno učiniti.

„U prvom koraku trebate javne objekte i javnu rasvjetu dovesti u onu kondiciju kakva je uobičajena danas u smislu potrošnje i održavanja u europskim gradovima. To je kao da kupujete auto koji manje troši. Kakva su iskustva iz Austrije? Između 50 i 60 posto uštede na potrošnji i na održavanju, jer jednostavno, kao da imate „novi auto“ koji zahtjeva manje servisiranja. Ono što je ključno sada – vi ste donijeli odluku da pokrećete postupak. U tom postupku su sljedeći koraci: vaša odluka, izrada projektne dokumentacije i izrada studijske dokumentacije s cost benefit analizom, dakle analizom troškova i koristi. Bez tih dokumenata nitko vam to neće financirati“.

Novotny je rekao kako je u ovom trenutku projekt procijenjen na 15 – 16 milijuna kuna s obzirom na iskustvene podatke, odnosno podatke drugih jedinica lokalne samouprave koje su zamjenu rasvjetnih tijela provele.

„Mi govorimo o tome da biste vi ovdje trebali donijeti odluku na temelju indikativne ponude HBOR-a. Ja sam s njima razgovarao, jer je gradonačelnik vaše Gradske uprave nas angažirao da vam pomognemo upravo u ovome strukturiranju vaših financija s obzirom na zahvate i u energetskom sektoru vaše jedinice lokalne samouprave, ali i u svim onim projektima koje ste vi pokrenuli u okviru Intervencijskog plana. Kao što vam je poznato, u Intervencijskom planu vi morate osigurati svoje izvore financiranja iz tekućih prihoda ili iz budućih tekućih prihoda, dakle onih koji će doći u narednim godinama. Ovdje se radi o tome da ćete smanjiti troškovne pozicije u trošku energije i na taj način isplatiti tu investiciju“.

Objasnio je kako su u slučaju modernizacije javne rasvjete otvorene dvije mogućnosti.

„Jedna je da vi budete investitor kao Grad, a druga, da imate privatnog investitora u konceptu javno – privatnog partnerstva, kako god se ti modeli zvali i da profitira taj privatni partner od uštede energije i nakon određenog broja godina, vi preuzimate tu energetsku mrežu, taj „smart grid“. Dakle, u tom kontekstu ćete morati donijeti odluku hoćete li sami ići u to i nadalje je pitanje izvodljivosti toga. Taj korak dalje, dakle izvodljivost, mora biti vrlo brzo pripremljen, kako bi se mogli stići ovi rokovi koji su u smislu natječaja vrlo kratki. Kakvi su to novci? To su novci iz europskih izvora, ali to nisu potpore, to nisu subvencije, to nisu grantovi, to je kredit, koji doduše ima jednu jako važnu poziciju potpore, a to su vrlo niske kamatne stope“, rekao je Novotny.

„Nakon vaš preliminarne odluke, sljedeći su koraci: vaša konačna odluka na temelju studije izvodljivosti  – Ministarstvo financija – HBOR. To su koraci koji su obvezujući. Ova vaša politička rasprava može ići u nedogled. Ja bih apelirao da se postigne konsenzus oko toga, jer je to dobro za grad, jer će se taj kredit sam otplaćivati i još će ostati. Matematika je sljedeća: ako bi bilo 15-ak milijuna kuna – vjerojatno će biti niži troškovi investiranja, otplatna rata bi bila 1,6 milijuna kuna godišnje. Mi ovdje sada imamo poziciju 1,7 milijuna kuna potrošnje i još tekućeg održavanja, dakle minimum 2 milijuna imate sada troškova s tom rasvjetom. Drugo je pitanje naravno da li vam tako velika javna rasvjeta treba i trebaju li tu neke redukcije. To su neka tehnička i u konačnici politička pitanja – hoćete li na svakom koraku imati javnu rasvjetu. To je političko pitanje u koje ja neću ulaziti. Ono što ja sada kao savjetnik vašega Grada i vas mogu reći iz mog iskustva – to je dobar projekt i to su dobri kreditni uvjeti koje biste trebali prihvatiti, jer se neće opterećivati troškovi grada, već će sama stavka potrošnje biti niža. Iz nje će se servisirati otplata tog kredita i još će vam nešto ostati. Dakle, matematika je vrlo jednostavna. Umjesto recimo 2 milijuna kuna potrošnje i održavanja imat ćete otprilike 700 – 800 tisuća kuna“.

Računajte da će cijene električne energije rasti u narednim godinama , tako da možete računati na dodatne učinke ušteda, jer imate sada fiksnu cijenu financiranja svih deset godina i uštedu na LED rasvjeti. Ne trebaju vam velike studije, trebaju vam jednostavne analize – koliko sada trošim i koliko ću potrošiti u narednih deset godina. Dakle, moj savjet i preporuka je da otvorite proces prema HBOR-u i Ministarstvu financija. U konačnici, ako ne budete zadovoljavali te uvjete energetske učinkovitosti koji ćete dokazati studijom izvodljivosti, vaš projekt neće proći, jer su to subvencionirani uvjeti kreditiranja. U tom kontekstu savjetujem, prihvatite načelno ovu indikativnu ponudu HBOR-a koja vam je na stolu, kako biste mogli ići u daljnje korake i u pogledu tehničke dokumentacije i u pogledu studijske dokumentacije“, savjetovao je Novotny.

Većina vijećnika koji su potom uključili u raspravu, složili su se kako im je nakon Novotnyeva izlaganja štošta jasnije. Istaknuli su kako bi riječ struke voljeli i češće čuti na sjednicama Gradskog vijeća, pa bi, kažu, rasprave kraće trajale.

Ovu odluku o zaduženju kod HBOR-a, na kraju su podržali i oni koji su je prethodno kritizirali. Zašto – pojasnio je vijećnik Trgovčević.

„Da prekinemo ovu moru, mi ćemo ovo podržati. Podržat ćemo iz samo jednog razloga, da spriječimo političke manipulacije, da ne bi netko rekao da je netko protiv takvog projekta ovdje, mada tvrdim da ovo nije prava procedura i nije fer prema gradskim vijećnicima i Gradskom vijeću. Mi nismo ovdje ekonomski stručnjaci niti trebamo biti. Dakle, čisto da ne bi bilo političkih manipulacija i optuživanja pojedinih vijećnika da su protiv ovoga, mi smo za ovo s vjerom da će to dobro proći i da će naša aplikacija proći kod HBOR-a. Nadam se da naše ruke neće biti uzaludne“.

Komentari

Slađana Marković Novinar

Osvježenje Petrinjskog radija od srpnja 2016.godine. Dugogodišnja novinarka i radijska voditeljica s bogatim iskustvom u ovom poslu, što potvrđuju i brojne nagrade struke. Osim što je u novoj redakciji zadužena za novinarski dio posla, uskoro će slušatelji Petrinjskog radija moći uživati i u njezinom glasu u našem radijskom eteru.