Najbolji maturant ove godine je Petar Suman iz Zagreba Najbolji maturant ove godine je Petar Suman iz Zagreba
ZAGREB – Prema podacima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, na ovogodišnju Državnu maturu pristupilo je ukupno 33 720 učenika u 386 škola i... Najbolji maturant ove godine je Petar Suman iz Zagreba

ZAGREB – Prema podacima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, na ovogodišnju Državnu maturu pristupilo je ukupno 33 720 učenika u 386 škola i sedam ispitnih centara. Ispit Državne mature pisalo je ukupno 12 755 gimnazijalaca, 16 848 učenika strukovnih škola te 4 117 ostalih.

Najviše učenika, njih 8 275 pristupilo je testu fizike, a najmanje testu povijesti. Na testu Državne mature palo je 425 gimnazijskih učenika, što je u odnosu na prošlu godinu znatni porast. Najviše ispita uspješno je riješeno iz engleskog jezika, osnovne razine. Najbolji maturant ove godine je Petar Suman iz Zagreba. Ispitu Državne mature ove godine je pristupilo za više od dvije tisuće učenika manje.

Komentari

Mario Gršić Direktor / Novinar / Voditelj

Svoj put na Petrinjskom radiju započinje kao student, a nakon pet godina dobiva priliku za zaposlenje. Osim što ga možete čuti u radijskom eteru, ponekad vidjeti i na novinarskom terenu, uređuje još glazbenu emisiju Slušaonica kao i emisiju o svakodnevnim životnim pričama I to je život. Od 2016.godine postaje direktor Petrinjskog radija.