Neslužbeni rezultati izbora za vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora

PETRINJA – Nakon 12 godina u Petrinji su održani izbori za vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. Pravo glasa na ovim izborima imalo je 21 006 građana. Građani su svoje pravo mogli iskoristiti na 29 biračkih mjesta, a na raspolaganju su imali 63 kandidacijske liste. U gradskim četvrtima biralo se po devet članova vijeća, u … Nastavi čitati Neslužbeni rezultati izbora za vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora