Obiteljska poduzeća u Republici Hrvatskoj Obiteljska poduzeća u Republici Hrvatskoj
Obiteljska poduzeća, u punom smislu te riječi, nositelji su gospodarstva razvijenih zemalja Europske Unije. Iz jedne generalne, europske perspektive, recentna istraživanja  pokazala su  kako... Obiteljska poduzeća u Republici Hrvatskoj

Obiteljska poduzeća, u punom smislu te riječi, nositelji su gospodarstva razvijenih zemalja Europske Unije. Iz jedne generalne, europske perspektive, recentna istraživanja  pokazala su  kako su otprilike 85% svih europskih poduzeća utemeljena kao obiteljska poduzeća koja zapošljavaju 60% radne snage u privatnom sektoru te akumuliraju 40% do 50% ukupnog BDP-a zemalja Europske Unije. Nadalje, uzmemo li jednu Njemačku kao ogledni primjer obiteljskog poduzetništva, upravo obiteljska poduzeća u toj zemlji imaju udio od 60% u usporedbi s ostalim vrstama poduzeća, generiraju 55% BDP-a te zapošljavaju 58% ukupne radne snage u privatnom sektoru. Drugim riječima, metaforički rečeno, obiteljska poduzeća možemo interpretirati kao „kralježnicu“ kostura europske ekonomije i gospodarstva.

Iz prethodno rečenog, evidentno je kako su obiteljska poduzeća vitalan faktor svake iole ekonomski razvijene i progresivne zemlje. Usprkos tome, vratimo se korak unazad. Da bismo uopće mogli govoriti o obiteljskom poduzetništvu per se, nužno je razumjeti što zapravo jest obiteljsko poduzeće i na koji način su obiteljska poduzeća tretirana u ekonomskom, socijalnom i političkom aspektu države. Obiteljsko poduzeće kao takvo jest ono poduzeće u kojem većinska prava za donošenje ključnih odluka ima fizička osoba ili osobe koje su utemeljile poduzeće odnosno čiji je većinski udio poduzeća u kontroli člana obitelji ili njegovog/njezinog djeteta, supružnika ili izravnog nasljednika. Nadalje, nužno je da je obiteljsko poduzeće u vlasništvu iste obitelji od njegova osnutka te da je barem jedan član obitelji aktivno uključen u rad tog poduzeća. Ovo bi dakle bila jedna od brojnih formalnih definicija obiteljskog poduzeća. Mnogi će reći, definicija kao takva važna je samo ljudima koji se bave teorijom i nema nekog utjecaja na stvarni život ili možda još gore – pustimo definicije filozofima i profesorima. Situacija  je, nažalost ili na sreću, upravo suprotna. Želite li biti ozbiljan obiteljski poduzetnik, pogotovo u Republici Hrvatskoj, nužno je krenuti od same definicije obiteljskog poduzeća koja je kao takva vrlo problematična.

Naime, u Republici Hrvatskoj do danas ne postoji službena definicija obiteljskog poduzeća. Drugim riječima, FINA ne dopušta razlikovanje obiteljskih poduzeća od drugih ekonomskih oblika i struktura poslovanja. Zakonodavni okvir u Hrvatskoj prepoznaje obiteljska poduzeća u poljoprivrednoj i ugostiteljskoj djelatnosti i obrtništvu kao jedan od mogućih pravnih oblika ekonomske djelatnosti u tim sektorima. Niti jedan od općih zakona kojima su definirani oblici ekonomskih djelatnosti ne spominje koncept obiteljskih poduzeća. U prošlosti, obrt je gotovo uvijek bio obiteljsko poduzeće koje se nasljeđivalo s „koljena na koljeno“. Danas, obrt predstavlja pravni okvir koji se u različitim aspektima razlikuje od drugih pravnih oblika (npr. društva s ograničenom odgovornošću), kao što su razina osobne odgovornosti, plaćanje poreza, i dr. Uzmete li u obzir sve navedeno, i prostom čovjeku je vidljiv značajan negativan utjecaj izostanka jedne formalne, državno priznate i pravno regulirane definicije obiteljskog poduzeća. Dovoljno je samo zapitati se na koji način je moguće obiteljskim poduzećima dobiti razne subvencije, olakšice ili bespovratna sredstva namijenjena isključivo obiteljskim poduzetnicima ako ne postoji pravno regulirana definicija obiteljskog poduzeća?

Problematika definicije obiteljskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj jedan je od dijelova magistarskog rada Central Eastern European Family Businesses leadership Issues 2017 koji je nastao u suradnji s prof. dr. Lawrenceom Hewickom, utemeljiteljem instituta za obiteljsko poduzetništvo u Torontu, Kanda. U svrhu ovog sažetka, predstavljam nekoliko zanimljivih rezultata u pogledu obiteljskih poduzeća na prostoru Republike Hrvatske. Putem anketnog upitnika, dobiveni su rezultati od velikog broja obiteljskih poduzetnika u Republici Hrvatskoj koji su kasnije poslužili kao temelj za cjelokupno istraživanje u čijem je fokusu bio koncept vodstva i nasljedstvo u obiteljskim poduzećima u Republici Hrvatskoj. Važno je napomenuti kako je ovo istraživanje prvo i jedino do sada znanstveno opravdano istraživanje ove vrste u našoj zemlji.

Three Generation Family Sitting On Sofa Together

Na temelju obrađenih rezultata, zabilježeno je kako je 70% obiteljskih poduzeća u RH u vlasništvu jedne osobe, da su ta poduzeća u 76% slučajeva mikropoduzeća starosti do 10 godina odnosno da su većinom vrlo „mlada pouzeća“. Zanimljiv je podatak da su u 80% slučajeva obiteljska poduzeća u vlasništvu osnivača poduzeća odnosno u vlasništvu prve generacije obitelji. Nadalje, u rad samog poduzeća u 68 % slučajeva najviše je uz vlasnika poduzeća uključen supružnik. Podatak za koji možemo reći da je sve samo ne karakterističan za Republiku Hrvatsku, 74% vlasnika poduzeća smatra kako bi njihova djeca trebala biti zaposlena u istima bez obzira na njihovo iskustvo, znanje i školovanje po pitanju poslovanja poduzeća i poduzetničkih aktivnosti.  Ono što je možda najvažnije, 84% poduzeća planiraju poduzeće prepustiti svojoj djeci dok istovremeno 59% poduzeća nemaju nikakav poslovni plan za takvu vrstu poslovne tranzicije. U konačnici, kao najveće izazove današnjeg obiteljskog poduzetništva zabilježeni su trenutna ekonomska situacija u Republici Hrvatskoj, konkurencija te problem likvidnosti.

Jedan od glavnih ciljeva ovoga istraživanja bio je ukazati na važnost razumijevanja koncepta vodstva u obiteljskim poduzećima te svih popratnih pravnih i ekonomskih aktivnosti te njihova utjecaja na obiteljsko poduzetništvo. Jednako tako, istraživanje nastoji podići svijest obiteljskih poduzetnika  o postojećim ekonomskim i pravnim preprekama u njihovom poslovanju kako bi im se pomoglo iznaći rješenje na njihovu korist. Zaključno, istraživanje je nastojalo ponuditi konkretna rješenja za većinu spomenutih problema te su autori istoga spremni pomoći obiteljskim poduzetnicima po pitanju strukturiranja formalnog vodstva u obiteljskim poduzećima u Republici Hrvatskoj te metodama i načinima za kvalitetno vođenje istih i formaliziranje generacijske tranzicije poslovanja.

Autor članka: Viktor Bušić

Komentari

Kristina Jakopović Šefica Marketinga / Novinar

Urednica, novinarka i voditeljica Petrinjskog radija i Portala 53. Umjesto u učiteljske vode, Kristina se odlučila za novinarstvo. U programu Petrinjskog radija uređuje emisiju Vidikovac, dok ju slušatelji ponekad mogu ćuti i u radijskom eteru, no danas je ipak najviše posvećena marketingu. Osim nekoliko priznanja za nekadašnji Petrinjski list, naša Kristina je dobitnica i brojnih drugih strukovnih nagrada.