Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
deratizacijauniverzalna

Od 1.lipnja nastavak deratizacije u Petrinji

PETRINJA – Iz tvrtke Eko deratizacija iz Zagreba obavještavaju kako sukladno preuzetim obvezama iz Ugovora o pružanju usluga preventivne deratizacije na području grada Petrinje za 2020. godinu, kako s deratizacijom na petrinjskom području počinju od 1.do 5.lipnja. Deratizacija će biti obavljena prema sljedećem rasporedu:

  1. DAN – 01.06.2020. PONEDJELJAK
  • Lj. Gaja, P. Stossa, J. Kundeka, Sv. L. Mandića, Sv. M. Križevčanina, Sv. N. Tavelića, M. Držića, M. Držića 1 odv, M. Držića 2 odv, M. Držića 3 odv, M. Držića 4 odv, J. Kozarca, K. S. Đalskog, Dr. I. Ribara, A. Kovačića, A. Turkulina, O. Župančića
  1. DAN – 02.06.2020. UTORAK
  • Kačića, Trg Hrvatskih Branitelja, Trg Narodnih Učitelja, A. Šenoe, Trg Matice Hrvatske, Brezje, I. Mažuranića, O. Kučere, Lj. Modeca, M. Biljana, V. Žganeca, F. Kuhaća, M. Dujmića
  1. DAN – 03.06.2020. SRIJEDA
  • Kneza Domagoja, M. Miholjevića, Dr. G. Bolteka, Dr. G. Bolteka odv, Dr. V. Panaca, M. Gorupe, V. Strahuljke, V. Strahuljke odv, I. Meštrovića, I. Meštrovića odv, M. Krleže, K. Hegedušića, O. Keršovanija, A. Hebranga, V. Bagata, M. Antolca, J. Kraša, J. Miškatovića
  1. DAN – 04.06.2020. ČETVRTAK
  • Ulica Gromova, Ulica Gromova 1. desni odv.,  Ulica Gromovi 2. desni odv., I. Valenta, Đ. Tiljka, Đ. Tiljka odv, M. Nemčića, M. Nemčića 1. dov desno, M. Nemčića 2 odv desno, M. Nemčića 1 odv lijevo,  M. Nemčića 2 odv lijevo, F. Miličića, Frankopanska, F. Galovića, V. Vidrića,  Vatrogasna
  1. DAN – 05.06.2020. PETAK
  • Maline, P. Zrinskog, T. Bakača, Z. Kuhara, J. Štromara, D. Šimunovića, I. Petrušića, M. Mrazovića, M. Mrazovića odv, T. Ivkaneca, Sv. B. Kvirina, J. Turčića, I. Maline odv, A. Pirnata, J. Stjepušine, S. Kostinčera, D. Benka, P. Miškine, P. Miškine odv.

Mjere deratizacije provoditi će se antikoagulantima na hranidbenom nosaču – kruti ili parafinski mamci-meke  po normativima za određenu vrstu prostora/površine koje se tretira.

Vrsta sredstva: Brodilon mamac (rasuta meka) i Broditop blok (parafinska meka). Sva sredstva koja će se koristiti imaju valjano Rješenje Ministarstva zdravlja da se mogu koristiti na teritoriju Republike Hrvatske. Po završetku mjere Korisniku usluge ostaviti će se Potvrda o obavljenoj usluzi, s naznačenom mjerom, te vrstom i količinom sredstva koje se koristilo.

Mjere deratizacije provode se sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09), Pravilniku o načinu provedbe dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (NN 35/07), Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za RH (NN 128/11), te Programu mjera preventivne i obvezne deratizacije na području Sisačko-moslavačke županije.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI