Određeno 10 deficitarnih zanimanja, odabrani članovi Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu…. Određeno 10 deficitarnih zanimanja, odabrani članovi Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu….
PETRINJA – Na posljednjoj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća sa 17 glasova za i 4 protiv imenovani su članovi Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu, o... Određeno 10 deficitarnih zanimanja, odabrani članovi Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu….

PETRINJA – Na posljednjoj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća sa 17 glasova za i 4 protiv imenovani su članovi Odbora za gospodarstvo i poljoprivredu, o čemu je izvijestio Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja.

„Imali smo četvrtu sjednicu Odbora za izbor i imenovanja gdje je pristiglo pet prijedloga za ovaj Odbor, a to su Željko Tonković,Jure Martić, Miljenko Bušić, Ranko Kukulić i Igor Školneković. Tih pet imena je pristiglo na Odbor za izbor i imenovanja, a vezano za odbor za gospodarstvo i poljoprivredu“, rekao je Gavranović.

Jednoglasno je usvojen i prijedlog Odluke o darovanju nekretnine bivšeg prostora restorana Gavrilović petrinjskom Hrvatskom domu, o čemu je izvijestio Zdravko Kuljanac, privremeni pročelnik Upravnog odjela za lokalnu i mjenu samoupravu i imovinsko-pravne poslove grada.

„Bile su dvije opcije u pitanju, hoće li Grad Petrinja ići na upis ovog svog udjela, pa da stekne suvlasništvo s Hrvatskim domom, ili će se cijela nekretnina darovati Hrvatskom domu da oni budu jedini vlasnici. U ovom slučaju, gradonačelnik je predložio, a i na temelju ranijih razgovora, donesena je odluka da bi bolje bilo da vlasništvo cijele nekretnine stekne POU Hrvatski dom Petrinja“, rekao je Kuljanac i podsjeća kako je navedenu nekretninu Grad kupio po cijeni od 888 tisuća kuna. Također dodaje kako će cijela ova procedura oko darovanja ove nekretnine potrajati još barem šest mjeseci.

Kuljanac je predstavio i Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika u Petrinji. „U ovom slučaju, ovo je samo prvi korak da se osoba koja se prijavila za mrtvozornika, to je gospođa Marina Lovrinčić, izrazila je želju da obavlja poslove mrtvozornika na području Petrinje. Ukoliko Gradsko vijeće podrži ovaj prijedlog, taj prijedlog će se dostaviti nadležnom Upravnom tijelu Sisačko-moslavačke županije koje će ga onda nakon daljnje obrade uputiti Skupštini Sisačko-moslavačke županije na usvajanje“, rekao je Kuljanac.

MOST-ov Petar Ćosić je predložio da se ovaj prijedlog ne prihvati zbog netransparentnosti. „Predložit ću za Županijsku skupštinu transparentniji način rješavanja ovog pitanja, zapravo je potpuno netransparentno. Kako se dolazi do prijedloga? Tko je predložio gospođu? Po zakonu mrtvozornik je doktor medicine, a iznimno i drugi osposobljeni zdravstveni radnik koji obavlja pregled, odnosno kontrolni pregled umrle osobe i utvrđuje vrijeme i uzrok smrti. Mi nemamo ovdje podatke uopće o osobi koja ima kvalifikacije, je li posebno educirana. Nemamo životopis. Nemamo ništa. O čemu mi to odlučujemo? Tko je predložio kandidata? Kako se došlo do njega?“, pitao je Ćosić te predlaže da se objavi poseban oglas o potrebi za mrtvozornikom te da se zdravstvene ustanove na području Grada također obavijeste o potrebi za mrtvozornikom. Nakon kraće rasprave, prijedlog je povučen s Dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća.

Između ostaloga vijećnici su jednoglasno usvojili popis 10 deficitarnih zanimanja koje je predložio gradski Odbor za stipendije, a više o tome je rekao predsjednik tog odbora Nikola Bartulić. „Mi imamo odluku Gradskog vijeća na preporuku za obrazovnu i upisnu politiku i politiku stipendiranja od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Oni su nam dostavili preporuku za obrazovnu i upisnu politiku u kojoj je sadržana lista deficitarnih zanimanja za područje 3.1, to su Sisak, Petrinja i Hrvatska Kostajnica te općine u našem okruženju. Tamo su nabrojana 23 deficitarna zanimanja“, rekao je Bartulić te dodaje kako su za Petrinju odabrali 10 deficitarnih zanimanja, a to su : farmacija, logopedija, socijalna pedagogija, elektrotehnika i informacijska tehnologija, računarstvo, strojarstvo, psihologija, medicina, dentalna medicina i građevinarstvo.

Komentari

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.