Održana izborna Skupština Turističke zajednice Grada Petrinje

PETRINJA – U petrinjskoj Gostionici MIS održana je Izborna Skupština Turističke zajednice Grada Petrinje na kojoj su izabrani predsjednik i dva člana mandatnog povjerenstva, kao i osam članova Turističkog vijeća te dva člana Nadzornog odbora. Ujedno su imenovani predstavnici u Skupštinu Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije. Sve odluke donesene su jednoglasno….