Oporba u sisačkom Gradskom vijeću o Hokejskom klubu Siscia i sisačkoj Matici hrvatskoj Oporba u sisačkom Gradskom vijeću o Hokejskom klubu Siscia i sisačkoj Matici hrvatskoj
SISAK – U Obrtničkoj komori Sisačko-moslavačke županije, na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji sisačkih gradskih vijećnika iz redova HDZ-a, HSLS-a i HKS-a, povodom sutrašnje 10.sjednice sisačkog... Oporba u sisačkom Gradskom vijeću o Hokejskom klubu Siscia i sisačkoj Matici hrvatskoj

SISAK – U Obrtničkoj komori Sisačko-moslavačke županije, na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji sisačkih gradskih vijećnika iz redova HDZ-a, HSLS-a i HKS-a, povodom sutrašnje 10.sjednice sisačkog Gradskog vijeća najavili su dopunu Dnevnog reda sa dvije točke.

„Jedna točka se odnosi na Maticu hrvatsku, ogranak Matice hrvatske Sisak i na odluku o raskidu ugovora o korištenju poslovnog prostora kojeg Matica hrvatska koristi duže od 15 godina. Druga točka dnevnog reda odnosi se na Hokejski klub Siscia i na onemogućavanje Hokejskom klubu Siscia korištenje Ledene dvorane“, rekao je predsjednik sisačkog HDZ-a Ivan Celjak.

Dodaje kako je Matica hrvatska osnovana 1842.godine i svojim kontinuitetom i djelatnošću je postala nacionalna institucija. „Matica je osobito važna za promicanje hrvatske kulture, ima posebno mjesto u srcima Hrvatica i Hrvata. Hokejskom klubu Siscia je onemogućeno korištenje Ledene dvorane Zibel što ima za posljedicu da roditelji svoju djecu svakodnevno voze u Zagreb na treninge, da članovi Hokejskoj kluba Siscia igraju domaće utakmice na ledu u Delnicama. Smatramo da bi Grad Sisak trebao provoditi aktivnosti u cilju stvaranja partnerskog odnosa sa organizacijama civilnog društva koje djeluju na području Siska i sutra ćemo tražiti od Gradskog vijeća, kao predstavničkog tijela svih građana, da jasno izraze stav podržavaju li ovakvu utvrđenu politiku prema Matici hrvatskoj i prema Hokejskom klubu Siscia koja sadrži elemente diskriminacije ili će podržati naše prijedloge, a posredno time i dijalog, toleranciju, partnerski odnos Grada i navedenih udruga“, kazao je Celjak.

Celjak se ujedno osvrnuo na nove odgovore sisačke gradonačelnice gradskim vijećnicima te je ponovio kako takav rječnik smatra neprimjerenim. Poručio joj je kako će na nekulturu sisačke gradonačelnice, odgovoriti kulturom.

Komentari

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.