Petrinjski HDZ o stanju projekta Aglomeracije, upozorili na još uvijek aktualne probleme s projektom Petrinjski HDZ o stanju projekta Aglomeracije, upozorili na još uvijek aktualne probleme s projektom
PETRINJA – Na križanju ulica Matije Antuna Reljkovića, Franca Prešerna i Mile Wood petrinjski HDZ održao je konferenciju za medije s temom „Stanje projekta... Petrinjski HDZ o stanju projekta Aglomeracije, upozorili na još uvijek aktualne probleme s projektom

PETRINJA – Na križanju ulica Matije Antuna Reljkovića, Franca Prešerna i Mile Wood petrinjski HDZ održao je konferenciju za medije s temom „Stanje projekta Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“. Predsjednik petrinjskog HDZ-a Mihael Jurić je istaknuo kako prate intenzitet i napredak radova na ovom projektu te putem ove konferencije za medije žele na terenu istaknuti probleme s kojima se u izvođenju radova na Aglomeraciji suočavaju građani Petrinje.

„Naši sugrađani znaju da mi, kao gradska organizacija HDZ-a, nismo nikad bili negativni prema projektu Aglomeracije jer ga smatramo dijelom i projektom iz vremena kada je na vlasti u gradu bio HDZ, a i svjesni smo njegove iznimne važnosti za standard naših građana i samog Grada Petrinje. Usprkos svim problemima projekta i u političkim kampanjama i svojim radom u Gradskom vijeću Grada Petrinje pozivali smo na strpljivost i razumijevanje. Napominjemo da su i jedan od glavnih nositelja projekta i  Hrvatske vode, koje daju svesrdnu podršku i razumijevanje za dopunu projekta na izgradnji pročistača sufinancirajući isti, u čemu su u mnogome pomogli i lokalni dužnosnici HDZ-a“, rekao je uvodno Jurić.

No dodaje kako smo nažalost svjedoci da stanje na terenu ne izgleda dobro, te da građani trebaju dodatne i konkretne informacije o svakom pojedinom dijelu izgradnje u sklopu projekta Aglomeracije.

„Svjedoci smo, primjerice ovdje, na križanju Reljkovićeve ulice i Ulice Mile Wood, da su ulice raskopane, polegnuta je infrastruktura, ali ulice nisu završene odnosno asfaltirane. Takva je situacija u kojoj građani trgaju svoje automobile, po sunčanim danima trpe prašinu, po kišnim blato, traje već više od dvije godine. Spomenutih primjera ima po cijelom gradu. Također, svjedočimo kako po intenzitetu radova nakon što su došli lijepi dani, nema potrebne radne aktivnosti koja bi rezultirala očekivanim završetkom projekta u ovoj 2019. godini kako je obećano nakon dodatnih produženja rokova završetka radova, a znamo da je projekt trebao trajati od 2016-2018 godine“, kazao je Jurić.

Ističe kako svako daljnje prolongiranje završetka radova s vremenom poskupljuje cijenu rada, cijenu materijala i usluga, što cijeli ovaj projekt dovodi u sve težu situaciju.

„Gradska organizacija HDZ-a zbog svega navedenog, poziva voditelja projekta, predstavnike zadužene za vidljivost projekta, predstavnike Jedinice za provedbu projekta u ime Privrede, svih nadležnih, a posebice predstavnike nadzora, da se svaki mjesec obrate petrinjskoj javnosti putem Petrinjskog radija u kontakt emisiji o smjernicama rada u narednom periodu te da također odgovaraju na konkretna pitanja naših sugrađana. Napominjem kako nije prošla niti jedna sjednica Gradskog vijeća na kojoj mi vijećnici HDZ-a, uz ostalo, nismo postavljali pitanja na temu aglomeracije, a postavljat ćemo i ubuduće. Ipak, smatramo da treba uvesti kontakt emisiju kako bi naši građani, svatko za svoju ulicu, naselje konkretno mogli dobiti informaciju o stanju te realno očekivanom roku završetka odnosno asfaltiranju istih“, zaključio je Jurić.

Već sljedeće poteze najavljuju za sljedeću sjednicu petrinjskog Gradskog vijeća. „Na kraju bih napomenuli da nam je želja poduzimati konkretne poteze. Pa ćemo na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća podnijeti prijedlog Akta kojim ćemo zatražiti od Jedinice za provedbu projekta Izvješće o projektu, s rokovima završetka projekta, potrošenim sredstvima, iznosom eventualnih penala za slučaj probijanja rokova kao i ostalim bitnim stavkama projekta. O podnesenom izvješću javnost će kroz rad Gradskog vijeća biti obaviještena putem medija“, istaknula je predsjednica petrinjskog Gradskog vijeća Magdalena Komes.

Na samome kraju članovi HDZ-a ističu kako ovakvih ulica kao što je Reljkovićeva ima još puno u gradu, stoga su još jednom predložili da građani dobivaju potrebne informacije, sve u cilju lakšeg podnošenja ove, kako ističu, teško izdržive situacije.

Komentari

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.