Prijedlog liste za izbor korisnika stipendije Grada Petrinje Prijedlog liste za izbor korisnika stipendije Grada Petrinje
PETRINJA – Na temelju članka 45. i 46. Statuta Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 14/13 i 52/14) i članka 11. Pravilnika o stipendiranju i... Prijedlog liste za izbor korisnika stipendije Grada Petrinje

PETRINJA – Na temelju članka 45. i 46. Statuta Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 14/13 i 52/14) i članka 11. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 38/17), Odbor za dodjelu stipendija  na 4. sjednici održanoj 8.12.2017. godine utvrdio  je :

Prijedlog liste prvenstva za izbor korisnika stipendije nakon obrade dokumentacije prijavljenih kandidata na Natječaj za dodjelu stipendija za studente na području Grada Petrinje za akademsku godinu 2017./2018. 

 1. Katarina Serdar 148
 2. Tea Andrijanić 130
 3. Matea Oroz  116
 4. Višeslav Šako 116
 5. Katarina Mandić 98
 6. Anja Ćelap  90
 7. Barbara Dolenec 89
 8. Doris Kajić 76
 9. Silvia Jajčević   70
 10. Anita Majdančić 70
 11. Mate Miletović 68
 12. Kristijan Kolić 67
 13. Maja Tkalčević 66
 14. Inga Kunert 66
 15. Romana Roksa    66
 16. Marija Begić 65
 17. Karla Beketić  61
 18. Bruno Marijanović 60
 19. Mateo Tomić  60
 20. Ivona Tipura 60
 21. Ivana Paun 57
 22. Sara Pršić 50
 23. Nermina Hafizović 50
 24. Marko Marinović 48
 25. Anamarija Draženović 47
 26. Lucija Sklepić 46
 27. Dunja Pašalić 42
 28. Iva-Mila Brigljević  40
 29. Marko Gregurić 40
 30. Lucija Marčinko 40
 31. Blanka Krčelić  35
 32. Luka Mesek 27
 33. Lana Lovreković 26
 34. Antun Mlinar   26
 35. Silvija Rožić 26
 36. Frano Miholjević 20
 37. Mateja Marinović 18

Svi ostali kandidati nisu predali potrebitu dokumentaciju navedenu u Natječaju ili ne ispunjavaju uvjete za stipendiju sukladno Pravilniku o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima Grada Petrinje („Službeni vjesnik“, broj 38/17).

Ovaj Prijedlog liste prvenstva za izbor korisnika stipendije objaviti će se na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Grada Petrinje.

Komentari

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.