Prijedlog o smanjenju broja Upravnih odjela sa devet na pet poslan na doradu Prijedlog o smanjenju broja Upravnih odjela sa devet na pet poslan na doradu
PETRINJA – Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća raspravljalo se o prijedlogu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje. Prijedlog je podnio... Prijedlog o smanjenju broja Upravnih odjela sa devet na pet poslan na doradu

PETRINJA – Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća raspravljalo se o prijedlogu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje. Prijedlog je podnio MOST-ov Petar Ćosić koji je istaknuo kako je ovdje riječ o važnom dokumentu  koji vodi do reorganizacije i racionalizacije u radu Gradske uprave.

„S obzirom na veličinu grada, odnosno broj stanovnika kojima Grad pruža usluge u okviru djelokruga poslova koje obavlja, a uspoređujući s gradovima istog ili sličnog broja stanovnika, smatramo da nije potreban toliki broj upravnih odjela, sada ih imamo devet. Prema zadnjem popisu Petrinja je imala 24 671 stanovnika, optimistično je sada da mi imamo 20 tisuća stanovnika. Prema tome grad Petrinja spada u jedan od manjih gradova. Kriteriji za unutarnji ustroj Gradske uprave treba biti broj stanovnika, struktura, demografska dinamika, udjel potentnog i ljudskog i fiskalnog potencijala, površina upravnog područja, gospodarski profil i tako dalje“, rekao je uvodno Ćosić te dodaje kako gradovi slični Petrinji imaju najviše pet upravnih odjela. Između ostaloga je kazao kako su ovaj prijedlog dali u travnju ove godine, a isti je došao tek sada na Dnevni red.

„Cilj donošenja nove Odluke je racionalizacija i koncentracija poslova, bolja učinkovitost, ravnomjernije opterećenje službenika i namještenika, bolja suradnja između upravnih tijela, bolja informiranost građana o radu uprave te jednostavnija organizacijska hijerarhija. Ovakav ustroj rezultirat će efikasnijom i jeftinijom Gradskom upravom“, kazao je Ćosić te dodaje kako predlažu smanjenje broja upravnih odjela sa postojećih devet na novih pet jer smatra kako je to optimalan broj.

„Po ovom prijedlogu Odluke Grad ima sljedeća upravna tijela: Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinsko pravne i opće poslove; Upravni odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti; Upravni odjel za gospodarstvo i EU fondove; Upravni odjel za komunalne djelatnosti i Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturnu baštinu. Unutarnja revizija, kao što je i do sada bilo, ustrojava se za obavljanje poslova određenih posebnim propisima i nema status upravnog tijela grada“, naveo je Ćosić te predlaže da ovakav ustroj upravni odjela u Petrinji krene od 1.siječnja iduće godine.

Igor Karaturović, privremeni pročelnik stručne službe Grada osvrnuo se na ovaj prijedlog. „Prijedlogom ove Odluke nisu obuhvaćeni niti svi poslovi koji spadaju u samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave koje ona mora obavljati i izvršavati. Recimo, u prijedlogu Odluke se ne spominju uopće poslovi pismohrane i arhive. U prijedlogu ove Odluke nema spomena poslova iz područja zaštite osobnih podataka. U prijedlogu ove Odluke nema poslova koji su vezani uz primjenu zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, ali tu prvenstveno mislim na poslove vezane uz spomeničku rentu“, naveo je Karaturović i spomenuo još neke uočene nepravilnosti u ovom prijedlogu. Ujedno se osvrnuo i na moguće uštede smanjenje broja upravnih odjela u Gradskoj upravi.

„Predlagatelj zanemaruje jednu vrlo bitnu činjenicu. Ušteda se ovdje ostvaruje na svakodnevnoj bazi već samom činjenicom da se veliki dio sredstava za plaće službenika financira iz sredstava kroz provedbu EU projekata. Samo smanjenje broja odjela dovest će do manjeg broja pročelnika, ali to ne mora nužno znači da će dovesti do uštede. Ovakav obuhvat djelovanja po upravnim tijelima kako je predloženo, imat će za posljedicu ustrojavanje odsjeka koji će onda morati imati svoje voditelje. I na kraju, vezano za koncept ušteda, izmjena ustrojstva i određivanje djelokruga potpuno novog u jedinici lokalne samouprave zapravo nije instrument koji treba služiti uštedama“, istaknuo je Karaturović te dodaje kako i sindikati imaju ozbiljne primjedbe na ovakav prijedlog.

„Zaključak bi bio sljedeći. Prijedlog ustrojstva kako dolazi od predlagatelja ne bazira se na organizacijskim, stvarnim i sveobuhvatnim potrebama Grada Petrinje, već na temeljnoj ideji da je potrebno smanjiti broj upravnih tijela i pročelnika kako bi se ostvarile potencijalne uštede. Ušteda kao temeljna pretpostavka za odvijanje ovog procesa, ne može biti jedino i osnovno načelo, ona može biti samo željena posljedica. Upravo prihvaćanje ovakvog prijedloga može dovesti do novog zapošljavanja i opterećivanja proračuna. Zato smatramo da je postojeće organizacijsko rješenje kroz ove upravne odjele treba zadržati“, zaključio je Karaturović.

SDP-ova Svjetlana Lazić je kazala kako su stručne službe grada trebale upozoriti na neke nepravilnosti u ovom prijedlogu obzirom je prijedlog dan još u travnju ove godine. Također smatra kako je pet upravnih odjela u Gradskoj upravi optimalan broj. HNS-ov Nenad Radošević je istaknuo kako je namjera predlagatelja pozitivna, ali smatra kako je ovaj prijedlog važan te oko istoga moraju biti oprezni, stoga je predložio da predlagatelj ove odluke i gradonačelnik pronađu zajedničko rješenje.

Privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Joso Grahovac je kazao kako se on zalaže za horizontalnu organizaciju te smatra kako će se smanjenjem broja upravnih odjela povećati broj odsjeka, što će rezultirati manjom fleksibilnošću i operativnošću. Zdravko Kuljanac, privremeni pročelnik Upravnog odjela za lokalnu i mjesnu samoupravu i imovinsko pravne poslove Grada je kazao kako je ukazao na neke probleme koji su dani u prvom prijedlogu, te također smatra kako ovdje ima prostora za razgovor.

Slaven Kadečka iz Narodne strane Reformista smatra kako ovaj prijedlog ima puno rupa i propusta, dok HSS-ov Miroslav Petračić poručuje kako način funkcioniranja Grada najviše ovisi o izvršnoj vlasti, kao što je istaknuo da mu je u ovom prijedlogu najviše zasmetalo ukidanje Upravnog odjela za društvene djelatnosti. . HDZ-ov Željko Tonković je istaknuo kako su dionici ovog prijedloga trebali iznjedriti bolje rješenje te je između ostaloga poručio da Gradska uprava još uvijek nije na razini zadatka.

U raspravu se uključio i petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović koji je istaknuo kako su privremeni pročelnici Karaturović, Grahovac i Kuljanac rekli dovoljno. „Tko je napravio u ovom Gradu racionalizaciju? Prvo moje obećanje koje sam dao prije pet godina kada sam preuzeo sa koalicijskim partnerima odgovornost za Grad, napravio sam racionalizaciju. Transfer za plaće je bio 900 tisuća kuna mjesečno, 11 milijuna kuna godišnje. Da bi napravili racionalizaciju sa onim koeficijentima i svime skupa došli do 630 tisuća kuna transfera. Znači da smo mjesečno ušparali više od 300 tisuća kuna, to je godišnje 3,6 milijuna kuna. Sada pričamo o nekoj drugoj racionalizaciji. Morate dati poruku. Je li ta racionalizacija na uštrb plaća, da li su to niže plaće i zašto su niže i gdje bi mi to uštedjeli. Bojim se da ovo što predlažete je samo prelijevanje iz šupljeg u prazno“, rekao je Dumbović i dodaje kako ovim prijedlogom MOST skuplja jeftine političke poene te je prijedlog nazvao populističkim.

MOST-ov Petar Ćosić je rekao kako je stanje u Gradskoj upravi loše te da je uprava podkapacitirana. Na kraju je prijedlog ove Odluke povukao sa Dnevnog reda sjednice te je sve poslano na doradu do sljedeće. Također je apelirao da se stručne službe uključe u izradu novog prijedloga kako bi imali što kvalitetnije rješenje.

Konačni zaključak je pročitala predsjednica petrinjskog Gradskog vijeća Magdalena Komes. „Sročili smo tekst prijedloga Zaključka koji bi glasio. Članak 1, imenuje se radna skupina za doradu prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje u sastavu Petar Ćosić, Zdravko Kuljanac, Magdalena Komes, Slaven Kadečka i Igor Karaturović. Članak 2, predlaže se gradonačelniku da zaduži pročelnike postojećih Upravnih odjela za usklađenje nadležnosti pojedinih upravnih tijela“, navela je na kraju Komes. Navedeni Zaključak je u konačnici od strane gradskih vijećnika usvojen sa 19 glasova.

Komentari

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.