Privreda o projektu Aglomeracije: „Rok za dovršetak radova produljen do 22.prosinca ove godine“ Privreda o projektu Aglomeracije: „Rok za dovršetak radova produljen do 22.prosinca ove godine“
PETRINJA – Najavljeni prosvjed Inicijative građana „Za bolju Petrinju“, koji će biti održan u subotu 13.listopada ispred petrinjske Gradske uprave, komentirali su i iz... Privreda o projektu Aglomeracije: „Rok za dovršetak radova produljen do 22.prosinca ove godine“

PETRINJA – Najavljeni prosvjed Inicijative građana „Za bolju Petrinju“, koji će biti održan u subotu 13.listopada ispred petrinjske Gradske uprave, komentirali su i iz Privrede. U njihovom priopćenju se pitaju ima li Inicijativa nekakav konkretan program ili projekt kojeg je izradila, nominirala i provela u Petrinji na dobrobit svih građana.

Ističu kako je na području Petrinje u tijeku više gradilišta, što je rezultat različitih projekata pripremanih, kandidiranih i ugovorenih tijekom razdoblje duljeg od 10 godina zbog čega je, kako stoji u priopćenju, Petrinja jedinstveni grad u Hrvatskoj. Podsjećaju kako je svaki projekt pokrenut, osmišljen i realiziran na osnovi Odluka petrinjskog Gradskog vijeća.

Na tvrdnje Inicijative da projekti nemaju ni glavu ni rep, iz Privrede podsjećaju kako je Vlada Republike Hrvatske projekt Aglomeracije u Petrinji proglasila projektom od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku. Dodaju kako je Aglomeracija skup od 23 projekta za kojeg su izdane 23 građevinske dozvole.

Iz Privrede podsjećaju kako će projektom biti izgrađeno 80 kilometara kanalizacijske mreže na dosad neopskrbljenim područjima u domeni vodnokomunalne usluge za odvodnju otpadnih voda s otprilike pet tisuća priključaka za domaćinstva koja do sada nisu imali kanalizaciju. „Nego su otpadne vode ispuštali u vlastita dvorišta, odvodne cestovne kanale i susjedne građevinske i poljoprivredne površine, odnosno objedinjeni sustav čime će se ukinuti sadašnji neprimjereni ispusti u bisere petrinjske prirode: Petrinjčicu i Kupu, a otpadne vode objedinjenim sustavom kontrolirano prikupljati i sprovoditi na Uređaj za pročišćavanje i pročišćene do pripisanog stupnja ispuštati u prijemnik, rijeku Kupu nizvodno od Petrinje“, ističu iz Privrede.

Navode kako projekt Aglomeracije obuhvaća i rekonstrukciju starih vodovodnih cijevi izgradnjom potpuno novih 60 kilometara magistralnih i tranzitno-distribucijskih vodoopskrbnih cjevovoda sa zamjenom otprilike četiri tisuće priključaka s digitalnim vodomjerima umjesto dosadašnjih mehaničkih. „Time se očekuju učinci na znatnom povećanju sigurnosti zdravstvene ispravnosti vode za piće te smanjenju gubitaka iz sadašnjeg dotrajalog sustava“, dodaju iz Privrede.

Također navode kako će u sklopu projekta biti odrađena i rekonstrukcija i dogradnja na kapitalnim građevinama, kao što će biti ugrađena oprema za 13 mjerno-regulacijskih mjesta na vodoopskrbnom sustavu, te će u sklopu projekta biti nabavljena specijalna oprema i vozila za snimanje i detekciju stanja te čišćenje i održavanje kanalizacijskog sustava.

„Zaključno, vjerujemo da Inicijativa građana želi iskazati nužnu solidarnost svih građana Petrinje sa svima koji će kroz projekt Aglomeracije dobiti besplatnih pet tisuća priključaka na kanalizaciju kao osnovni civilizacijski standard u 21.stoljeću, odnosno trećem tisućljeću i nakon dugog niza godina sanitarnog rizika, prestati se „daviti“ u vlastitim i susjedovim fekalijama i ostalim sastojcima u okoliš ispuštenih upotrijebljenih voda“, dodaju iz Privrede.

Vezano za stanje na raskopanim prometnicama, iz Privrede ističu kako je u sklopu projekta predviđen iskop i odvoz otprilike 350 tisuća kubnih metara zemljanog materijala, te odvoz i ugradnja kamenog materijala za zasipavanje rovova u tom volumenu, što zahtjeva transport mase više od 1.500.000 tona materijala, što prema njihovim riječima, neminovno narušava stanje prometnica u gradu.

„Uz navedeno vezano za Aglomeraciju, svjedočimo i tranzitu kroz grad, u najvećoj mjeri drvne mase iz šuma, te logistici gospodarskih subjekata na području grada koji dodatno narušavaju već opisano stanje“, ističu iz Privrede te dodaju kako gradonačelnik sa suradnicima te Privreda kao naručitelj sa Sedrom d.o.o. u ulozi Nadzorne službe, aktivno prate realizaciju dinamičkog plana izvođenja radova, kako bi višestruko složen i zahtjevan projekt bio priveden svrsi uz najmanju mjeru utjecaja na redovne životne potrebe građana.

„Stanje na raskopanim prometnicama se sukcesivno popravlja, odnosno obnavlja novim asfaltnim zastorom, ovisno o dovršetku pojedinih dionica ili faza radova, a do tada održavaju u funkcionalnom stanju po Izvođaču radova, no u određenoj mjeri i interventno na teret Privrede sve u razumijevanju strpljenja građana koji svjedoče treću godinu gradnje“, dodaju iz Privrede.

O ugroženosti djece u prometu zbog radova na ovom projektu iz Privrede ističu kako je Petrinja, Grad prijatelj djece, te da trajno provode mjere zaštite djece u prometu ulaganjem u prometnu signalizaciju, obilježavanje i zaštitu prilaza školama i vrtićima, kao što s Prometnom policijom sigurnost provode kroz akciju „Sigurno u prometu“.

Vezano za nastale štete na automobilima zbog radova na ovom projektu, iz Privrede ističu kako Gradska uprava i Privreda ne ignoriraju niti jedan zahtjev građana. „Nego svako obraćanje upućujemo na postupanje u nadležnosti izvođača radova koji imaju osigurana gradilišta protiv šteta koja se nanesu trećim osobama. Inzistiranjem na provedbi dinamičkog plana izvedbe radova, trajno i aktivno djelujemo na umanjenju šteta te povećanju zaštite imovine građana. Ističe se činjenica kako do 28.mjeseca provedbe projekta Aglomeracije nije zabilježen niti jedan smrtni slučaj niti teža povreda na radu, niti prometna nesreća s radnim i specijaliziranim strojevima, niti transportnim vozilima izvođača. Nadalje, osim opisanih šteta na prometnoj i komunalnoj infrastrukturi, te energetskoj i telekomunikacijskoj infrastrukturi, nije zabilježen slučaj uništenja ili oštećenja na stambenim, javnim ili poslovnim građevinama u gradu“, dodaju iz Privrede.

Također ističu kako je rok za dovršetak radova na ovom projektu produljen do 22.prosinca ove godine. „Privreda može produljiti rok izvedbe samo iz objektivnih okolnosti, sve uz mišljenje i obrazloženje Nadzorne službe. Gradonačelnik i Privreda nemaju namjeru i ne mogu produljivati rokove radi krivnje izvođača“, ističu iz Privrede.

Iz Privrede također poručuju kako je cijeli projekt dobro iskomuniciran s građanima, preko mrežnih stranica Privrede i Grada Petrinje, tjednih objava o stanju i planiranim radovima u medijima, prezentacijom ovog projekta na svim većim manifestacijama, sve do tematskih sjednica i javne tribine.

„Na dnevnoj bazi primaju se građani u prostorijama Jedinice za provedbu projekta u Hanžekovoj 19 te u Upravi Privede u Gundulićevoj 14, a odgovorne osobe i na terenu komuniciraju s građanima sve pojedinosti vezane uz gradnju i priključenje. Ono što se ne naglašava je odgovorno i dosljedno postupanje Privrede kao isporučitelja vodnih usluga u domeni osnovne djelatnosti opskrbe pitkom vodom i odvodnje, naglašeno u smislu sigurne i stabilne opskrbe vodom za piće“, dodaju iz Privrede.

„Privreda kao obveznik detaljnih pravila za uspostavu, provedbu i održavanje sustava i postupaka temeljenih na načelima po certifikatu HACCAP, ima kontinuirano praćenje kakvoće vode za piće uz ugovorni odnos sa Zavodom za javno zdravstvo SMŽ o čemu se redovito izvješćuje i sanitarna inspekcija. Privreda ne ističe svakodnevne napore na sanacijama kvarova što zbog dotrajalosti vodovodnih mreža, što zbog radova, pri čemu se u dnevnim i noćnim smjenama otkloni i do 10-ak kvarova te su prekidi u opskrbi vodom za piće smanjeni na najmanju moguću mjeru. Nadalje, tijekom radova na rekonstrukciji građevina ili prespajanja novih dionica, posvećuje se pažnja da budu izvedeni u najkraćem mogućem roku te u razdobljima najmanje potrošnje, sve kako bi stanovništvo i gospodarski subjekti imali neometane uvjete. Zaključno i tijekom ljetnog razdoblja smanjene izdašnosti pojedinih izvora na crpilištima te u uvjetima veće potrošnje uvjetovane visokim temperaturama, Privreda je poduzimala sve mjere kako bi opskrba pitkom vodom bila bez redukcija, što je uspješno i ostvareno, naglašeno tijekom svetkovina i obilježbi u razdoblju srpanj – kolovoz – rujan. Uprava Privrede ovim putem zahvaljuje Gradonačelniku i gradskoj upravi, gradskim poduzećima i ustanovama te Vatrogasnoj postrojbi na suradnji i usklađivanju te svim građanima na razumijevanju i iskazanom strpljenju i solidarnosti u obavljanju redovne djelatnosti u službi i na korist svih građana Petrinje“, zaključuje se u priopćenju iz petrinjske Privrede.

Komentari

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.