Projekt „Uspostava GIS-a u Gradu Petrinji“ predstavljen povodom Dana Europe Projekt „Uspostava GIS-a u Gradu Petrinji“ predstavljen povodom Dana Europe
PETRINJA – Članovi projektnog tima  „Uspostava GIS-a u Gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta Grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana – Petrinjski novi... Projekt „Uspostava GIS-a u Gradu Petrinji“ predstavljen povodom Dana Europe

PETRINJA – Članovi projektnog tima  „Uspostava GIS-a u Gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta Grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana – Petrinjski novi horizont-„New horizon for Petrinja“ (PP2)“ su povodom obilježavanja Dana Europe u POU Hrvatski dom u Petrinji promovirali i informirali građane Petrinje o projektu, ali i općenito o Intervencijskom planu grada Petrinje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.897.344,74 kn, iznos EU sufinanciranja 2.462.743,02 kn, a dosad je kroz 5 zahtjeva za nadoknadom sredstava ukupno odobreno 733.392,65 kuna.

Projektom ”Uspostava GIS-a u Gradu Petrinji i jačanje ljudskih kapaciteta grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana – Petrinjski novi horizont – „New horizont for Petrinja”  upravlja se provedbom Intervencijskog plana i izvještava o realizaciji Intervencijskog plana Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, odnosno Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, planira i koordinira aktivnostima te prati njihovu realizaciju, obavljaju se aktivnosti informiranja i vidljivosti, koordinira i komunicira sa Partnerstvom za Intervencijski plan, lokalnom zajednicom i ostalim relevantnim dionicima, te osigurava financijsko upravljanje Intervencijskim planom. U sklopu ovog projekta osposobiti će se i educirati zaposlenici Grada Petrinje, ali i zaposlenici gradskih ustanova i trgovačkih društava koji će sudjelovati u provedbi pojedinih projekata planiranih Intervencijskim planom.

Grad Petrinja sudjeluje u provedbi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, koji provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS). Program se financira iz dvaju fondova: Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF), tj. iz dvaju operativnih programa: Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. (OPKK) i Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (OPULJP).

9.svibnja 1950. Robert Schuman predstavio je prijedlog za političku suradnju europskih zemalja u Parizu, koji će na stari kontinent donijeti trajni mir. Ovaj dokument predstavlja početak povezivanja zemalja i danas prihvaćenu viziju europskog jedinstva.

SPONZORIRANI ČLANAK

Komentari

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.