Rekonstruirano 1800 metara ceste Drenov Bok-Jasenovac Rekonstruirano 1800 metara ceste Drenov Bok-Jasenovac
JASENOVAC – Kod crpne stanice Lončarice u Općini Jasenovac svečano je puštena u promet rekonstruirana cesta Drenov Bok-Jasenovac na dijelu državne ceste D 232.... Rekonstruirano 1800 metara ceste Drenov Bok-Jasenovac

JASENOVAC – Kod crpne stanice Lončarice u Općini Jasenovac svečano je puštena u promet rekonstruirana cesta Drenov Bok-Jasenovac na dijelu državne ceste D 232. Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je kazao kako su ceste, struja i voda elementarne stvari za opstanak života na određenim područjima. „Zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je na svojoj sjednici prošle godine donijela odluku da se postojeća državna cesta Sisak-Jasenovac rekonstruira u dužini od 1800 metara, bilo bi to i duže, međutim projektna dokumentacija i projekti, građevinska dozvola je izdana samo za ovih 1800 metara. Ali i to je bitno za razvoj ovog područja, za dolazak u Lonjsko polje s istočne strane od strane Jasenovca, ali i za normalno prometovanje svih stanovnika“, rekao je Žinić.

Dodaje kako su zadovoljni što su otvorili ovaj dio dionice, a posebno će biti sretni kada cijela dionica bude obnovljena. „Naravno da će za to biti potrebno nekoliko godina jer ova cesta od ovog dijela prema Sisku u dužini od 40 kilometara je doista u lošem stanju. Ona je državna cesta, prekategorizirali smo ju prije godinu i pol dana. ona je bila županijska cesta i naravno da ŽUC i Županija nisu mogli održavati jednu ovakvu dionicu“, dodao je Žinić i na kraju kazao kako vjeruje da će vrlo brzo biti gotovi i drugi projekti te da će u tri do četiri faze obnoviti cijelu dionicu ove ceste.

Direktor Sektora za održavanje i promet Hrvatskih cesta Nenad Čer je kazao kako se puno novca do sada trošilo na održavanje postojeće ceste koja je bila loša, no nakon što su brigu o cestama preuzele Hrvatske ceste, stečeni su uvjeti da ova dionica bude uređena.

„Cesta je napravljena na način da je proširena sa postojećih pet metara na dvije traka, svaka je široka 2,7 metara. Ukupan kolnik je širine 5,5 metara koji omogućuje da se cestom sigurno vozi brzinom od 50 kilometara. Nadam se da će Hrvatske ceste i dalje imati sluha, odnosno uvijek ćemo ga imati i pokušat ćemo osigurati i financijska sredstva. U naš sljedeći plan nabave ćemo uvrstiti daljnju modernizaciju ove ceste“, rekao je Čer.

Ovim projektom rekonstruirano je 1800 metara ceste, a cijena izvedenih radova je 6,6 milijuna kuna bez PDV-a.

Komentari

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.