Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
savjetmladihnaslov 1

Savjet mladih Grada Petrinje usvojio Plan i program rada te financijski plan za 2020. godinu

PETRINJA – Članovi Savjeta mladih Grada Petrinje na svojoj 6. sjednici održanoj ove srijede u Maloj vijećnici Grada Petrinje usvojili su prijedlog Plana i programa rada Savjeta zajedno s financijskim planom za 2020. godinu.

Predstavljajući prijedlog programa za narednu godinu, novi predsjednik Savjeta mladih, Daniel Barukčić (izabran na prošloj, izvanrednoj sjednici, jer dosadašnja predsjednica Petra Božurić zbog obveza na fakultetu koji je upisala u Osijeku ne može više obnašati tu dužnost), kazao je kako se program nije značajno promijenio u odnosu na ovogodišnji.

„Plan i program za iduću godinu veže se na onaj koji je Petra pisala za ovu godinu. Došlo je do nekih manjih izmjena, ali sve stavke, odnosno sadržaji su ostali u programu. Planom i programom za 2020. godinu želimo poboljšati kvalitetu života mladih na području Petrinje i nastaviti aktivno provoditi politiku za mlade. Mislim da je ovaj Plan i program realan i da ćemo ga uspjeti ostvariti. Očekujemo da će doći do uske i kvalitetne suradnje između Savjeta mladih i gradonačelnika Grada Petrinje, Gradskog vijeća, osnovnih i srednje škole, udruga koje zastupamo u Savjetu mladih, klubova i ostalih organizacija koje se bave radom s mladima i za mlade“, kazao je predsjednik Savjeta mladih.

Svoje djelovanje, Savjet će i u narednoj godini usmjeriti na sedam područja. To su: prostor za mlade, neformalno učenje, kultura i mladi, građanski aktivizam, sport i rekreacija, ekologija te promocija i umrežavanje. Barukčić je svaku stavku obrazložio pojedinačno, te izvijestio o prijedlogu mjera i aktivnosti koje za svako od područja planiraju provesti.

Osiguravanje adekvatnog prostora za mlade, njihovo druženje i aktivnosti i dalje im ostaje jedan od prioriteta, jer upravo to je ono što njihovi vršnjaci ističu kao jedan od najvećih nedostataka koji mlade u Petrinji prati već godinama.

„Ove godine smo se malo odmaknuli od ideje o nekom zatvorenom prostoru i naglasak stavili na ideju o parku za mlade. Vjerujem da ćemo na tome nastaviti raditi i iduće godine i da ćemo stvarati još tih prostora za mlade, jer vidimo da je to nužno i da se to pitanje povlači već godinama, tako da bismo se tome trebali najviše posvetiti.“

Stjecanje novih vještina, mladima će pokušati osigurati kroz neformalno učenje.

„Tu se radi o digitalnoj i financijskoj pismenosti, učenju stranih jezika, socijalnim i građanskim vještinama, inicijativnosti i poduzetnosti, kulturnoj osviještenosti i izražavanju na područjima koja su važna za život mladih. To je obrazovanje iz mnogih disciplina, pa smo tu kao mjere predložili „financijsku i digitalnu pismenost“ te mjeru „kreativni i poduzetni“. Mislim da su te dvije mjere najedukativnijeg  karaktera.“

Obrazlažući područje „kultura i mladi“, kazao je kako mlade žele potaknuti da sudjeluju u kulturnim događajima, ali da i sami budu kreatori različitih kulturnih sadržaja, kroz koncerte, likovne kolonije, izložbe, uličnu umjetnost, književnost i glumu te obilježavanje različitih međunarodnih datuma.

Mlade žele potaknuti i na građanski aktivizam.

„Tu najprije želimo podići građanski aktivizam na neku novu razinu, a najbolja opcija za to je volontiranje – da se mladi angažiraju, da sudjeluju u svim aktivnostima, da se aktiviraju u gradu, da unaprijede stanje u zajednici. To je ono što želimo promijeniti – da mladi daju svoj glas, da aktivno sudjeluju na izborima, da doprinose u stvaranju novih politika koje će i njima u budućnosti koristiti“, naveo je Barukčić.

U području sporta i rekreacije nastojat će potaknuti sportske klubove i udruge da promoviraju sport kroz različite zanimljive aktivnosti kojima bi mlade zainteresirali i potaknuli ih na bavljenje sportom. U tu svrhu, planiraju potaknuti organiziranje različitih turnira za mlade. Nova ideja koju su dodali u svoj plan i program su i igre na otvorenom, odnosno postavljanje društvenih igara na otvorenom, poput šaha, stolova s motivima društvenih igara ili pak stolnog tenisa.

Mlade, ali i sve ostale žele potaknuti i na brigu o okolišu, pa će dio svojih aktivnosti usmjeriti i na područje ekologije.

„To nam je jako značajno, jer želimo živjeti u čistom gradu. Ove godine smo imali Zelenu čistku koja nije imala najbolji odaziv, ali mislim da ne treba zastati na prvom koraku. Možda treba bolje ciljati vrijeme i mjesto i napraviti bolju promociju, tako da ćemo s tim  pokušati i dogodine. Od predloženih mjera, uz „čistku“, tu imamo „vrtove“, aktivnost kojom ćemo poticati ljude na sadnju drveća i bilja za ljepši izgled grada. Poduzeće Komunalac pokušat ćemo potaknuti da poveća broj koševe za smeće. Briga o okolišu je jako važna i mislim da bismo kao Savjet mladih na tome trebali djelovati“, rekao je Barukčić.

Promocija i umrežavanje, jedno su od područja koje su članovi Savjeta mladih naveli u svom Planu i programu rada.

„To nam je kao Savjetu isto važno – dijeliti iskustva s drugim savjetima mladih, izvještavati javnost o našem radu, prije svega mlade. Tu smo se već ove godine dosta angažirali, a isto bi trebali nastaviti i iduće godine, čak i puno bolje“, kazao je predsjednik Savjeta.

Prijedlog Plana i programa rada za 2020. godinu jednoglasno je prihvaćen, zajedno s Financijskim planom kojim je predviđeno da će im za realizaciju planiranih aktivnosti biti potrebno 65 tisuća kuna.

Na svoju sjednicu, članovi Savjeta mladih ovaj su put pozvali privremenu pročelnicu gradskog Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Veru Kaurin i predstavnika tvrtke Komunalac, Zdravka Milakovića.

Jedna od tema o kojima su razgovarali bilo je i planiranje akcije oslikavanja klupa na šetnici uz Petrinjčicu.

„Na inicijativu mladih, ideja Savjeta je da se oboje klupe na nasipu Petrinjčice, naravno one klupe koje su oštećene. Mi bismo oslikali njihove naslone. O tome smo raspravljali i na prošloj sjednici. U međuvremenu smo fotografirali koje su to klupe. Zanima nas procedura – trebamo li tražiti dozvolu Grada i što moramo dogovoriti s Komunalcem da tu ideju provedemo u djelo?“, pitao je predsjednik Savjeta, Daniel Barukčić.

Kaurin i Milaković izrazili su spremnost Grada i Komunalca da im pomognu u realizaciji te ideje, ali i podsjetili kako treba poštovati proceduru. Pročelnica Kaurin objasnila im je, kako za početak, trebaju podnijeti zahtjev Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost koji im treba izdati suglasnost da to smiju učiniti. Uputila ih je kako da uz pomoć Geoportala označe o kojim se klupama radi i na kojim se lokacijama nalaze, te da okvirno navedu motive kojima bi klupe oslikali. Kad im Upravni odjel za komunalne djelatnosti izda suglasnost, moći će se u sljedećem koraku obratiti Komunalcu koji će im klupe pripremiti za bojanje. Nabavku boja i lakova financirat će sam Savjet, sredstvima iz svog proračuna.

Članovi Savjeta svoje su goste upoznali i s idejom o uređenju „parka za mlade“.

„Već smo na nekoliko prošlih sjednica o tome pričali. Ovaj put imamo  i osobu koju o tome možemo pitati – gospođu Kaurin. Ideja Savjeta mladih još od početka godine je bila da se stvori neki prostor za mlade. Ovaj put ideja je pala na park za mlade koji bi, po našem mišljenju, bilo dobro smjestiti na područje kod stadiona „Mladosti“, na onaj neiskorišteni dio gdje je livada, desno od balona. To bi bio prostor opremljen klupama. Mladi bi tamo vjerojatno imali i pozornicu na kojoj bi održavali koncerte i provodili svoje aktivnosti. Štoviše, blizu je i tog sportskog dijela, pa bi se tamo mogli i rekreirati. Imamo i sredstva za to. Mi bismo tamo sadili i drveće i taj okoliš ne bi bio više tako neodržavan. Sisak ima „skate park“, Zagreb „art park“. Cilj nam je da se i našim mladim omogući da imaju još neku opciju, osim placa na kojem se sad najčešće okupljaju. Koliko je moguća prenamjena tog prostora u park za mlade?“, pitao je Barukčić.

„Što se tiče tog prostora, tamo postoje neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Dio čestica koje se nalaze na toj lokaciji je u vlasništvu Grada Petrinje, međutim dio je u vlasništvu Republike Hrvatske. Što se tiče samog načina korištenja tog prostora, mislim da tu ne bi bilo nikakvih problema, ali tu bi trebala nekakva odluka, da li odluka Odjela za imovinu Grada ili odluka samog gradonačelnika da će taj prostor  služiti za tu svrhu. Ne možemo vam to nažalost dati na upravljanje, jer cijela čestica nije naša. Ni mi sami ne upravljamo cijelom tom česticom. Moramo vidjeti i u GUP-u koja je namjena te površine. Tamo postoji i onaj ruševni objekt. Moramo provjeriti i u čijem je on vlasništvu. Ne znam sad napamet, ali provjerit ću. Ako je to gradsko, onda mislim da nema velikih prepreka da se koristi na način koji ste predložili“, odgovorila je pročelnica.

Ako se nakon provjere vlasničkih odnosa i GUP-a pokaže da je ideja o parku mladih na tom prostoru izvediva, pročelnica je predložila mladima da organiziraju akciju čišćenja, pa možda i oslikavanja kakvog murala na vanjskom zidu bivšeg sanitarnog čvora koji se tamo nalazi.

Zdravko Milaković iz Komunalca dodao je kako se na tom prostoru već nalazi 16 stolova i 32 klupe, no da je problem u tom dijelu javna rasvjeta. Pročelnica Kaurin obećala je da će provjeriti kakvo je stanje s rasvjetom te postoji li mogućnost postavljanja možda kakve nadstrešnice pod koju bi se mladi mogli skloniti u slučaju kiše.

Kaurin je članove Savjeta upoznala i s projektom multifunkcionalnog igrališta koje će se europskim sredstvima, u sklopu Intervencijskog plana, graditi na površini nasuprot Gavrilovićevu igralištu kod Petrinjčice. Osim toga, pozvala ih je i na suradnju u programu zbrinjavanja napuštenih kućnih ljubimaca koji je od ove godine u nadležnosti Upravnog odjela kojem je na čelu. Nedavno je Grad sklopio ugovor s ovlaštenim Skloništem za nezbrinute životinje, a usvojen je i program kojim će Grad u stopostotnom iznosu vlasnicima financirati čipiranje, te ukoliko žele kastraciju i sterilizaciju njihovih pasa i mačaka. Za to je u gradskom proračunu do kraja ove godine predviđeno 30 tisuća kuna. U sklopu ovog programa, kroz javnu kampanju planira se provoditi i edukacija vlasnika pasa i mačaka o njihovim pravima i obvezama. Mlade je Kaurin pozvala da se uključe u taj dio javne kampanje izradom plakata i video uradaka, uz poziv ljudima da ne napuštaju svoje ljubimce, dapače, da udome one koji su napušteni.

Na suradnju, mlade je pozvao i Zdravko Milaković iz Komunalca, predloživši im da se uključe u educiranje građana o razvrstavanju otpada.

Članovi Savjeta na kraju su izrazili zadovoljstvo komunikacijom na sjednici na kojoj su mogli iznositi svoje prijedloge i pitanja, ali i odmah dobiti povratne  informacije.

„To i očekujemo, suradnju, da se i mi uključimo u vaše planove, ali i da mi imamo vašu podršku za naše programe za mlade, dakle da se međusobno podupiremo. Super je da smo danas dobili puno novih informacija za naš daljnji rad. Hvala što ste nam približili kako stvari stoje i kome se dalje možemo obratiti. Nadam se da ćemo ubuduće i više surađivati“, zaključio je predsjednik Savjeta mladih Grada Petrinje, Daniel Barukčić.

Slađana Marković

Slađana Marković

Dugogodišnja novinarka i radijska voditeljica s bogatim iskustvom u ovom poslu, što potvrđuju i brojne nagrade struke. Osim što je u novoj redakciji zadužena za novinarski dio posla, uskoro će slušatelji Petrinjskog radija moći uživati i u njezinom glasu u našem radijskom eteru.

NAJNOVIJE VIJESTI

X