Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
sjednicagv32go

Snižen porez na kuće za odmor sa 15 na 10 kuna po metru kvadratnom

PETRINJA – Na 32.izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje vijećnici su imali Dnevni red sa samo jednom točkom, a to je bio prijedlog Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje, o čemu je više rekla Ivana Kordić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja.

„Ono što je bitno je da sukladno Zakonu o pravo na pristup informacijama, ovaj prijedlog Odluke je bio na javnom savjetovanju od 12.studenoga do 12.prosinca na stranicama  Grada Petrinje. U tom razdoblju su došle dvije primjedbe. Ono što je bitno reći je da se ova Odluka treba donijeti do 15.prosinca 2019.godine, u suprotnom ako se ne donese Grad Petrinja neće ostvarivati prihode sa stavke ovih prihoda koji su navedeni u ovoj odluci. Što se tiče same Odluke, ona je zapravo koncipirana na način da su u njoj uvršteni sljedeći porezi : prirez poreza na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuću za odmor, porez na korištenje javnih površina“, pojasnila je Kordić.

Tako je predloženo da prirez poreza na dohodak bude 10 posto, porez na potrošnju 2 posto, dok bi se porez na kuće za odmor plaćao u iznosu od 15 kuna po kvadratnom metru, a porez na korištenje javnih površina po stopi od 10 posto.

Željko Tonković je u ime Odbora za financije i proračun istaknuo kako su oni predložili da porez na kuće za odmor umjesto predloženih 15 bude 5 kuna. Predsjednik petrinjskog Gradskog vijeća Nenad Radošević je istaknuo kako se ovom Odlukom ne mijenja ništa u odnosu na posljednje izmjene ove Odluke iz 2014.godine.

„Ono što je od interesa, naročito za građane koji žive na području Petrinje, ja bih se na to osvrnuo i ovdje je to bitno, bitan je porez na kuće za odmor. Kada govorimo o kućama za odmor ne razmišljamo mi tu o nekim kućama kao što su vikendice u bogatim turističkim mjestima, i premda postoji stopa koja je ovdje određena kao porez za kuće na odmor u iznosu od 15 kuna koja je do sada bila, razgovarali smo ovdje među političkim akterima, pa i sa gradonačelnikom i usuglasili smo određeni stav da idemo sa prijedlogom da se taj porez smanji, da on ne bude u visini 15 kuna po kvadratu, nego da iznosi 10 kuna što bi bilo značajno smanjenje i čime bi se izišlo naročito onim građanima koji ne žive zarađujući od korištenja tih kuća za odmor. Mislim da bi to bilo korektno, opravdano i time bi se ponovno svrstali u red onih gradova koji vrlo osjetljivo i pažljivo razmatraju potrebe i mogućnosti svojih građana“, rekao je Radošević te je ovaj svoj prijedlog dao kao amandman.

Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović je navedeni prijedlog smanjenja poreza na kuće za odmor podržao. „Smatrao sam da sve ono što trebamo napraviti prema građanima koji rade u svom životu nadgradnju sa kućom za odmor, da ona definitivno ne može biti po minimalnim uvjetima, jer znamo da ti isti minimalni uvjeti zahtijevaju kod tih istih objekata i maksimalno angažiranje komunalne infrastrukture. Bilo bi najbolje kada bi to mogli dati besplatno da imamo takav standard. No međutim, mi kao Grad smo rekli da ne možemo imati vikendicu ili kuću na moru, ili bilo kakvu vikendicu, ali moramo znati da naplaćujemo otprilike 300 tisuća kuna i kada gledamo koliko komunalne infrastrukture je došlo do tih istih vikendica, da ne govorimo o objektima koje smo legalizirali kroz legalizaciju objekata u Petrinji da smo građane Petrinje oslobodili 10 milijuna kuna“, istaknuo je Dumbović.

HDZ-ov Mihael Jurić je podsjetio kako je 2014.godine tadašnje Gradsko vijeće nakon što je aktualna vlast preuzela upravljanje Gradom, je povećala ovaj porez na kuće za odmor sa minimalnih 5 kuna na maksimalnih 15 kuna te podsjeća kako su i tada govorili da takva odluka nije dobro te su taj iznos od 15 kuna po kvadratnom metru smatrali previsokim porezom. Pozdravlja  novo predloženo smanjenje, ali predlaže da to bude smanjenje na 7 kuna ovog poreza po kvadratnom metru. MOST-ova Luca Gašpar Šako je pak predložila da iznos tog poreza bude pet kuna po kvadratnom metru.

HDZ-ova Magdalena Komes je pak predložila amandman da se porez na potrošnju smanji sa 2 na 1 posto jer takav prijedlog stigao je od strane inicijative petrinjskih ugostitelja. „Petrinjski ugostitelji smatraju da smanjenjem poreza na potrošnju na 1 posto treba poduprijeti ugostitelje jer osim PDV-a od 25 posto koji imaju na teretu dodatno moraju izdvajati još 2 posto poreza na potrošnju kojeg plaćaju jedino i isključivo ugostitelji. Obzirom da je u kontinentalnom dijelu Hrvatske većina korisnika ugostiteljskih usluga domaće stanovništvo, a ne turisti, mnogi gradovi i općine s tog područja su porez na potrošnju ukinuli da olakšaju poslovanje ugostiteljima. Smatramo da ugostiteljima s područja Petrinje također treba olakšati poslovanje te navedeni porez smanjiti na 1 posto. Dakle ne traže ukidanje već smanjenje, stoga podržavam ovu inicijativu“, rekla je Komes.

HSS-ov dr.Miroslav Petračić je istaknuo kako je stanje u gradu, zahvaljujući groznom odnosu države prema gradu, sve gore. „Svi smo svjesni toga da je vrijednost nekretnina nevjerojatno pala,  otkada smo se vratili u Petrinju svi znate koliko je onda vrijedilo nešto, a koliko vrijedi sada. Grad mora živjeti, grad mora poticati ljude da nekretninama raspolažu ovdje na način da te nekretnine održavaju. Svi vidimo koliko ima zapuštenih, uništenih kuća u Petrinji, ljudi koji se ne brinu o tome, koji imaju po nekoliko kuća koje su naslijedili, koje su ruglo u Petrinji, koje su grozota. Sigurno da se odnosila država drugačije prema Petrinji, da je napravila autoput, da je pruga uspostavljena, da se ovdje silne državne nekretnine ne stavljaju u funkciju, da se onemogućava da jedini veliki proizvođač u Petrinji ne raspolaže svojom imovinom, da se ne može razvijati. To je strašan odnos države prema Petrinji i ovom kraju“, kazao je Petračić te dodaje da oni koji ne mogu plaćati porez na kuću za odmor neka tu nekretninu proda.

HDZ-ov Mihael Jurić je kazao kako je država dala Gradu 200 milijuna kuna kroz Intervencijski plan, kao što je dala 85 sredstava za Aglomeraciju. Ističe kako povećanje Proračuna Grada Petrinje ima veliki utjecaj zbog decentraliziranih sredstava i porezne reforme koje je provela Vlada Republike Hrvatske, te podsjeća kako je ova Odluka o porezima na lokalnoj razini. Smatra kako je njihov prijedlog od 7 kuna po metru kvadratnom poreza za kuće na odmor dobar i kako takav prijedlog može biti poticaj.

U konačnici amandman da porez na kuću za odmor bude 10 kuna po metru kvadratnom je prihvaćen, dok ostali amandmani nisu dobili potreban broj glasova. U konačnici je prijedlog Odluke o lokalnim porazima Grada Petrinje usvojen sa 14 glasova za, 4 protiv te uz jedan suzdržan glas. Nakon izglasavanja ove Odluke u Maloj vijećnici petrinjske Gradske uprave priređen je božićni domjenak za gradske vijećnike te direktore gradskih tvrtki i ustanova.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X