Započeo jesenski rok Državne mature, ispite prijavilo i 29 petrinjskih srednjoškolaca
PETRINJA – Započeo je jesenski rok Državne mature, a maturanti će ispite polagati sve do 7.rujna ove godine. Kako doznajemo iz Srednje škole Petrinja, u školskoj godini 2017./2018.Petrinja je imala ukupno 100 maturanata, od čega 50 maturanata opće gimnazije, 19 maturanata smjer veterinarski tehničar, 19 maturanata smjera prehrambeni tehničar,... Read more
Najbolji maturant ove godine je Petar Suman iz Zagreba
ZAGREB – Prema podacima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, na ovogodišnju Državnu maturu pristupilo je ukupno 33 720 učenika u 386 škola i sedam ispitnih centara. Ispit Državne mature pisalo je ukupno 12 755 gimnazijalaca, 16 848 učenika strukovnih škola te 4 117 ostalih. Najviše učenika, njih 8... Read more