Vrijedna donacija opreme za DVD Mustafina Klada
MUSTAFINA KLADA – Ove je godine DVD Mustafina Klada obilježio 65. obljetnicu neprekidnog rada i djelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija te spašavanju ljudi i imovine zahvaćenim požarom, eksplozijama, elementarnim i drugim nepogodama. Društvo ima 70 članova, od kojih je njih 10 operativnih, okuplja i... Read more