Centar za šljivu i kesten nastavlja obrazovati odrasle i čuvati autohtone vrijednosti
PETRINA – Gradsko vijeće je krajem godine usvojilo je program Centra za šljivu i kesten. Iz Proračuna Grada će se za ovu dobro uhodanu petrinjsku javnu ustanovu u 2018.godini izdvojiti 550.000,00 kuna. Program rada je pred Gradske vijećnike iznio ravnatelj Josip Dolenec. U raspravi je MOST-ov Petar Ćosić, je... Read more
Usvojene Odluka o izvršenju proračuna, Plan razvojnih programa Grada te rebalans
PETRINJA – Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća jednoglasno je usvojena Odluka o izvršenju Proračuna za 2018.godinu. Kako je pojasnila privremena pročelnica upravnog odjela za financije Milka Pavišić, ova Odluka se usvaja na temelju Zakona o proračunu. „Odluka o izvršenju proračuna govori o prikupljanju financijskih sredstava, prihodima, proračunskim prihodima,... Read more
Za socijalnu skrb, kulturu, sport i društvene djelatnosti iduće godine će biti izdvojeno gotovo 34 milijuna kuna
PETRINJA – Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća većinom glasova su usvojeni programi javnih potreba u socijalnoj skrbi, kulturi i sportu za iduću godinu vrijedni gotovo 34 milijuna kuna. Kako je istaknuo Joso Grahovac, privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti, programi su temeljeni na prošlogodišnjim programima. MOST-ov Petar... Read more
Za razvoj poduzetništva 3,4 milijuna kuna, a za razvoj poljoprivrede gotovo 1,5 milijuna kuna
PETRINJA – Nakon što je na sedmoj sjednici ova točka poslana na doradu, vijećnici petrinjskog Gradskog vijeća i na osmoj sjednici su raspravljali o programu dodjele bespovratnih potpora za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje za 2018.godinu koje se financiraju iz Intervencijskog plana. Kako je istaknuo privremeni pročelnik Upravnog... Read more
Za novorođenu djecu Grad u idućoj godini daje dvije tisuće kuna, usvojeni programi Dječjeg vrtića Petrinjčica
PETRINJA – Na posljednjoj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća jednoglasno je usvojen Program rada i Financijski plan Dječjeg vrtića „Petrinjčica“ za 2018.godinu. Programe je predstavila ravnateljica Vrtića Nataša Vidović koja je uvodno rekla kako djeluju na četiri lokacije u gradu. „Ono što možda neke bi moglo malo intrigirati, a to... Read more
Usvojen Statut PETRA-e, kao i Program rada i Financijski plan ove ustanove za 2018.godinu
PETRINJA – Na posljednjoj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća sa 18 glasova za i jednim suzdržanim prihvaćena je odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne ustanove Petrinjska razvojna agencija PETRA. Kako je pojasnila privremena ravnateljica PETRA-e Lana Modrovčić Ljubojević, intenzivno su pristupili izradi Statuta. „Otkada smo dobili rješenje Trgovačkog... Read more
Održan Aktualni sat 8.sjednice Gradskog vijeća ( AUDIO )
PETRINJA – Na Aktualnom satu 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Petrinje danas je postavljeno sedam pitanja, a u Gradsku upravu je, na poziv zamjenice gradonačelnika Viktorije Kaleb, čak došla i policija kako bi ispitala vijećnika Antona Tadića. Danas su osnovana i dva nova Kluba vijećnika. To je Klub vijećnika... Read more
Prihvaćen plan Hrvatskog doma za 2018.
PETRINJA – Gradsko vijeće je na svojoj 7.sjednici usvojilo Program rada i Finanijski plan Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom. Plan za 2018.godinu iznio je ravnatelj Milan Herceg. Podsjetio je kako u  sklopu Učilišta djeluju i Galerija  „ Krsto Hegedušić“, Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj, Folklorni ansambl  „Petrinjčica“, Petrinjski... Read more
Duga rasprava oko programa prodaje gradskih nekretnina. Gradonačelnik bi prodao 50% odmarališta Punat
PETRINJA – Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća na dnevnom redu bio je Program prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Petrinje u 2018.godini. Prema tom programu na prodaju bi se stavila nekadašnja Gradska stolarija, Dječje odmaralište u Punatu na Krku, te dva poslovna prostora u Petrinji, jedan u Nazorovoj, drugi... Read more
Mijenja se Statut Grada. Gradsko vijeće želi nadzirati javnu nabavu
PETRINJA – Na svojoj 7.sjednici Gradsko vijeće je predložilo izmjene i dopune Statuta Grada Petrinje. U dugoj raspravi je postalo jasno da je cilj da se u proces javne nabave uključi Gradsko vijeće. Ovo je sukladno zakonskim rješenjima, ali i praksi u drugim gradovima jer zakon daje više mogućnosti.... Read more
Sedma sjednica petrinjskog Gradskog vijeća započela Aktualnim satom (AUDIO)
PETRINJA – Sedma sjednica petrinjskog gradskog vijeća započela je minutom šutnje za sve hrvatske branitelje i civile koji su dali život za Hrvatsku. Prije početka Aktualnog sata, predsjednica Gradskog vijeća Magdalena Komes obavijestila je vijećnike kako su u Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA imenovani predstavnici Grada Petrinje, kao što je... Read more