Obavijest članovima Udruge invalida rada grada Siska koji su ostvarili beneficirani radni staž
Udruga invalida rada grada Siska obavještava svoje članove o mogućnosti ostvarivanja povoljnije mirovine za sve osobe s invaliditetom koji su ostvarili beneficirani radni staž te po istome i otišli ranije u mirovinu, a bili su osigurani u oba mirovinska stupa (osnovna mirovina iz prvog stupa, a dio mirovine po... Read more