U prosincu 2018. u SMŽ 9.521 nezaposlena osoba U prosincu 2018. u SMŽ 9.521 nezaposlena osoba
Krajem prosinca 2018. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i Područnog ureda Kutina, registrirana je 9.521 nezaposlena osoba. U usporedbi sa... U prosincu 2018. u SMŽ 9.521 nezaposlena osoba

Krajem prosinca 2018. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i Područnog ureda Kutina, registrirana je 9.521 nezaposlena osoba. U usporedbi sa studenim 2018. godine, broj nezaposlenih manji je za 1,3% ili 123 osobe, a u odnosu na prosinac 2017. broj nezaposlenih manji je za 23,4% ili 2.909 osoba.

U ukupnom broju nezaposlenih, žene čine 58,0% (5.522 osoba), a muškarci 42,0% (3.999 osoba). U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, udio nezaposlenih žena povećan je za 0,1 postotni bod.

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 16,2% nezaposlenih, od 25 do 34 godine 15,5%, od 35 do 44 godine 18,3%, od 45 do 54 godine 23,8% te iznad 55 godina 26,2%.

Osobe srednjoškolske razine obrazovanja čine većinu u strukturi nezaposlenih 54,6% (29,8% s trogodišnjom, 22,6% sa četverogodišnjom srednjom školom i 2,2% s gimnazijom), osobe niže razine obrazovanja čine 39,2%, a osobe više i visoke obrazovne razine 6,2% od ukupnog broja nezaposlenih.

Od ukupnoga broja registriranih nezaposlenih osoba u SMŽ najveći broj je u Sisku (2.757 ili 29,0%), Petrinji (1.231 ili 12,9%) i Kutini (961 ili 10,1%), a najmanji u općini Majur (58 ili 0,6%).

U usporedbi s istim mjesecom 2017. godine, evidentirana nezaposlenost smanjena je u svim gradovima i općinama, a najveće smanjenje zabilježeno je u Donjim Kukuruzarima (32,1%), Kutini (30,9%) te Lekeniku (29,9%).

Tijekom prosinca 2018. u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 663 osobe (37,5% manje nego u prosincu 2017.) i to: 489 osoba izravno iz radnog odnosa (73,8%), 12 iz redovnog školovanja (1,8%), 129 iz neaktivnosti (19,5 %) i 33 radi ostalih razloga (5,0%).

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, izravno iz radnog odnosa, najviše je osoba došlo iz sljedećih djelatnosti:

  • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 114 (23,3%)
  • prerađivačke industrije – 69 (14,1%)
  • ostale uslužne djelatnosti – 47 (9,6%)
  • trgovine na veliko i na malo – 43 (8,8%)

Ukupno je tijekom prosinca 2018. iz evidencije nezaposlenih izašlo 786 osoba (29,0% manje nego u prosincu 2017.). Od toga, zaposlene su 503 osobe i to: 411 osoba (81,7%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 92 osobe (18,3%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (zapošljavanje prema posebnim propisima, registriranje trgovačkog društva, obrta, ugovor o djelu itd.).

Evidentirano zapošljavanje na osnovi radnoga odnosa najčešće je u ovim djelatnostima:

  • javna uprava i obrana – 81 (19,7%)
  • prerađivačka industrija – 61 (14,8%)
  • djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – 45 (10,9%)
  • trgovina na veliko i na malo – 37 (9,0%)

Gledano po ispostavama, tijekom prosinca 2018. godine, u zapošljavanju na osnovi radnog odnosa predvodili su: Ispostava Sisak (146 osoba ili 35,5% od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Ispostava Petrinja (60 ili 14,6%), Ispostava Novska (39 ili 9,5%), Ispostava Kutina (31 ili 7,5%) itd..

Istodobno, u prosincu 2018. godine, 283 osobe izašle su iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr., objavio je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak i Područni ured Kutina.

 

Komentari

Matea Srebačić Novinar / Voditelj

Glas osvježenja u eteru Petrinjskog radija. Višegodišnje iskustvo u radu u medijima kao voditeljica i novinarka odlučila je pokazati u našem okruženju Petrinjskog radija i Portala53. Budit će vas rano ujutro ili vam poslijepodnevne sate učiniti opuštenijima, nasmijavati vas ili vam uljepšati dan svojim osmijehom, naravno, i davati vam uvijek i na vrijeme sve potrebne informacije.