U SMŽ u siječnju porast broja nezaposlenih u odnosu na prosinac U SMŽ u siječnju porast broja nezaposlenih u odnosu na prosinac
Krajem siječnja 2019. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i Područnog ureda Kutina, registrirano je 9.878 nezaposlenih osoba. U usporedbi s... U SMŽ u siječnju porast broja nezaposlenih u odnosu na prosinac

Krajem siječnja 2019. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i Područnog ureda Kutina, registrirano je 9.878 nezaposlenih osoba. U usporedbi s prosincem 2018. godine, broj nezaposlenih veći je za 3,7% ili 357 osoba, a u odnosu na siječanj 2018. broj nezaposlenih manji je za 21,5% ili 2.702 osobe.

U ukupnom broju nezaposlenih, žene čine 57,3% (5.662 osobe), a muškarci 42,7% (4.216 osoba). U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, udio nezaposlenih muškaraca povećan je za 0,6 postotnih bodova.

S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 15,8% nezaposlenih, od 25 do 34 godine 15,5%, od 35 do 44 godine 18,5%, od 45 do 54 godine 24,0% te iznad 55 godina 26,2%.

Osobe srednjoškolske razine obrazovanja čine većinu u strukturi nezaposlenih – 54,4% (29,7% s trogodišnjom, 22,5% sa četverogodišnjom srednjom školom i 2,2% s gimnazijom), osobe niže razine obrazovanja čine 39,7%, a osobe više i visoke obrazovne razine 5,9% od ukupnog broja nezaposlenih.

Od ukupnoga broja registriranih nezaposlenih osoba u SMŽ najveći broj je u Sisku (2.818 ili 28,5%), Petrinji (1.273 ili 12,9%) i Kutini (983 ili 10,0%), a najmanji u općini Majur (60 ili 0,6%).

U usporedbi s istim mjesecom 2018. godine, evidentirana nezaposlenost smanjena je u svim gradovima i općinama, a najveće smanjenje bilježi se u Kutini (30,3%), Majuru (30,2%), te Petrinji (28,8%).

U siječnju 2019. novčanu naknadu koristilo je 1.247 nezaposlenih osoba ili 12,6% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi sa siječnjem 2018. za 10,7% kada je bilo 1.396 korisnika novčane naknade.

Razlozi ulazaka u evidenciju nezaposlenih (koji se određuju prema prethodnom statusu aktivnosti) mogu biti: iz rada (radnoga odnosa ili drugih poslovnih aktivnosti), iz redovnog školovanja te iz neaktivnosti (tj. oni koji nisu bili zaposleni niti su upravo završili školovanje). Tijekom siječnja 2019. u evidenciju nezaposlenih novoprijavljena je ukupno 1.131 osoba (0,4% manje nego u siječnju 2018.) i to: 811 osoba izravno iz radnog odnosa (71,7%), 10 osoba iz redovnog školovanja (0,9%), 279 osoba iz neaktivnosti (24,7 %) i 31 osoba radi ostalih razloga (2,7%).

S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, izravno iz radnog odnosa, najviše je osoba došlo iz sljedećih djelatnosti:

  • javna uprava i obrana – 189 (18,3%)
  • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 119 (14,7%)
  • prerađivačka industrija – 102 (12,6%)
  • građevinarstvo – 67 (8,3%)
  • trgovina na veliko i na malo – 67 (8,3%)

Ukupno su tijekom siječnja 2019. iz evidencije nezaposlenih izašle 774 osobe (21,5% manje nego u siječnju 2018.). Od toga, zaposleno je 455 osoba i to: 441 osoba (96,9%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 14 osoba (3,1%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (zapošljavanje prema posebnim propisima, registriranje trgovačkog društva, obrta, ugovor o djelu itd.).

Evidentirano zapošljavanje na osnovi radnoga odnosa najčešće je u ovim djelatnostima:

  • prerađivačka industrija – 102 (23,1%)
  • obrazovanje – 59 (13,4%)
  • trgovina na veliko i na malo – 42 (9,5%)
  • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane – 39 (8,8%)

Gledano po ispostavama, tijekom siječnja 2019. godine, u zapošljavanju na osnovi radnog odnosa predvodili su: Ispostava Sisak (170 osoba ili 38,5% od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Ispostava Petrinja (71 osobe ili 16,1%), Ispostava Novska (53 osoba ili 12,0%), Ispostava Kutina (45 osobe ili 10,2%) itd.

Istodobno, u siječnju 2019. godine, 319 osoba izašlo je iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom siječnja 2019. godine novouključeno je 10 nezaposlenih osoba i to potpore za zapošljavanje – 3 osobe, potpore za samozapošljavanje – 3 osobe, potpore za očuvanje radnih mjesta – 3 osobe te stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa – 1 osoba, izvijestio je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak i Područni ured Kutina.

 

Komentari

Matea Srebačić Novinar / Voditelj

Glas osvježenja u eteru Petrinjskog radija. Višegodišnje iskustvo u radu u medijima kao voditeljica i novinarka odlučila je pokazati u našem okruženju Petrinjskog radija i Portala53. Budit će vas rano ujutro ili vam poslijepodnevne sate učiniti opuštenijima, nasmijavati vas ili vam uljepšati dan svojim osmijehom, naravno, i davati vam uvijek i na vrijeme sve potrebne informacije.