Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
magdalenakomesgv31

Ukoliko je dijete 10 radnih dana bolesno u kontinuitetu, niža cijena vrtića

PETRINJA – Na prijedlog Kluba vijećnika HDZ-a, na Dnevni red 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Petrinje uvrštena je i točka o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o cijenama usluga Dječjeg vrtića “Petrinjčica” Petrinja. Njihov prijedlog je pojasnila HDZ-ova Magdalena Komes.

„Radi se o Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o cijenama usluge Dječjeg vrtića “Petrinjčica” Petrinja gdje se u članku 2., dodaje novi stavak koji glasi da se za dijete koje ne dolazi u vrtić radi bolesti više od 10 radnih dana u kontinuitetu, da roditelj u tom slučaju plaća 80 posto od utvrđenog iznosa u skladu s potpisanim ugovorom. Dakle, roditelj plaća 80 posto ugovorene cijene vrtića uz predočenje liječničke potvrde“, rekla je Komes, te dodaje kako bi navedena Odluka trebala stupiti na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović je prijedlog podržao i smatra kako je korektan, a vijećnici su navedeni prijedlog prihvatili jednoglasno.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X