UOSI SMŽ ostavlja uspješnu 2017.godinu iza sebe i s puno elana ulazi u 2018.godinu UOSI SMŽ ostavlja uspješnu 2017.godinu iza sebe i s puno elana ulazi u 2018.godinu
PETRINJA – U prostorijama petrinjske Male kuće, Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije održala je svoju redovnu godišnju Skupštinu na kojoj je predsjednica Udruge... UOSI SMŽ ostavlja uspješnu 2017.godinu iza sebe i s puno elana ulazi u 2018.godinu

PETRINJA – U prostorijama petrinjske Male kuće, Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije održala je svoju redovnu godišnju Skupštinu na kojoj je predsjednica Udruge Dijana Smajo izrazila zadovoljstvo radom u proteklih godinu dana.

„Iznimno sam ponosna na uspjeh Udruge u posljednjih godinu dana pošto smo opravdali naše postojanje. Ja tu moram sada istaknuti izvršnu direktoricu Aleksandru i voditeljicu administrativne službe Mandu koje su pisanjem i javljanjem na natječaje uspjele nešto nezamislivo, povećati nam broj ljudi“, rekla je Smajo i dodaje kako Udruga raste iz godine u godinu te će u sljedećoj 2018.godini zapošljavati više od 40 osoba zahvaljujući brojnim projektima.

 „Ono jedino što me kroz ovu godinu žalosti što nam se sve više djece učlanjuje, to me žalosti što ne želimo da ima djece s teškoćama, ali uspjeli smo za sada osigurati svoj djeci radnu terapiju senzornu integraciju, sada nam polako kreće lista čekanja. Nadamo se možda iduće godine da ćemo uspjeti i onaj nekakav naš cilj ostvariti da postanemo pružatelji socijalnih usluga kako bi sva naša djeca imala terapiju na uputnicu Centra za socijalnu skrb i kako bi bili sigurni da možemo pružiti svima što im je potrebno“, zaključila je Smajo.

Više o projektima u prošloj godini rekla je izvršna direktorica Udruge Aleksandra Milković. „Napisali smo i poslali 26 prijava na natječaje tijekom 2017.godine. Trenutno je odobreno i provodi se 16 projekata i programa. U fazi ocjenjivanja su još četiri prijave, nije ih odobreno 5. Vrijednost projekata koje trenutno provodimo u udruzi je više od 4,5 milijuna kuna“, rekla je Milković i dodaje kako se ponose mladim, kvalitetnim i stručnim djelatnicima koji se redovno educiraju i osposobljavaju.

Terapijskim, projektnim i programskim aktivnostima u sklopu projekta i programa trenutno je obuhvaćeno 96 članova Udruge, dok je u ratnu i senzornu terapiju uključeno 48 djece.

„Usluga osobne asistencije koristila su četiri člana, odmor od skrbi četiri mlade osobe, igraonice od 10 do 15, u program Male škole bilo je uključeno 23 djece, pomoć u učenju koristilo je 17 djece i mladih, individualnu i grupnu psihosocijalnu podršku s našom dr.Dašom Poredoš Lavor koristilo je od 10 do 15 članova, druženje i obilazak članova Udruge okupljalo nas se do 12, a u program revitalizacije lončarstva bilo je uključeno sedam članova naše Udruge“, rekla je Milković.

Udruga trenutno broji 274 člana, a tijekom ove godine upisali su novih 30 članova, od kojih su 26 djeca s teškoćama u razvoju. Od ukupnog broja upisanih njih 129 su djeca i mladi s teškoćama u razvoju u dobi do 21 godine.

„Uspjeh je da smo dobili ove godine rješenje Ministarstva demografije kojim potvrđujemo da ispunjavamo minimalne tehničke uvjete da postanemo pružatelji socijalnih usluga. Konkretno smo dobili dopusnicu i rješenje za usluge poludnevnog boravka za 10 djece i odraslih ovdje u Petrinji, te usluge psihosocijalne podrške, to su sve ove terapijske aktivnosti u Petrinji i Sisku. U tijeku je čekanje da se odobre sredstva iz proračuna Vlade Republike Hrvatske ovom Ministarstvu da bi oni mogli proširiti i ugovoriti sa novim pružateljima usluga nove ugovore“, kazala je Milković.

Tijekom 2017.godine Udruga je prošla na trogodišnjem programu socijalne skrbi – Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge, kao što je Udruga postala voditelj i svog prvog samostalnog EU projekta naziva „Za lakši kvalitetniji život“. Udruzi je također odobren još jedan EU projekt kroz EU natječaj „Zaželi-program zapošljavanja žena-pomoć ljudima u potrebi, starijima i osobama s invaliditetom“, a riječ je o projektu „Nove vještine za jednake mogućnosti“. U tijeku je i projekt „Revitalizacija lončarstva“.

„Aktivni smo i u projektima Grada Petrinje. To su Intervencijski plan i URBACT. Aktivno djelujemo kroz Platformu 53 gdje smo onako izlobirali i radimo na aktivnostima vezano za uređenje Poduzetničko-društvenog centra Petrinja u Gajevoj 40a u Petrinji čija je rekonstrukcija i izgradnja uvrštena u Intervencijski plan i tamo će prostore ubuduće imati i naša Udruga“, rekla je Milković.

Udruga je prošla administrativnu provjeru i čeka rezultate još za slične projekte, a to su Inkluzivni poljoprivredni lanac i projekt U inkluziju s prirodom, a u fazi su prijave još jednog projekta za neformalne oblike obrazovanja osoba s invaliditetom kojeg su nazvali Inkluzivni farmer u sklopu kojeg će ponuditi zanimanja s područja ekološkog poljodjelstva, voćarstva, pčelarstva i nadogradnja lončarstva kroz edukacijski smjer keramike.

U 2018.godini nastavljaju pružati kontinuirani razvoj socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom u zajednici, planiraju nastaviti sudjelovati u stvaranju mreže socijalnih usluga s ciljem osiguranja integrirane socijalne usluge u zajednici. Među strateškim ciljevima je i razvoj društvenog poduzetništva, odnosno razvoj specijaliziranih radnih mjesta za osobe s invaliditetom i njihovo osnaživanje i edukacija, suradnja i umrežavanje s organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj i regionalno kao i unapređenje ljudskih prava i podrška u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom. Među strateškim ciljevima je i otvaranje Centra za boravak i neovisno življenje osoba s invaliditetom, a riječ je o projektu „Inkluzivna farma“. Kao cilj navode i jačanje kapaciteta Udruge, promicanje volonterstva, rad s članovima i razvoj specifičnih znanja i vještina pojedinih članova Udruge i servisiranje usluga za članove Udruge.

„Zaključak svih naših tih planova i programa rada za 2018.godinu je da se odnosi i dalje na prevenciju, institucionalizaciju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Ovo su svi neki doprinosi prema kojima su usmjereni svi naši projekti i aktivnosti i mislim da idemo uspješno tim putem“, zaključila je Milković.

Na samom kraju Manda Šalić, voditeljica financijske i administrativne službe Udruge je istaknula kako iduće godine planiraju ostvariti prihode od 5,1 milijun kuna te rashode od 4,9 milijuna kuna.

Komentari

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.