Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
gv34ivanakordicb

Usvojen prvi rebalans, izvorni proračun smanjen za 30,8 milijuna kuna

PETRINJA – Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća vijećnici su između ostaloga raspravljali o prijedlog prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Petrinje za 2020.godinu sa projekcijama za 2021.i 2022.godinu. Kako je pojasnila Ivana Kordić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja, izvorni proračun je smanjen sa planiranih 420,2 milijuna kuna na gotovo 390 milijuna kuna.

„Ono što bih ja htjela istaknuti u ovom trenutku da su ove izmjene i dopune napravljene na način da se Proračun smanjuje ukupno za 30,8 milijuna kuna. U samim izmjenama i dopunama je došlo najvećim dijelom do povećanja troškova vezanih za civilnu zaštitu, to vam je u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, i došlo je do prebacivanja kao što je već navedeno ovdje projekta iz društvenih djelatnosti u Upravni odjel za komunalne djelatnosti. Također je došlo do velike izmjene vezano za projekt Grad na Kupi koje je potrebno usvojiti iz razloga što se ide i sa potpisivanje ugovora sa Ministarstvom regionalnog razvoja, a da bi se isti potpisao, mora u Proračunu imati sve stavke koje su se navele i u samoj prijavi u Intervencijskom planu“, pojasnila je Kordić.

Prvi rebalans Gradskog proračuna usvojen je sa 12 glasova te pet suzdržanih, a sa istim brojem glasova usvojen je i prijedlog prvih Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Petrinje za razdoblje 2020.-2022.godine.

Rebalansu Proračuna prethodile su brojne izmjene, te su tako izmijenjeni : programi javnih potreba u kulturi, program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, program javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva, program javnih potreba u sportu, program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te program održavanja komunalne infrastrukture. Izmijenjen je financijski plan Dječjeg vrtića Petrinjčica, Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja, Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja, kao i Javne ustanove PETRA-Petrinjska razvojna agencija, Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje, Komunalca i Privrede.

Na samom kraju vijećnici su također raspravljali o prijedlogu Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, o čemu je više rekla Vera Kaurin, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti. „Ova odluka je u biti nastavak izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu, odnosno prilagođavanja izmjenama tog zakona kojim je predviđena mogućnost da Gradsko vijeće u određenim okolnostima da oslobođenja od komunalne naknade. To je znači vezano i za mjere koje su donesene već na Gradskom vijeću. Ova odredba se ne odnosi samo na koronavirus, već se odnosi na sve okolnosti u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaje ili određene radnje koje se nisu mogle predvidjeti ili na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožavaju život, zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušavanje okoliša, gospodarskih aktivnosti, uzrokovanje znatnih gospodarskih šteta, obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koji služe obavljanju poslovnih djelatnosti, mogu se osloboditi djelomično ili u potpunosti obveze plaćanja komunalne naknade dok traju te okolnosti“, rekla je Kaurin. U konačnici je ova odluka od strane petrinjskih gradskih vijećnika usvojena jednoglasno.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X