Usvojena izvješća Vijeća bošnjačke i Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Petrinje Usvojena izvješća Vijeća bošnjačke i Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Petrinje
PETRINJA – Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu i Financijsko izvješće Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Petrinje za... Usvojena izvješća Vijeća bošnjačke i Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Petrinje

PETRINJA – Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu i Financijsko izvješće Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Petrinje za 2016.godinu koje je predstavio predsjednik tog Vijeća Hajrudin Kulašić. Podsjetio je kako je Vijeće počelo s radom u travnju prošle godine.

„Kada se Vijeće prvi puta formiralo, Vijeće je moralo steći uvijete za svoj rad. Mi smo se nakon prve sjednice obratili Gradskoj upravi, dobili smo sredstva od Grada u iznosu od 10 tisuća kuna za rad Vijeća, tražili smo naknadu po izabranom vijećniku, tu smo dobili 5500 kuna. To smo iskoristili za kupnju opreme u cijelom iznosu 5500 kuna. Istovremeno u tom razdoblju smo iznašli mogućnost i grad je iznajmio prostor za rad Vijeća i bošnjačke nacionalne manjine i srpske nacionalne manjine u Udruženju obrtnika grada Petrinje“, rekao je Kulašić.

Dodaje kako su prošle godine ostvarili ukupne prihode od 35 500 kuna te rashode od 23 600 kuna. „Vidjeli ste da smo sudjelovali na svim manifestacijama koje su organizirale bošnjačke asocijacije na razini Siska i Županije. Jedna naša manifestacija je Bošnjačka večer folklora i sevdaha koja se svake godine održava u Petrinji, a vezana je za Kurban Bajram. Pored navedenog, predsjednik Vijeća sudjeluje na svim sjednicama Gradskog vijeća, na svim manifestacijama koje se održavaju u Petrinji i mislim da smo prezadovoljni sa ovim postignutim rezultatima u 2016.godini“, zaključio je Kulašić.

Jednoglasno je usvojeno i Izvješće o radu i Financijsko izvješće Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Petrinje za 2016.godinu koje je predstavio predsjednik toga Vijeća Branislav Sekulić. „Što se tiče programa rada, ja bih samo želio naglasiti jednu stvar. Moj kolega i prijatelj iz Bošnjačkog vijeća ima na neki način tu sreću ili prednost što praktički 90 posto ljudi članova Bošnjaka živi u urbanim sredinama, kod nas je potpuno obrnuto, gotovo 90 posto živi u ruralnom području Petrinje i iz toga proizlaze svi problemi koje imaju ljudi koji žive u ruralnim područjima našeg grada“, rekao je uvodno Sekulić te je apelirao da grad neke projekte usmjeri i prema upravo tim ruralnim područjima. Potom se osvrnuo na financijski dio izvješća te je istaknuo kako su od Grada za svoj rad dobili 15 tisuća kuna.

„Od 15 tisuća kuna 7500 kuna smo dali kao pomoć i donacije drugima, čak i za školovanje jedne naše djevojčice iz Jošavice koja je u Hrvatskoj osvojila drugo mjestu iz hrvatskog jezika i dobila je pravo da se školuje u Engleskoj. Veliki dio tih sredstava smo dali KUD-ovima za manifestacije. Praktički mala sredstva koja su preostala za naš rad, naravno da to nije ni blizu potrebnih sredstava i molimo da se to stanje malo popravi“, apelirao je Sekulić.

Vijećnici su između ostaloga sa 12 glasova za i 10 suzdržanih usvojili Izvješće o izvršenju programa zaštite okoliša za 2016.godinu, a prema prezentiranom za ovaj program je prošle godine iz gradskog proračuna bilo izdvojeno 2,5 milijuna kuna. Također, jednoglasno je usvojeno i Izvješće o radu Savjeta mladih.

Komentari

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.