Usvojeni programi i financijski planovi vijeća nacionalnih manjina za 2019. godinu Usvojeni programi i financijski planovi vijeća nacionalnih manjina za 2019. godinu
PETRINJA – Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje jednoglasno su usvojeni prijedlozi programa rada i financijski planovi vijeća nacionalnih manjina za 2019. godinu.... Usvojeni programi i financijski planovi vijeća nacionalnih manjina za 2019. godinu

PETRINJA – Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje jednoglasno su usvojeni prijedlozi programa rada i financijski planovi vijeća nacionalnih manjina za 2019. godinu.

Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Petrinje za 2019. godinu, predstavio je njegov predsjednik Hajrudin Kulašić.

„Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Petrinje  na svojoj sjednici održanoj 26. rujna ove godine usvojilo je Program rada  i Financijski plan za 2019. godinu. Kao i svake godine, vi koji pratite rad Vijeća, vidjeli ste da se naše aktivnosti svode na nekih pet-šest manifestacija kroz cijelu godinu, a da bi te manifestacije ostvarili, potrebna su nam i financijska sredstva iz proračuna Grada Petrinje. U idućoj godini imamo izbore za novo Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, odnosno za sva vijeća nacionalnih manjina, ali bez obzira na to, mi „staro“ Vijeće, iz starog saziva, moramo napraviti program rada i financijski plan, tako da Vijeće koje bude izabrano može nastaviti nesmetano raditi“, obrazložio je Kulašić.

Program rada i Financijski plan Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine za 2019. godinu bez rasprave su usvojeni jednoglasno (s 20 glasova za).

Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Petrinje za 2019. godinu, predstavila je zamjenica predsjednika Vijeća, Dragica Babić.

„Mi smo imali jedan problem, to svi znate, jer je bivši predsjednik Vijeća nažalost umro i tu je onda nastao nekakav, kako kažu, diskontinuitet. Novi predsjednik trebao je vremena, jer uvijek kad ulazite u nešto novo trebate vremena da se naviknete, da uđete, uigrate se“, rekla je Babić koja je izrazila nadu kako će u sljedećem mandatu, nakon izbora, Vijeće pomladiti svoje članstvo i u rad uključiti više žena.

„Ne mogu reći jesu li ovaj program i financijski plan dobri. Ja jedino znam da kad čovjek ima novaca u džepu, onda može mnogo toga, a kad nemaš kune u džepu, možeš maštati koliko hoćeš što bi bilo kad bi imao novaca. Nadam se da ćete vi prihvatiti ovaj plan uz obavezu, naravno, da Vijeće malo uozbilji svoj rad i da malo kvalitetnije priđe problematici srpske zajednice u Petrinji i šire, jer većina vas jako dobro zna da je ta problematika vrlo kompleksna i vrlo teška. Naročito to zna naš gradonačelnik i ja moram iskreno reći hvala Gradu i gradonačelniku za sve dobre stvari koje je nastojao učiniti da srpskoj zajednici olakša život u ovo vrijeme i na ovom području“, rekla je Babić.

U raspravu o ovoj točki dnevnog reda uključila se SDP-ova vijećnica Svjetlana Lazić koja je apelirala na gradonačelnika da se sredstva iz gradskog proračuna predviđena za Vijeće srpske nacionalne manjine  (65.000, 00 kuna) povećaju za 1.600,00 kuna, kako bi se izjednačila sa sredstvima predviđenim za Vijeće bošnjačke nacionalne manjine u 2019. godini. Tim više, rekla je, što u 2017. godini srpska nacionalna manjina iz proračuna nije dobila niti jednu kunu.

Gradonačelnik Darinko Dumbović koji je pohvalio rad oba vijeća, prijedlog vijećnice nije prihvatio, već je predložio da se plan usvoji kako je predložen. Naglasio je kako Grad na različite načine nastoji pomoći pripadnicima i bošnjačke i srpske nacionalne manjine.

„Dobro ste rekli – kad imaš „para“ u džepu, onda možeš razmišljati o nadgradnji života … Nastojimo pomoći na sve strane i gledajući bošnjačku i srpsku nacionalnu manjinu, onda vidimo jednu vrstu dislociranosti područja i kad pogledamo cijelo područje srpske nacionalne manjine, onda nastojimo da taj dio kompenziramo kroz komunalnu, cestovnu i ostalu infrastrukturu, tako i kroz uređenje domova. Uspjeli smo srpskoj nacionalnoj manjini riješiti u prošloj i pretprošloj godini nekoliko društvenih domova u Luščanima, Jabukovcu, Begovićima. Bez razlike, mislim da u tom dijelu ne bih mogao povećavati iznos i zato predlažem da kao što ste prihvatili financijski plan bošnjačke nacionalne manjine za sljedeću godinu, prihvatite i plan srpske nacionalne manjine“, rekao je.

U raspravu se uključio i HDZ-ov Željko Tonković.

„Ne bih se složio da se novi predsjednik Sekulić nije snašao. Neki od njegovih prethodnika nisu donosili nikakva izvješća i time su pokazivali da nas apsolutno ne uvažavaju. Ja sam i na zadnjem izvješću pohvalio Branimira Sekulića jer je prvi ovdje javno izrekao da ga većinski hrvatski narod podržava. On je po prvi puta kao predstavnik srpske nacionalne manjine prihvatio sve tragedije koje su se dogodile u gradu Petrinji i Republici Hrvatskoj, odaje počast zajedno sa svim hrvatskim braniteljima i svim građanima Republike Hrvatske na tim događajima i mislim da je to veliki pomak“, rekao je Tonković. Dodao je kako zbog potpune informacije treba istaknuti da je ovih šezdesetak tisuća kuna koja vijeća nacionalnih manjina dobivaju iz proračuna namijenjeno realizaciji njihovih programa. Ukupno, je pak iz proračuna za svako vijeće predviđeno po 180 tisuća kuna.

Nakon rasprave, Programa rada i Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine za 2019. godinu usvojeni su jednoglasno ( 21 za).

 

Komentari

Slađana Marković Novinar

Osvježenje Petrinjskog radija od srpnja 2016.godine. Dugogodišnja novinarka i radijska voditeljica s bogatim iskustvom u ovom poslu, što potvrđuju i brojne nagrade struke. Osim što je u novoj redakciji zadužena za novinarski dio posla, uskoro će slušatelji Petrinjskog radija moći uživati i u njezinom glasu u našem radijskom eteru.