Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
ivanakordicgv33

Većinom glasova odobreno dizanje kredita od 50 milijuna kuna za rekonstrukciju cesta

PETRINJA – Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća, vijećnici su između ostaloga raspravljali i o prijedlogu Odluke o rasporedu razlike sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Petrinje za 2019.godinu, o čemu je više rekla Ivana Kordić, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja.

„Razlog donošenja ove Odluke je taj što je donesen novi Zakon kojim se određuje da jedinice lokalne samouprave koje imaju više od 10 tisuća stanovnika moraju po vijećniku osigurati 3500 kuna, uvećano za 10 posto za podzastupljeni spol u tom istom Gradskom vijeću. Mi smo 2019.godine imali jednu Odluku i ovo je sada pokrivanje razlike koja zakonom mora biti isplaćena. Ona će se isplatiti jednokratno nakon donošenja ove Odluke“, pojasnila je Kordić, a prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno.

Jednoglasno je prihvaćen i prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Petrinje za 2020.godinu. Na temelju te Odluke, iz Gradskog proračuna za tu namjenu bit će izdvojeno u ovoj godini gotovo 80 tisuća kuna.

Vijećnici su jednoglasno podržali i prijedlog Programa utroška sredstava doprinosa za šume za 2020.godinu. „Ono što je bitno da je to jedan Program koji se sukladno Zakonu o šumama mora donijeti. Jedinice lokalne samouprave dobivaju naknade koje plaćaju pravne i fizičke osobe. Plan je da ćemo mi u 2020.godini ostvariti iznos od milijun kuna i da će se taj iznos namjenski utrošiti i to za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, odnosno pojačanog, odnosno izvanrednog i redovitog održavanja nerazvrstanih cesta u gradu Petrinji“, pojasnila je Kordić.

Većinom glasova vijećnici su prihvatili i prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Petrinje za projekt „Rekonstrukcija cesta“. „Iznos koji se predlaže je 50 milijuna kuna pri Hrvatskoj poštanskoj banci. To je dugoročni kredit u kunama, kamatna stopa je 1,75 posto, rok otplate je 10 godina, počeka nema, sredstva osiguranja su mjenice i zadužnice, a naknada za obradu zahtjeva je 0,50 posto iznosa kredita. Nakon što se donese ova Odluka, mi ćemo ići naravno na odobrenje u Ministarstvo financija. Ova odluka je odluka koja ide na odobrenje Vlade Republike Hrvatske. Nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, mi ćemo pristupiti i podnijeti zahtjev u Hrvatsku poštansku banku na odobrenje kredita“, pojasnila je Kordić. Navedeni prijedlog Odluke je prihvaćen sa 13 glasova za i pet suzdržanih.

U planu je tako rekonstrukcija sljedećih ulica : Augusta Šenoe (1.989.972,06 kuna), Trg Narodnih učitelja (409.675,81 kuna), Andrije Kačića Miošića (1.177.377,50 kuna), Braće Hanžek (1.706.178,13 kuna), Dragutina Careka (2.601.106,25 kuna), Frana Supila (820.814,38 kuna), Ivana Filipovića (633.350,94 kune), Mije Srnaka (5.006.600,63 kuna), Katarine Zrinske (1.799.184,38 kuna), Radoslava Lopašića (3.427.738,13 kuna), Ivana Kukuljevića Sakcinskog (1.961.224,38 kuna), Ivane Brlić Mažuranić (735.453,13 kuna), dio Ulice Vatroslava Lisinskog (808.713,75 kuna), dio Ulice Petra Krešimira (182.471,88 kuna), dio odvojka I.Ulice Kralja Tomislava (181.835,63 kuna), dio odvojka II.Ulice Kralja Tomislava (735.634,38 kuna), odvojak Ulice Kralja Tomislava (231.140,63 kune), dio ulice Kralja Tomislava (975.359,38 kuna), Milana Dujnića (3.291.881,25 kuna), Pavla Štoosa i Tina Ujevića (1.312.500,00 kuna), Ive Andrića (2.500.000,00 kuna), Vatrogasna ulica (4.687.500,00 kuna) i Ive Maline (8.191.062,50 kuna). Ekonomski najniža ponuda koju je Grad dobio za rekonstrukciju cesta je 41,5 milijuna kuna plus PDV, što je ukupno 51,8 milijuna kuna.

MOST-ova Luca Gašpar Šako je kazala kako prvo treba završiti projekt Aglomeracije, pa da se onda ide sa novim asfaltiranjem, kao što je pitala kako će svi ti radovi biti usklađeni. HDZ-ov Mihael Jurić je istaknuo kako je grad Petrinja iz decentraliziranih sredstava od države dobio znatna financijska sredstva koje je između ostaloga, mogao iskoristiti za rekonstrukciju cesta, umjesto da se podiže kredit za kojeg ističe kako je opterećenje za Grad Petrinju. Također je istaknuo kako se ne bi trebalo obavljati asfaltiranje prije nego što se za pojedine ulice ne dobije uporabna dozvola nakon provedene Aglomeracije. „Ovo je samo jedna vatrogasna mjera, zamagljivanje i bacanje pijeska u oči. Kao na Titanicu, donja palube su pod vodom, na prvim palubama svira 9.simfonija, Oda radosti“, kazao je Jurić. HDZ-ova Magdalena Komes je istaknula : „Nitko od nas nikada nije bio protiv projekata, nego jedino uvijek reagiramo na okolnosti u kojima se neki projekti provode, naročito reagiramo na dizanje kredita“.

Vera Kaurin, pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti je kazala kako su elementi koji su se uzimali u obzir prilikom odabira onih ulica u kojima će biti rekonstrukcija cesta su bile potrebe građana, kao i ulice u kojima postoje ustanove koje se svakodnevno koriste. Potvrdila je kako će ulice biti asfaltirane tek nakon što u istima završi projekt Aglomeracije.

Za riječ se javio i petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović. „Ovaj proces u sljedećem financijskom razdoblju Europske unije bi trebao biti prihvatljiv. Do sada nismo mogli nikako ovakve stvari aplicirati u fondove Europske unije. Sada u pregovorima, smo se borili da lokalne ceste, županijske ceste, veliki dio hrvatskih cesta koji prolaze kroz naša područja, to bi trebalo ići u sljedeću financijsku omotnicu s kojima bi Grad trebao aplicirati i doći do financijskih sredstava. Ja želim da ovih 50 milijuna kuna u sljedećem financijskom razdoblju bude financijski prihvatljiv trošak lokalne samouprave što će u budućnosti u projekciji biti prihvaćeno da mi ovdje moramo završiti priču cesta“, kazao je između ostaloga Dumbović.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X