Za dječja i sportska igrališta u Vatrogasnoj i Mošćenici Grad se zadužio četiri milijuna kuna Za dječja i sportska igrališta u Vatrogasnoj i Mošćenici Grad se zadužio četiri milijuna kuna
PETRINJA – Za izgradnju dječjeg i sportskog igrališta u Vatrogasnoj ulici u Petrinji i u Mošćenici Gradsko vijeće je donijelo odluku da se Grad... Za dječja i sportska igrališta u Vatrogasnoj i Mošćenici Grad se zadužio četiri milijuna kuna

PETRINJA – Za izgradnju dječjeg i sportskog igrališta u Vatrogasnoj ulici u Petrinji i u Mošćenici Gradsko vijeće je donijelo odluku da se Grad zaduži za četiri milijuna kuna. Vezano za kreditno zaduženje za izgradnju igrališta u Vatrogasnom pojasnila je Ivana Kordić, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja.

„Iznos kredita koji se nalazi u prijedlogu ove Odluke je 1,2 milijuna kuna. To je dugoročni kredit u kunama, kamatna stopa 1,75 posto. Rok otplate je šest godina, poček je dvije godine i odnosi se na gradnju komunalne infrastrukture, odnosno projekt izgradnje dječjeg i sportskog igrališta Vatrogasno“, pojasnila je Kordić.

HDZ-ov Željko Tonković je kazao kako je neprihvatljivo da se za sufinanciranje svakog projekta Grad mora zadužiti. „Prijedlog za izgradnju igrališta apsolutno da i svaka izgradnja dječjeg igrališta i bolji standardi u našem gradu da, ali obično ljudi zaborave ono što kažemo i ono što ističemo, mi moramo biti odgovorni i nalaziti način financiranja tih projekata. To je važno istaknuti kako isfinancirati projekt ili ne za sve projekte opterećivati kreditno i zaduživati grad. Neprihvatljivo je zaduživati grad bez imalo pogovora, zaduživati ga za svako sufinanciranje, a ne uvažavati decentralizirana sredstva koja su unazad tri godine malte ne tri puta povećana“, rekao je Tonković.

MOST-ova Luca Gašpar Šako je istaknula kako su vijećnici za ovo zaduženje dobili svega nekoliko papira. „Zašto se odmah ne plaća, zašto poček dvije do tri godine, kada istekne možda mandat gradonačelniku pa onda tko plati-plati. Tko nama garantira da će se ti projekti napraviti ako vidimo Poduzetničku zonu, Aglomeraciju. Hoćemo li i za ovo plaćati penale. Zašto ići ovako kao guske u maglu. Nije problem u gradonačelniku, on ima listu želja i radi po svojoj listi želja, problem je u nama gradskim vijećnicima što tu listu želja bez pitanja usvajamo, bez ikakvog morala, bez ikakvih upita. Komad papira je vama dovoljno da se zadužimo. Što je s vama“, rekla je Gašpar Šako.

Pročelnica Kordić je istaknula kako će ova sredstva od kreditnog zaduženja biti isključivo namijenjena za navedeni projekt, kao što su namijenjena i sva sredstva iz Intervencijskog plana, isključivo za same projekte. „U period počeka ulazi i period same provedbe određenog projekta. U onom trenutku kada se započnu radovi ide se u kredit i dok se sami radovi sve ne izrealizira taj dio je vrijeme počeka, ne poček od kada se radovi izvedu pa na dalje, nego znači do perioda kada počnete koristiti kredit tijekom izvođenja svih kompletnih radova onda vam taj dio ulazi u poček“, pojasnila je Kordić.

Za riječ se javio i nezavisni Pejo Trgovčević. „Ja bi radije kao vijećnik, a držim i da sam odgovorna, da možemo nekako sufinancirati ove projekte iz nekih drugih sredstava. Ako je ovo jedini način, onda nemamo pravo, ako ćemo biti odgovorni, reći zaustavimo ove projekte i neka se ne rade jer ne želimo da se Grad zaduži. Ako je zaduženje jedino rješenje, onda moramo biti i odgovorni pa reći mi ne želimo onda zaduženje i ne želimo da se neki projekti nastave ili realiziraju“, rekao je Trgovčević.

Sličnog je mišljenja i predsjednik Gradskog vijeća HNS-ov Nenad Radošević. „Zaduženje, zaduženje, zaduženje…sama ta riječ čim spomenemo zaduženje naravno da nas sve malo golica, da nam nije svejedno, želimo biti odgovorni i ne želimo opterećenje za naše buduće generacije koje budu živjele u ovom gradu i poslije nas, ali ono što se ovdje provlači, ne znam da li je dovoljno jasno, jesu li ti projekti zaduženje Grada Petrinje, zaduženje za buduće generacije, ili je to samo praćenje financiranja ili sufinanciranja projekata koji se namjeravaju u većem dijelu sufinancirati iz fondova Europske unije. Nemojmo miješati kruške i jabuke, nemojmo se nabacivati sa pojmovima koji ne stoje“, rekao je Radošević.

Kordić je ujedno pojasnila i prijedlog zaduženja za rekonstrukciju dječjeg i sportskog igrališta u Mošćenici. „Pred vama je prijedlog odluke o zaduženju Grada Petrinje na iznos od 2,7 milijuna kuna kod Hrvatske poštanske banke. Također uvjeti su jednaki kao i u prethodnoj odluci. Svrha ove odluke je zaduženje za gradnju komunalne infrastrukture i to rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta u Mošćenici“, pojasnila je Kordić.

Vezano za ova zaduženja vijećnicima se obratio i petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović. „Ova igrališta, dječja igrališta su izrazito važna, i za Vatrogasnu i Mošćenicu. Nažalost, mi smo imali natječaj, nitko se nije javio da izgradi to, da bi radio, da bi zaradio tih par milijuna kuna. To je naša najveća katastrofa. Da i dignemo kredit, što i moramo, izrazito je važno da sve i jedan projekt koji danas nije na natječaju iz resornih ministarstava ili EU fondova. Ali možemo ta ista sredstva platiti sa kreditom, a onda poslije aplicirati ta ista sredstva i dobiti povrat sredstava. To je politika Grada Petrinje“, rekao je Dumbović.

Vijećnici su u konačnici ova zaduženja u visini od gotovo četiri milijuna kuna prihvatili sa 13 glasova za, pet vijećnika je bilo protiv dok su dva vijećnika ostala sudržana.

Komentari

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.