Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
statičaripregled

Do sada pregledano 23 114 objekata, bez oštećenja 572 objekta

Nakon razornog potresa koji je pogodio našu Sisačko-moslavačku županiju, građani su prijavili štete na 34 202 objekta, a statičari su do sada pregledali 23 114

objekata. Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja ili zbog oštećenja je 3078 objekata, dok je privremeno neuporabljivo zbog potrebnog detaljnog pregleda ili potrebnih mjera hitne intervencije ukupno 5129 objekata. Uporabljiva bez oštećenja su 572 objekta, a uporabljivo bez ograničenja je 5326 objekata. Uporabljivo s preporukom o postupanju je 9009 objekata.

 

Marin Fran

Marin Fran

Glavni urednik informativnog programa Petrinjskog radija. Osim o informativnom programu, Marin Fran je posvećen i radijskom programu, tako da osim pisanja vijesti, Marin je i voditelj te urednik nekoliko emisija u programu Petrinjskog radija, kao što su emisija Trenica, A sada vi te Zvona Svetog Lovre.

NAJNOVIJE VIJESTI

X