Share on facebook
Share on twitter
statičaripregled

Do sada pregledano 34 341 objekt

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka, nakon razornih potresa koji su pogodili našu Sisačko-moslavačku županiju krajem prošle godine, građani su prijavili štetu na 38 921 objekata, a statičari su do sada pregledali 34 341 objekata. Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja ili zbog oštećenja je 4 211 objekata. Privremeno neuporabljivo zbog potrebnog detaljnog pregleda ili zbog potrebnih mjera hitne intervencije je ukupno 7 478 objekata. Uporabljivo bez oštećenja su 674 objekta, dok je uporabljivo bez ograničenja 6 708 objekata. Uporabljivo s preporukom o postupanju je 15 270 objekata.

Marin Fran

Marin Fran

Glavni urednik informativnog programa Petrinjskog radija. Osim o informativnom programu, Marin Fran je posvećen i radijskom programu, tako da osim pisanja vijesti, Marin je i voditelj te urednik nekoliko emisija u programu Petrinjskog radija, kao što su emisija Trenica, A sada vi te Zvona Svetog Lovre.

NAJNOVIJE VIJESTI

close-link
X