darinkodumbovic

Dumbović odgovorio na otvoreno pismo petrinjskog HDZ-a

PETRINJA – Temeljem otvorenog pisma kluba Kluba vijećnika HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Petrinje, koje je njihov predsjednik Mihael Jurić, uputio gradonačelniku Darinku Dumboviću i petrinjskoj javnosti svoje očitovanje dao je i sam gradonačelnik:

“Uvaženi g. Jurić, ponukan Vašim otvorenim pismom i komentarima o problematici u realizaciji Aglomeracije slobodan sam podsjetiti da se radi o vrlo zahtjevnom projektu za grad, koji je vrijedan 431 milijun kuna, a u samoj provedbi s datumom 1. listopada u ostvarenju je 276 milijuna kn koji se financira iz Operativnog programa konkurentnost i kohezije EU. Vlada Republike Hrvatske proglasila je Aglomeraciju Petrinja strateškim projektom i svi sudionici u provođenju, svjesni njegove važnosti za građane Petrinje, ulažu značajne napore da se on i realizira u potpunosti. Svoje navode o tome da se “radovi koji su u tijeku, u svezi Aglomeracije, ali i izvan iste, izvode apsolutno protivno svim mogućim strukama” niste potkrijepili nikakvim stručnim argumentima i predstavljaju Vašu paušalnu ocjenu. Tvrtka koja nadzire provođenje ovog projekta jedina je kompetentna stručno procjenjivati kvalitetu svega što se na projektu radi. Drugi dio Vašeg pisma koji se odnosi na “havariju s vodovodnim cijevima” također se temelji na nepoznavanju problematike, krajnje je tendenciozan i ima za cilj građane Petrinje dovesti u zabludu, izazvati strah i nesigurnost. Da ste se potrudili pitati saznali bi da postoji jasno propisana procedura kontrole kvalitete vode za ljudsku potrošnju, koja se provodi kod izvođenja ovakvih opsežnih radova na sustavu vodoopskrbe. Cilj je prevencija mogućih incidenata, a što je sukladno zakonskoj regulativi i provodi se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo. Radi istinitog izvješćivanja javnosti još ću jednom ponoviti da nikakvih incidenata, niti opasnosti po zdravlje građana nije bilo, a sve poduzete mjere imaju preventivni karakter u cilju zaštite naših sugrađana, njihovog zdravlja i imovine. Sve dosadašnje analize vode koje provodi Zavod za javno zdravstvo pokazuju da zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju nikada nije dovedena u pitanje bez obzira na kompleksne radove na Aglomeraciji. A za kraj, podsjetit ću Vas, g. Jurić da građani Petrinje svakodnevno znaju što se sve radi i da smo ogromno gradilište. Jedino ste Vi petrinjski povijesni najveći HDZ -ov uhljeb za kojeg se ne zna što radi u ovom gradu . Kao uhljebljeni direktor tzv. fantomske firme trebali bi brinuti o državnoj imovini u Petrinji. Bivša Robna kuća i niz prostora u gradu koji su u vlasništvu države zjape prazni i nagrđuju grad. Da ne spominjem primjer gimnastičke dvorane koja je u fazi rekonstrukcije, a za koju od države ne možemo dobiti suglasnost za električnu energiju. Jasno mi je da Vam sadašnja uhljebnička pozicija odgovara. Ugodno je skrivati se iza velike stranke, ali ja Vam preporučam da pređete s riječi na posao i da prestanete hvatati maglu po Petrinji i mutiti petrinjsku vodu! “, stoji u odgovoru petrinjskog gradonačelnika Darinka Dumbovića.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X