Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
aktualnisatgv

Dvije točke, gotovo tri sata rasprave, jedna tema – Centar za šljivu i kesten

PETRINJA – Petrinjski gradski vijećnici su na prošloj sjednici Gradskog vijeća većinom glasova (13 za, 6 protiv i 1 suzdržan) usvojili Program rada i Financijski plan Javne ustanove Centar za šljivu i kesten za 2021.godinu.

Centar za šljivu i kesten tako u idućoj godini planira proračun od 1,3 milijuna kuna. U planu imaju uređenje ograde i okoliša zgrade, rad na promidžbi Centra kroz sudjelovanje na sajmovima i savjetovanjima, kao što u planu imaju obilježavanje prigodnih manifestacija. Također planiraju organizirati radionice te održavati postojeće pokusne nasade (trenutno Centar posjeduje nasad autohtonih sorti jabuka te budući rasadnik pitomog kestena sa 1500 komada sadnica). Centar ima u planu staviti u funkciju Ekološki centar – Vrata Zrinske gore u Prnjavoru Čuntićkom. Što se znanstvenog programa tiče, nastavit će rad laboratorija za kulturu biljnog tkiva, kao što će proširiti pokusne plohe kolekcijskih nasada. Što se obrazovnog programa tiče, nastavit će provedbu programa osposobljavanja odraslih, provodit će edukaciju za održivu uporabu pesticida, verificirat će nove obrazovne programe, kao što će nastaviti raditi na projektima.

Vijećnik Željko Tonković je postavio pitanje zbog čega se usvaja ovaj Program i financijski plan za iduću godinu ako će vijećnici već kasnije odlučivati o tome da se osnivačka prava Grada nad Centrom prebace na trgovačko društvo Bannia d.o.o.

„Ja sam radio financijski plan, bez obzira na situaciju na koju se gospodin Tonković poziva. Ja za tu situaciju ne mogu raspravljati o tome, to su politička pitanja. Ja mogu ovdje dati plan i program rada kakvog sam ga ja vidio prije takvih stvari i to je tako napravljeno. Što će se događati, Centar će i dalje ostati Centar sa svojim programima rada, a tko će s njim upravljati, to će se vidjeti tko će biti ravnatelj, Upravno vijeće, to je politika i ja u to ne ulazim“, odgovorio je Josip Dolenec, ravnatelj Centra za šljivu i kesten. Tonković je istaknuo kako je ovo sada jedna tužna priča, a i ovaj program je onda jako tužan.

„Centar za šljivu i kesten je stvarno jedan kvalitetan projekt koji ima svoj vijek života i ne može više kroz daljnjih pet godina biti svake godine milijun i nešto kuna, što znači daljnjih pet godina se traži od poreznih obveznika da bi mi ostali i dalje na svojih pet hektara, a u ovoj varijanti mi pet godina čekamo razvoj na način da želimo uključiti partnere koji će uložiti u 100 hektara pitomog kestena i da ga brendiramo i da to bude naša maslina“, rekao je petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović.

Vijećnik Anton Tadić je ponovio kako primarna zadaća Centra za šljivu i kesten treba biti istraživanje, proizvodnja i prodaja sadnog materijala. „Cijelo vrijeme Centar je bio sisavac i Centar je osnovan zbog uhljeba, a ne da bi polučio neke rezultate. Ja priželjkujem da se riješimo Centra i mnogih sisavaca u ovom gradu koji sisaju i uzimaju novac, taj novac njima ne pripada, nego ga trebamo dati onima koji imaju potrebu za novcem“, rekao je Tadić.

Vijećnik Nenad Bužanić je kazao kako 80 posto rashoda Centra za šljivu i kesten ide na plaće djelatnika Centra, tek 10-tak posto ide na osnovno funkcioniranje ustanove, odnosno za osnovnu djelatnost. Dodaje kako bi 50 posto financijsko plana trebalo ići na razvoj tog Centra i djelatnosti s kojom se bavi.

Nešto malo kasnije većinom glasova usvojili su i odluku o prijenosu osnivačkih prava Grada Petrinje nad Javnom ustanovom Centar za šljivu i kesten na trgovačko društvo Bannia d.o.o.i dana je suglasnost za sklapanje ugovora o prijenosu osnivačkih prava. Više je rekao Ante Marić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu.

„Tvrtka Bannia d.o.o. je iskazala interes za uspostavu partnerstva sa našom javnom ustanovom Centar za šljivu i kesten čiji je sada trenutno Grad Petrinja jedini osnivač, drugim riječima vlasnik. Iskazom ovog partnerstva tvrtka Bannia ni u jednom dijelu nije rekla da zaustavlja te programe, da bilo koju aktivnost stavlja sa strane Centra koju je do sada Centar provodio, nego da bi te programe oplemenili, razvili dalje, dodali nove sadržaje, dokapitalizirali i proširili djelatnost Centra“, rekao je Marić.

Ovom Odlukom Grad planira prenijeti 76 posto osnivačkih prava u Centru na tvrtku Bannia d.o.o.  „U grubo, tvrtka Bannia d.o.o. u prvoj, drugoj i trećoj fazi ulaganja bi uložili više od pet milijuna kuna direktnog novca u dokapitalizaciju Centra, kupnju zemljišta i opreme kako bi Centar mogao proširiti svoju djelatnost. Kako bi nastavili sa zapošljavanjem, zadržali broj postojećih ljudi, nastavili sa kupnjom zemljišta, podizanjem novih nasada, brendiranjem ukupnog tog područja u proizvodnji kestena i proizvoda od kestena, ali i ostalih proizvoda, neminovno je ulazak privatnog kapitala, odnosno dokapitalizacija ove ustanove kako bi se to sve skupa moglo dugoročno provoditi“, dodaje Marić te ističe kako su vlasnici tvrtke Bannia već poznati u Petrinji, jer je riječ o vlasnicima tvrtke Tenaco grupe koji su kupili Stolariju. Također dodaje kako će Centar ostati i dalje ostati registriran prema Zakonu o ustanovama za obrazovanje.

Vijećnica Magdalena Komes je istaknula kako navedena točka dnevnog reda nema obrazloženje ni pravnu osnovu za donošenje. „Vidi se iz analize cjelokupnog materijala da zapravo zaista nema osnova za ovakvo nešto što vi planirane napraviti. Odmah u uvodu samog prijedloga Odluke stoji da bi se trebala donijeti na temelju članka 36., stavka 1., točke 11.Statuta Grada Petrinje koji kaže da Gradsko vijeće osniva ustanove, javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za grad, raspravlja o njihovom poslovanju na temelju izvješća direktora i ravnatelja ustanova te odlučuje o njihovom osnivanju, prestanku ili preoblikovanju, a ja po ovome sada što je Marić rekao ne vidim niti jednu od te tri radnje da bi se ovdje provele“, rekla je Komes te je pitala na temelju čega se donosi odluka o prijenosu osnivačkih prava kao što je postavila pitanje što bi prijenos osnivačkih prava značila, prenosi li se u ovom slučaju i imovina, ako da, onda se radi o besplatnom ustupanju imovine. „Ako se radi o javno-privatnom partnerstvu, ovo nema niti jedan element javno-privatnog partnerstva jer da ima onda bi se poštivalo načelo zaštite javnog interesa. Nadalje, prema Zakonu o javnoj nabavi bi se trebao odabrati privatni partner, trebalo bi se ići na natječaj“, dodala je Komes.

Marić je kazao kako se ovdje radi o preoblikovanju vlasništva ustanove, ne radi se o raspolaganju nekretninama. „Mi nikome ništa ne dajemo nego se radi o dokapitalizaciji ustanove koja je dosegla svoj maksimum. Ona ima neku svoju knjigovodstvenu vrijednost koja je daleko manja od predviđene dokapitalizacije. Ovo ne podliježe procesu javne nabave. Ne vidim da tu nema javno-privatnog partnerstva. Radi se o preoblikovanju vlasništva ustanove, Grad zadržava određen postotak kontrolnog paketa“, odgovorio je Marić.

Komes mu poručuje kako se ustanova ne može dokapitalizirati jer to nije trgovačko društvo. „Jako paušalna odluka i pokušavate progurati ovdje nešto što ne drži pravno niti bilo kako drugačije vodu. Provjerit ćemo ukoliko donesete ovu odluku ići će na sve moguće instance na provjeru, pa ćemo vidjeti da li će vijećnici koji će za ovo dignuti ruku hoće li snositi bilo kakvu političku ili neku drugu odgovornost. Znači dajete gradske nekretnine u privatne tvrtke“, dodala je Komes. Marić je još jednom ponovio kako se ovdje radi o prijenosu osnivačkih prava, a ne o dokapitalizaciji kakva se radi u trgovačkim društvima.

Vijećnik Pejo Trgovčević je istaknuo kako je u ovoj odluci dosta nedorečenosti, kao što je istaknuo da se ne zna s kojom imovinom Centar raspolaže i koja je vrijednost te imovine i na koji način i u kojem obliku će se Ugovor o tom partnerstvu formirati i na koje vrijeme. Stoga je predložio da se ova točka skine s dnevnog reda te da se Odluka pošalje na doradu. „S pravom neki od vijećnika sumnjaju, u možebitne nekakve, ako nije to pretjerano reći, nezakonite radnje u tom procesu jer zašto uopće nismo donijeli takvu odluku pa da se onda raspiše natječaj. Možda bi netko bolje i više ponudio i investirao nego spomenuta tvrtka. Idemo biti pošteni, pogledati se u oči i reći, dokažite mi da ovdje nešto ne smrdi. Nisam načisto tu“, rekao je Trgovčević.

Vijećnik Miljenko Bušić je kazao kako je ova odluka za njega neprihvatljiva. „Deset milijuna financijskih sredstava smo mi uložili u Centar. Ljudi su radili. Postali su teret proračunu, zato što ne mogu barem dio financijskih sredstava ishoditi na način da prodaju nešto. Sada se pojavila tvrtka koja je snimila situaciju, vidjela da su ovi napravili odličan posao, pripremu i sada treba posao samo razvijati. Zašto nije palo nekome na pamet mi imamo trgovačko društvo u gradu koje je moglo pomoći Centru da ostvari neke prihode. Mi se u prvoj godini odričemo 76 posto, a nakon pet godina odričemo se skroz upravljačkih prava. Onaj tko ima upravljačka prava taj raspolaže sa svim, on postaje vlasnik. Ja ne znam kome to može biti prihvatljivo na ovaj način kako je to prezentirano“, kazao je Bušić.

Komes je potom predložila da se raspiše natječaj ili/i da se osnuje nekakva treća tvrtka, Centar za šljivu i kesten i ta neka tvrtka koja je spremna ulagati u Centar da osnuju treću tvrtku koja bi onda dalje poduzimala određene radnje.

Gradonačelnik Dumbović je kazao kako je Centar bio nadgradnja života na Banovini. „Postoje projekti koji su zamišljeni kako bi dali jedan bolji život i proizvod našeg grada. Svaki projekt ima svoj vijek trajanja. Za mene projekt Centra ima neke predispozicije i imao je da dođe do svoje točke u kojoj više ne može naprijed. To znači sada se već bavimo sa nečim što bi trebali proizvoditi. Ali sada je pitanje da li će to neko naše trgovačko društvo proizvoditi ili  bi to trebalo neko drugo trgovačko društvo koji ima gotov keš koji bi ušao i oplemenio nešto što smo mi kao projekt zamislili i više ne može ići. Ovdje danas odgovorno tvrdim da ne dolazi u obzir da ću potpisati bilo što, ali bilo što, što bi bilo protivno interesu Grada, osim onoga što tražimo od tih budućih investitora“, kazao je Dumbović te je pozvao vijećnike da ne ispustimo ovu priliku.

Vijećnik Nenad Bužanić je pitao kakve reference navedena tvrtka Bannija ima, ističe kako je ta tvrtka osnovana u lipnju ove godine. Dodaje kako ta tvrtka nema niti jednog zaposlenog. Predsjednik Savjeta mladih Grada Petrinje Daniel Barukčić je kazao kako je uočio puno nelogičnosti u samoj raspravi, smatra kako ova točka je nelogična, nepotpuna. „Ja kao mlad čovjek koji se najmanje razumijem u to i najmanje iskustva imam, mislim da ova točka nema smisla i mislim da se tu radi nešto protuzakonito i nelogično“, rekao je Barukčić.

Vijećnik Miroslav Petračić je također istaknuo kako je Centar postao ustanova koja samo guta novce, Grad sada to više ne može izdržati i nešto se mora s tom ustanovom dogoditi da ta ustanova može dalje raditi za ono što je osnovana. Stoga je predložio da se donese Odluka o namjeri prijenosa osnivačkih prava Grada Petrinje nad javnom ustanovom Centar za šljivu i kesten i davanje ovlasti za sklapanje ugovora o prijenosu osnivačkih prava, dok se zadužuje gradonačelnik Petrinje da u ime Grada Petrinje provjeri pravne okvire prijenosa osnivačkih prava nad javnom ustanovom Centar za šljivu i kesten na trgovačko društvo. Navedeni prijedlog je gradonačelnik Dumbović prihvatio. Vijećnici Bužanić i Komes ističe kako je preoblikovanje postojeće Odluke opet neprihvatljivo, dok je vijećnik Bušić kazao zbog čega se toliko forsira postojeća Odluka. Vijećnik Mihael Jurić je predložio da se složi kvalitetnija pravno-osnovana odluka u interesu grada o kojoj će se raspravljati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Amandman vijećnika Petračića, u konačnici i prijedlog same odluke je usvojen sa 13 glasova za i sedam protiv.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X