Share on facebook
Share on twitter
uf2901202124

Građani prijavili štete na 35 441 objekata

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka, nakon potresa koji je pogodio našu Sisačko-moslavačku županiju, građani su prijavili štete na 35 441 stambenih objekata, dok su statičari do sada pregledali 25 402 objekata. Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja i zbog oštećenja je 3 354 objekata, dok je privremeno neuporabljivo zbog potrebnog detaljnog pregleda ili potrebnih mjera hitne intervencije 5 573 objekta. Uporabljivo bez oštećenja je 595 objekata, dok je uporabljivo bez ograničenja 5 736 objekata. Uporabljivo s preporukom o postupanju je 10 144 objekata.

 

Marin Fran

Marin Fran

Glavni urednik informativnog programa Petrinjskog radija. Osim o informativnom programu, Marin Fran je posvećen i radijskom programu, tako da osim pisanja vijesti, Marin je i voditelj te urednik nekoliko emisija u programu Petrinjskog radija, kao što su emisija Trenica, A sada vi te Zvona Svetog Lovre.

NAJNOVIJE VIJESTI

X