Održana tribina: „Kako povećati povlačenje sredstava iz EU fondova s ciljem razvoja jedinica lokalne samouprave“ Održana tribina: „Kako povećati povlačenje sredstava iz EU fondova s ciljem razvoja jedinica lokalne samouprave“
PETRINJA – U sklopu „Dana otvorenih vrata“ informacijski centar Europe direct Petrinja održao je tribinu s temom „Kako povećati povlačenje sredstava iz EU fondova... Održana tribina: „Kako povećati povlačenje sredstava iz EU fondova s ciljem razvoja jedinica lokalne samouprave“

PETRINJA – U sklopu „Dana otvorenih vrata“ informacijski centar Europe direct Petrinja održao je tribinu s temom „Kako povećati povlačenje sredstava iz EU fondova s ciljem razvoja jedinica lokalne samouprave.“ Tribinu su moderirali članovi projektnog tima Informacijskog centra Dragana Vrančić i Ivan Jengić.

Na pitanje koliko je Srednja škola Petrinja postigla kroz EU projekte, ravnatelj Srednje škole Petrinja Milan Orlić je rekao kako su sredstva koja se povlače iz EU fondova relativno velika i mogu biti u visini godišnjeg školskog budžeta:

„Ono što je važno napomenuti je da su ti projekti koji se rade u školi mahom vezani za opremanje škole ili za neke aktivnosti koje su vezane za edukaciju profesora ili uečnika. Stvarno se možemo pohvaliti s tim da smo u zadnjih šest godina proveli i provodimo sada već peti projekt.“

Orlić je kao prvi primjer uspješnog projekta naveo opremanje pedološkog laboratorija u vrijednosti milijun kuna koji će kad u potpunosti zaživi omogućiti lokalnim proizvođačima gotovo besplatnu analizu zemlje što je izuzetno važno za kvalitetu njihovih proizvoda.

Na pitanje na koji način obavještavaju poduzetnike i opg-e o mjerama ruralnog razvoja te postoje li vidljive promjene u odnosu na ulazak Hrvatske u Europsku uniju i danas kad je u pitanju taj sektor, v.d.ravnateljica Javne ustanove Petrinjske razvojne agencije Katarina Ivančić je odgovorila kako  PETR-a ima nekoliko komunikacijskih kanala za komunikaciju s poduzetnicima. Do sada se pokazalo kako poduzetnici najviše vole individualna savjetovanja o poslovanju. U zadnje četiri godine se broj savjetovanja dosta povećao:

„Iako je i dalje velik problem nabavka sve papirologije i dokaza o njihovom statusu. To poduzetnicima i dalje predstavlja problem jer im je to velik posao. Ali se i to mišljenje mijenja. Danas ima više tih potvrda koje se mogu izdati elektronski tako da je njima, kao i nama, posao olakšan. Mogu reći da se osjeti pozitivan iskorak što se tiče poduzetnika i poljoprivrednika u Petrinji u odnosu na 2014.godinu.“

U tribini su, odgovarajući na pitanja, još sudjelovali Izvršna direktorica Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije Aleksandra Milković koja je odgovorila na pitanje na koji se način poboljšao život osoba s invaliditetom u županiji pomoću eu sredstava.

Uspješno provode dva projekta financirana iz Europskog socijalnog fonda koji im jako puno koristi jer vide puno mogućnosti za povlačenje sredstava.

„Moram reći da trenutno provodimo dva zaista vrlo vrijedna i nama jako bitna projekta, „Za lakši i kvalitetniji život“ koji se odnosi na projekt osobne asistencije gdje su direktno uključeni kao korisnici osobe s invaliditetom i provodimo projekt „Nove vještine za jednake mogućnosti.“, koji je na indirektan način vezan za opću populaciju, za žene i za nezaposlene, ali smo kroz svoj projekt uspjeli uključiti i kao korisnike i kao zaposlene osobe s invaliditetom. Jako bitno je da obadva projekta poboljšavaju kvalitetu života osoba s invaliditetom u zajednici i omogućuju socijalnu uključenost.“

Dopredsjednica i članica Udruge Građanski aktivizam, GRAK Manda Šalić je na pitanje da pokaže primjer projekata koji su doprinijeli razvoju lokalne zajednice, odgovorila kako je jedan od njih „Građanski centar“ u sklopu kojeg je otvoren istoimeni centar kojem je cilj uključivanje građana u donošenje bitnih odluka u zajednici. Ciljana skupina su bili građani i predstavnici lokalnih tijela. Građani su na tribinama dobili mogućnost izravnog postavljanja pitanja lokalnim političarima.

Jedna od aktivnosti u jednom od projekta je bila „Zajednica za ljudska prava“. To su bile aktivističke skupine građana gdje su sa srednjoškolcima stvorili grupe koje su pokušavale riješiti probleme u svojoj zajednici. Dio tih zajednica još funkcionira.

Komentari

Marin Fran Informativni urednik / Novinar

Glavni urednik informativnog programa Petrinjskog radija. Osim o informativnom programu, Marin Fran je posvećen i radijskom programu, tako da osim pisanja vijesti, Marin je i voditelj te urednik nekoliko emisija u programu Petrinjskog radija, kao što su emisija Trenica, A sada vi te Zvona Svetog Lovre.