Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
vuglecgv37

Izmijenjeni Prostorni i Urbanistički planovi na području Petrinje

PETRINJA – Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća vijećnici su raspravljali o prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi sedmih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Petrinje, o čemu je više rekla Vlasta Vuglec, pročelnica upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine.

„Na onu prethodnu odluku koja objavljena u Službenom vjesniku 15/20, preispitujemo proširenje građevinskih područja na dvije lokacije, jedna u katastarskoj općini Petrinja, druga u katastarskoj općini Strašnik. Rokove smanjujemo na osam dana za javno-pravna tijela“, rekla je Vuglec. Prijedlog je usvojen jednoglasno.

Jednoglasno je usvojen i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi šestih Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Petrinje. „Sa ovom odlukom dopunjujemo u četiri točke. Jedno je preispitivanje prenamjene površina infrastrukturnih sustava i zone M2 od Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, drugo je preispitivanje zelenih površina Komunalca i Župe Svetog Lovre, treće je preispitivanje mogućnosti povećanja broja etaža u R zoni i četvrto je preispitivanje članka 22, riječ je o zoni za groblje koja obuhvaća Urbanistički plan uređenja groblja“, pojasnila je Vuglec.

U konačnici, vijećnici su raspravljali i o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Slatina u Petrinji. „Riječ je o cesti, to je grupa građana koja je pokrenula inicijativu protiv, ne žele da se njihove parcele dijele sa cestom i mi ćemo preispitati mogućnost brisanja infrastrukture iz tog dijela“, zaključila je Vuglec. Navedeni prijedlog je u konačnici usvojen sa 16 glasova za i jednim suzdržanim glasom.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X