saguljegore

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje

Projekt „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“ provodi Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o., koje je u vlasništvu triju županija, Brodsko-posavke županije (51%), Požeško-slavonske županije (24,5%) te Sisačko-moslavačke županije (24,5%).

RCGO Šagulje d.o.o. osnovano je s ciljem organizacije i pripreme dokumentacije, a potom i izgradnje te upravljanja postrojenjem RCGO Šagulje. Plan je izgraditi Regionalni centar za gospodarenje otpadom sa šest pripadajućih pretovarnih stanica za područje triju županija, koje je u tehničkom i operativnom smislu usklađeno sa standardima Europske unije, a u socijalnom smislu prihvatljivo i održivo. Buduća izgradnja ima lokaciju na području Nove Gradiške na površini od 52,88 ha.

Vrijeme i vrijednost projekta

Projekt za izradu dokumentacije provodi se u periodu od 17. srpnja 2018. godine do 17. srpnja 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 15.000.000,00 HRK, a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda u iznosu od 12.750.000,00 HRK (85%), bespovratna sredstva kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznose 750.000,00 HRK (5%), dok preostali dio od 1.200.000,00 HRK su bespovratna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Glavne aktivnosti projekta su:

  • Izrada studijsko projektne dokumentacije za izgradnju RCGO Šagulje (studija izvedivosti, idejno rješenje, dokumentacija za postupak procjene utjecaja na okoliš, geodetske i druge podloge, idejni projekt, projektna prijava za EU financiranja)
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za pretovarne stanice
  • Izrada dokumentacije o nabavi za nabavu radova, usluga i opreme za RCGO Šagulje i pretovarne stanice

Očekivani rezultati

Očekivani rezultati projekta „Izrada studijsko-projekte dokumentacije za RCGO Šagulje“ su:

  • Ishođena lokacijska dozvola za CGO
  • Ishođeno Rješenje o procjeni utjecaja zahvata na okoliš za CGO
  • Prihvaćena Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi i Prijavni obrazac
  • Završno mišljenje JASPERS-a bez značajnih primjedbi
  • Ishođene građevinske dozvole za pretovarne stanice

Cilj projekta

Opći cilj projekta je odložiti manje od 25 % mase proizvedenog komunalnog otpada što će doprinjeti manjem onečišćenju i boljoj kvaliteti života ljudi na području sve tri županije. 

Sadržaj objave članka isključiva je odgovornost RCGO Šagulje d.o.o. i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije

Projekt „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“ je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

www.mrrfeu.hr

www.strukturnifondovi.hr

SPONZORIRANI ČLANAK

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X