Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
statičaripregled

Još uvijek ima novoprijavljenih oštećenih objekata

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka, građani su nakon razornih potresa koji su pogodili naše područje, prijavili štetu na 39 842 objekta, dok su statičari do sada uspješno pregledali 37 834 objekta. Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja ili zbog oštećenja su 4 644 objekta, dok je privremeno neuporabljivo zbog potrebnog detaljnog pregleda ili potrebnih mjera hitne intervencije 8 925 objekata.Uporabljivo bez oštećenja su 704 objekta, uporabljivo bez ograničenja 7 298 objekata, dok je uporabljivo s preporukom o postupanju 16 959 objekata.

Marin Fran

Marin Fran

Glavni urednik informativnog programa Petrinjskog radija. Osim o informativnom programu, Marin Fran je posvećen i radijskom programu, tako da osim pisanja vijesti, Marin je i voditelj te urednik nekoliko emisija u programu Petrinjskog radija, kao što su emisija Trenica, A sada vi te Zvona Svetog Lovre.

NAJNOVIJE VIJESTI

X