žsnaknadenaslov

Kolike će naknade primati predsjednik, potpredsjednici i vijećnici u novom sazivu Županijske skupštine?

SISAK – Na prošloj sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije usvojena je i odluka kojom se utvrđuje visina naknade predsjedniku, potpredsjednicima i vijećnicima te imenovanim članovima radnih tijela Županijske skupštine.

Prema prijedlogu ove odluke, predsjednik Županijske skupštine za rad u Županijskoj skupštini i njezinim radnim tijelima ima pravo na naknadu u neto iznosu od 1.700,00 kuna mjesečno (do sada je iznosila 3.000,00 kuna). Potpredsjednici Županijske skupštine imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 1.200,00 kuna mjesečno (do sada je bila 2.500,00 kuna). Vijećnici imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 800,00 kuna mjesečno (do sada su primali naknadu od 500,00 kuna mjesečno plus 300,00 kuna za svaku sjednicu kojoj su bili nazočni).

Ovom odlukom također je predloženo da članovi radnih tijela koje imenuje Županijska skupština, a koji ne primaju gore spomenute naknade (koje primaju predsjednik, potpredsjednici i vijećnici), imaju pravo na naknadu za rad u radnim tijelima u neto iznosu od 300,00 kuna po održanoj sjednici na kojoj su nazočni. Zaposleni u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije, ako su članovi radnih tijela koje imenuje Županijska skupština, nemaju pravo na naknadu za rad u tim radnim tijelima.

Također, vijećnici Županijske skupštine i članovi radnih tijela Županijske skupštine imaju pravo na naknadu troškova prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice Županijske skupštine, odnosno radnog tijela Županijske skupštine. Naknada troškova prijevoza priznaje im se u visini troškova javnog prijevoza.

Vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine koji su upućeni na službeno putovanje, pripada pravo na dnevnicu te naknadu putnih troškova i troškova noćenja u visini utvrđenoj za zaposlene u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije, stoji u predloženoj odluci.

Obrazlažući uvodno prijedlog ove odluke, pročelnica Stručne službe za poslove Skupštine i opće poslove Vesna Krnjajić kazala je kako je odluku potrebno donijeti radi usklađivanja sa zakonom:„Člankom 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, između ostalog, propisano je da članovi predstavničkog tijela, odnosno vijećnici imaju pravo na naknadu za rad u predstavničkom tijelu i njegovim radnim tijelima, s tim da godišnja neto naknada po članu, odnosno vijećniku, ne može biti viša od iznosa od 14 tisuća kuna; za predsjednika u iznosu uvećanom najviše do 50 posto, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom najviše za 30 posto od tog iznosa od 14 tisuća kuna godišnje. Sukladno tome, prijedlogom odluke utvrđuje se naknada za predsjednika Županijske skupštine u neto iznosu od 1700 kuna mjesečno, za potpredsjednika u neto iznosu od 1200 kuna mjesečno, a vijećnicima u neto iznosu od 800 kuna mjesečno. Dosad važećom odlukom, naknade za predsjednika i potpredsjednike Županijske skupštine bile su utvrđene u znatno su višem iznosu od dozvoljenog zakonom“, rekla je među ostalim Krnjajić.

U vijećničkoj raspravi koja je uslijedila, SDP-ov Srđan Marić najavio je kako ovu odluku neće podržati: „Naravno da ću glasati protiv, jer u ovoj situaciji da se vijećnicima diže naknada s 500 na 800 kuna, po meni nije normalno i prije svega, nije moralno. U današnjoj situaciji mislim da to nije u redu. Nismo ni zaslužili, nismo ni počeli raditi, a već dižemo naknade. Al’ dobro, to je kupovina vjernosti, rekao bih, ove „kobasica koalicije“, pa neka bude“, kazao je Marić.

Slično se izjasnila i MOST-ova Luca Gašpar Šako: „Mene je sramota što mi uopće imamo ovu točku dnevnog reda. Sramota me zbog građana koji su nam dali povjerenje, sramota me zbog građana koji su dali meni povjerenje da tu sjedim. Dok se oni „kuhaju“ po kontejnerima, mi bi dizali sebi naknadu. Moj prijedlog je da ukinemo naknade sve dok se ne steknu uvjeti da svaki čovjek u našoj županiji, svaki građanin, svaka obitelj nema dostojanstven život, a ako budemo, kad vidimo kako se ovo sve brzo događa oko nas, znači trajno ćemo se odreći naknada. Kako znamo tko je većina u Skupštini, ukoliko stvarno morate imati nekakvu naknadu, onda neka bude po sjednici jedna dnevnica od 170 kuna, ali samo po sjednici. Ja vas molim da ne gledate svoje stranačke kolege, nego da upotrijebite svoj mozak, svoje osjećaje, jer kakvu mi poruku šaljemo građanima, posebno u potresu stradalim građanima na Banovini, Sisku i svim drugim krajevima koje je ovaj potres pogodio?“, pitala je Gašpar Šako.

U ime Kluba vijećnika SDP – Centar, prijedlogu odluke usprotivio se  vijećnik Daniel Berdais: „Kako su prethodno rekli i kolege, ispred Kluba vijećnika SDP-a – Centar mi se protivimo ovom prijedlogu i zapravo mišljenja smo da vijećničke naknade trebaju ostati kako su bile i u prošlom sazivu, ako ne i ovo što je rekla kolegica Luce“.

Zašto se ovakva odluka donosi, još jednom je ponovila pročelnica Vesna Krnjajić: „Uvažavajući primjedbe vijećnice i vijećnika, ja ću samo podsjetiti da je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđeno pravo vijećnika da imaju naknadu koja ima svoj smisao i određena je jer vijećnici radeći posao vezan za funkcioniranje Županijske skupštine i radna tijela imaju i određene troškove. Tako da vijećnici s tom naknadom nadoknađuju troškove koje imaju za svoj rad u Županijskoj skupštini i radnim tijelima. Prijedlogom ove odluke mi usklađujemo naknade vijećnicima i predsjedniku i potpredsjednicima sukladno Zakonu. Važećom odlukom, naknada za predsjednika Županijske skupštine iznosila je 3 tisuće kuna, za potpredsjednike 2,5 tisuće kuna. Vijećnici Županijske skupštine prema toj važećoj odluci imaju pravo na naknadu u iznosu od 500 kuna mjesečno, a uz naknadu koju dobivaju mjesečno za rad u Županijskoj skupštini, imaju pravo i na naknadu od 300 kuna po sjednici na kojoj su nazočni. Dakle, ukupno bi došli upravo do ovog iznosa od 800 kuna koji je utvrđen prijedlogom ove odluke koju trebamo donijeti. Kao što sam uvodno rekla, smisao ove naknade je da se pokriju troškovi vijećnika koje, ukoliko rade, stvarno imaju“.

Dodatno pojašnjenje ove odluke dao je i župan Ivan Celjak: „Ako ste pozorno pratili ovo što je pročelnica rekla, smanjuju se naknade i predsjedniku Županijske skupštine i potpredsjednicima Županijske skupštine, a isto tako i vijećnicima, jer vijećnici su u prošlom mandatu imali pravo na mjesečnu naknadu od 500 kuna, plus 300 kuna za rad na svakoj sjednici radnog tijela Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, odnosno imali su pravo na naknadu za svaku sjednicu na kojoj su bili nazočni, dakle za svaku sjednicu odbora. I kada to pogledate, vidite da dolazi do smanjenja naknade i za predsjednika, potpredsjednike, a isto tako i za vijećnike, zato što sada vijećnici neće imati pravo, odnosno nemaju pravo na naknadu za rad u radnim tijelima Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije“.

SDP-ov vijećnik Igor Školneković bio je skeptičan prema ovakvom tumačenju: „Nisam shvatio župane – rekli ste 500 kuna plus 300 kuna za rad u tijelu je bilo, a sada ćemo imati 800 kuna svaki mjesec, a tada smo imali 500 kuna svaki mjesec, plus 300 kuna eventualno jedanput u tri mjeseca. Ne mogu shvatiti kako to dolazi do smanjenja u ovom dijelu“, kazao je Školneković.

„Dolazi do smanjenja u ukupnoj sumi naknada“, odgovorio je župan, a pročelnica Vesna Krnjajić dodatno je objasnila: „Nije točna tvrdnja vijećnika Školnekovića da naknada vijećnicima nije smanjena. Naime, ako pažljivo iščitate odluku, odnosno prijedlog odluke, vidjet ćete da vijećnici imaju isključivo i jedino pravo na naknadu u neto iznosu od 800 kuna mjesečno. Vijećnici su prije, odnosno prema važećoj odluci, imali pravo na naknadu od 500 kuna mjesečno i 300 kuna po održanoj sjednici na kojoj su nazočni. Međutim, vijećnici su bili angažirani, kao što će to biti i u ovom sazivu, u puno radnih tijela, tako da se ne radi o sjednicama koje su održane jednom u tri mjeseca, nego su bili na puno više sjednica, tako da je taj iznos na godišnjoj razini bio puno viši“, rekla je pročelnica Krnjajić.

„Nije točno da mi smanjujemo nešto jer smo dobri, nego zato što moramo, jer nas je zakon na to prisilio“, kazala je na kraju rasprave vijećnica Luca Gašpar Šako, izrazivši još jednom sumnju u uštede koje će se postići na taj način.

U konačnici, odluka je prihvaćena većinom glasova nazočnih vijećnika – 23 su bila za, 11 protiv.

 

Slađana Marković

Slađana Marković

Dugogodišnja novinarka i radijska voditeljica s bogatim iskustvom u ovom poslu, što potvrđuju i brojne nagrade struke. Osim što je u novoj redakciji zadužena za novinarski dio posla, uskoro će slušatelji Petrinjskog radija moći uživati i u njezinom glasu u našem radijskom eteru.

NAJNOVIJE VIJESTI

X