petrinja

Natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Petrinje

PETRINJA – Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Petrinje 23.ožujka 2022. objavio je Natječaj za dodjelu javnih priznanja Grada Petrinje.

Odbor poziva građane, javne i druge djelatnike u znanosti, prosvjeti, kulturi i drugim područjima društvenog života, trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe, udruge gospodarstvenika i obrtnika, udruge građana, vjerske zajednice te tijela Grada Petrinje ovlaštena za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada da predlože kandidate za dodjelu sljedećih javnih priznanja Grada Petrinje:

1.Proglašavanje počasnim građaninom Grada Petrinje,

2.Nagradu Grada Petrinje za životno djelo,

3.Nagradu Grada Petrinje,

4.Plaketu Grada Petrinje,

5.Grb Grada Petrinje.

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja propisani su odredbama Odluke o javnim priznanjima Grada Petrinje (Službeni vjesnik, broj 04/07 i 05/14). Tekst Odluke može se pronaći na adresi www.petrinja.hr.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s navođenjem konkretnih prijedloga za dodjelu pojedinačnih priznanja upućuju se u pisanom obliku i moraju biti obrazloženi. Obrazloženje prijedloga mora sadržavati osnovne podatke o osobi, skupini osoba ili pravnoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja te iscrpan opis i prosudbu njihove djelatnosti i postignutih rezultata, kao i druge relevantne dokaze i razloge za dodjelu javnog priznanja, uz potpunu adresu sjedišta, odnosno prebivališta predloženika.

Grad Petrinja za jednu kalendarsku godinu može dodijeliti najviše jednu Nagradu Grada Petrinje za životno djelo, dvije Nagrade Grada Petrinje fizičkim osobama i jednu pravnoj osobi, dvije Plakete Grada Petrinje fizičkim osobama i dvije Plakete pravnim osobama te dva priznanja Grb Grada Petrinje fizičkim osobama, odnosno dva priznanja za pravne osobe.

Natječaj je otvoren u roku od 30 dana od dana objave na web stranici Grada Petrinje (objavljen je 23. ožujka 2022.).

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Petrinje sa svim potrebnim prilozima dostavljaju se na adresu:

Grad Petrinja

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Ulica braće Hanžek 19

44 250 Petrinja

S naznakom: „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA – NE OTVARATI!“

Izvor: Grad Petrinja (natječaj je objavljen na službenoj stranici Grada: petrinja.hr  – poveznica na tekst natječaja: https://petrinja.hr/natjecaj-za-dodjelu-javnih-priznanja-grada-petrinje/

Slađana Marković

Slađana Marković

Dugogodišnja novinarka i radijska voditeljica s bogatim iskustvom u ovom poslu, što potvrđuju i brojne nagrade struke. Osim što je u novoj redakciji zadužena za novinarski dio posla, uskoro će slušatelji Petrinjskog radija moći uživati i u njezinom glasu u našem radijskom eteru.

NAJNOVIJE VIJESTI

X