M. regionalnog razvoja i fondova EU MRREFU

Obavijest o poništenju natječaja “Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji- 2 faza”

Obavještavaju se prijavitelji Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava„Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“, referentna oznaka KK.08.2.1.15 kako je Poziv s jučerašnjim danom 14. ožujka 2022. godine poništen.

Predmetnu Odluku o poništenju Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi imajući u vidu skori završetak financijske perspektive Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, kao i potrebu za sveobuhvatnom konsolidacijom raspoloživih sredstava unutar Operativnog programa. Obavijest prenosimo u cijelosti:

“Člankom 65. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013 izdatci su prihvatljivi ukoliko su nastali na teret korisnika i ako su plaćeni do najkasnije 31. prosinca 2023. godine. S obzirom da u okviru Intervencijskog plana grada Petrinje pojedini već ugovoreni projekti još uvijek nisu završili s provedbom projekata, unatoč činjenici da su sklopljeni tijekom 2019. godine, neizvršivost projekata u okviru ovog Poziva je predvidljiva i realna, jer se radi o projektima sličnog sadržaja, obuhvata aktivnosti te kompleksnosti provedbe. Nepravodobna provedba ugovorenih projekata posljedično je od utjecaja na financijske i fizičke pokazatelje Operativnog programa.

Nadalje, daljnje preuzimanje obveza od strane proračunskog korisnika bilo bi protivno odredbama Zakona o proračunu, čl. 17. st. 1. (Narodne novine br. 144/21) prema kojoj odredbi je Ministarstvo kao proračunski korisnik odgovorno za zakonito, svrhovito, učinkovito, ekonomično i djelotvorno raspolaganje proračunskim sredstvima, slijedom čega je nužno izvršiti konsolidaciju svih financijskih parametara kako ne bi došlo do ugroze državnog proračuna Republike Hrvatske.

U sljedećoj financijskoj perspektivi, 2021.-2027., u okviru Višegodišnjeg financijskog okvira, planira se izdašna financijska omotnica namijenjena poduzetnicima.

Slijedom gore navedenih razloga, Ministarstvo je dana 14. ožujka 2022. godine donijelo Odluku o poništenju otvorenog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“, referentna oznaka KK.08.2.1.15. u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“.” – navedeno je u obavijesti Ministarstva.


 

Monika Perlic

Monika Perlic

Monika Perlić, novo je mlado lice u programu Petrinjskog radija. Radijsko iskustvo stjecala je na drugim radio postajama, a od sada ju svakodnevno možete slušati u našem programu. Budit će vas rano ujutro ili vam poslijepodnevne sate učiniti opuštenijima, nasmijavati vas ili vam uljepšati dan svojim osmijehom, naravno, i davati vam uvijek i na vrijeme sve potrebne informacije.

NAJNOVIJE VIJESTI

X