deratizacijauniverzalna

Od 25. svibnja u Petrinji počinje i deratizacija

PETRINJA – Iz tvrtke Eko deratizacija iz Zagreba obavještavaju kako sukladno preuzetim obvezama iz Ugovora o pružanju usluga preventivne deratizacije na području grada Petrinje za 2020. godinu, kako s deratizacijom na petrinjskom području počinju od 25. do 28. svibnja. Deratizacija će biti obavljena prema sljedećem rasporedu:

1.DAN – 25.05.2020. PONEDJELJAK

M. Gupca, M. Gupca 2. odv. desno, Braće Janeković, Braće Janeković odv., Zagrebačka, Kupska, I. Hangija, D. Pukeca, Voćarska, Voćarski odv. I-III, M. Makanca, M. Makanca odv. lijevi, M. Makanca odv. desni, S. Kolara, S. Kolara II odv., S. Kolara 1-2 odv. lijevo, S. Kolara odv., D. Cesarića, V. Muhe, I. Hrnčevića

2.DAN – 26.05.2020. UTORAK

Vinogradska, I. Trnskog, B. Rumlera, 6. kolovoza, S. Tonkovića, M. Filjka, M. Filjka odv, J. Glasera, Rokova ulica, Sajmište, D. Petrovića, G. Novaka, A. G. Matoša,  J. Nemeca, I. G. Kovačića, Šetalište K. Kneževića

3.DAN – 27.05.2020. SRIJEDA

Vinogradi, Vinogradi odv., M. Bučara, M. Bučara odv., Dr. R. Hercega, Potočani, Zeleni brijeg, S. Pejakovića, A. Cesarića, Dr. M. Peraka, Dr. M. Peraka odv., Z. Peterneka, Šetelište V. Lisinskog, V. Mačeka, Dr. M. Juranovića, I. Lučića, P. R. Vitezovića, M. Mesića, T. Smičiklasa, R. Lopašića

4.DAN – 28.05.2020. ČETVRTAK

V. Klaića, I. K. Sakcinskog, S. Radića, K. Zrinske, F. Jelačića, J. Šokčevića, Vrtni put, Trg S. Radića, I. Križevića

5.DAN – 29.05.2020. PETAK

M. Srnaka, I. Filipovića, I. Gundulića, V. Nazora, Trg F. Tuđmana, I. B. Mažuranić, Trg J. J. Strossmayera, Trg P. Preradovića, J. Runjanina, A. Mihanovića, Đ. Srebrića, Braće Hanžek, F. Supila, D. Cereka, M. A. Reljkovića, M. Jandrića, H. Badalića, M. Wood, F. Prešerna, T. Ujevića

Mjere deratizacije provoditi će se antikoagulantima na hranidbenom nosaču – kruti ili parafinski mamci-meke  po normativima za određenu vrstu prostora/površine koje se tretira.

Vrsta sredstva: Brodilon mamac (rasuta meka) i Broditop blok (parafinska meka). Sva sredstva koja će se koristiti imaju valjano Rješenje Ministarstva zdravlja da se mogu koristiti na teritoriju Republike Hrvatske. Po završetku mjere Korisniku usluge ostaviti će se Potvrda o obavljenoj usluzi, s naznačenom mjerom, te vrstom i količinom sredstva koje se koristilo.

Mjere deratizacije provode se sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09), Pravilniku o načinu provedbe dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (NN 35/07), Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za RH (NN 128/11), te Programu mjera preventivne i obvezne deratizacije na području Sisačko-moslavačke županije.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X