Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
dvorudruga

Osnovana Udruga „Zelena linija“, udruga za promicanje društvene svijesti o zaštiti okoliša od radioaktivnog i opasnog otpada

DVOR – Na konferenciji za novinare u Dvoru predstavljena je Udruge „Zelena linija“, udruga za promicanje društvene svijesti o zaštiti okoliša od radioaktivnog i opasnog otpada. Tajnik ove Udruge Vlado Ribić je kazao kako udruga ima za cilj osigurati zdrav i siguran život na području cijele Sisačko-moslavačke županije.

„Mi u Općini Dvor već nekoliko godina imamo problema sa radioaktivnim i nuklearnim otpadom. Tu sada postoje razna tumačenja da li je skladište, da li je trajno odlagalište i postoji termin centar za razgradnju i odlaganje radioaktivnog i nuklearnog otpada. Mi i dalje ostajemo pri tome da ne želimo, ne samo u Općini Dvor, nego i u Sisačko-moslavačkoj županiji takvu vrstu otpada i bit ćemo u tome ustrajni“, rekao je Ribić.

Predsjednica novoosnovane Udruge Snježana Drvodelić je istaknula kako s osnivanjem ove Udruge žele cijelu ovu problematiku oko zbrinjavanja i izgradnje skladišta radioaktivnog otpada staviti u veći fokus javnost nego što je to bilo do sada. Pitala se na temelju koje isprave, odluke je Fond preuzeo na raspolaganje bivše vojarne Čerkezovac na Trgovskoj gori, kao što je za nepoznanicu navela i to kako će se raditi studije o preferentnoj lokaciji za skladištenje i razgradnju radioaktivnog otpada.

„Radi te činjenice što je sve vrlo netransparentno kod cijele problematike zbrinjavanja radioaktivnog otpada bili smo na neki način motivirani da osnujemo udrugu kako bi se na kvalitetan, i javnosti dostupan način mogli uključiti kao javnost, kao zainteresirane osobe, radi budućnosti nas tako i naše djece i svih ljudi koji žive na području čitave županije. Jako smo zainteresirani ne samo da pratimo propise koji reguliraju problematiku zbrinjavanja i skladištenja radioaktivnog otpada, nego i da pratimo tijela državne, lokalne i regionalne vlasti koji su zakonskim propisima ovdje nadležni za donošenje i provođenje odluka o zbrinjavanju radioaktivnog otpada“, rekla je Drvodelić te poručuje kako radioaktivni otpad nije igrarija. Također dodaje kako je u igri veliki novac, te ističe kako Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško trenutno raspolaže sa iznosom od 300 milijuna eura.

Mladen Klasnić, stručni konzultant za otpad i član Skupštine Udruge podsjeća kako je za gradnju bilo kakvog skladišta radioaktivnog otpada potrebno ishodovati lokacijsku dozvolu, kao što se moraju izmijeniti prostorni planovi Općine Dvor te Sisačko-moslavačke županije.

„Naša žela i intencija je da se dobije na senzibilizaciji stanovništva, da se animira stanovništvo ne samo Dvora, nego kompletne Sisačko-moslavačke županije, vezano za namjeru države da ovdje odredi poziciju na kojoj će biti skladište niskog radioaktivnog istrošenog nuklearnog goriva. Ono što mi želimo je uključenje javnosti u cijelu ovu priču kao što to govori i direktiva Vijeća Europe EUROATOM. Općina Dvor je sama i prošle i ove godine u nekoliko navrata na sjednicama Vijeća ponavljala da ne žele bilo kakvu gradnju nuklearnog odlagališt i da bude bilo kakvo skladište nuklearnog otpada. Ono što treba, treba jednostavno reći da se ne može ovdje graditi ništa dok god se u prostornim planovima neće napraviti izmjene i neće se unesti ti podaci, unesti te lokacije kao lokacije na kojima će se odlagati otpad“, poručuje Klasnić te također dodaje kako građani trebaju znati što bi značilo za naš kraj da se ovdje skladišti takav otpad. Podsjeća kako je naš kraj označen kao kraj intenzivne poljoprivrede, dakle bogat kestenom šumama, pčelama, bogatom drvnom masom. Na kraju je poručio da ukoliko država i Fond nastave ovim tempom sa svojim aktivnostima, uslijedit će potpisivanje peticije na području cijele Sisačko-moslavačke županije protiv gradnje takvog skladišta na Trgovskoj gori.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X