Izbornik
pigikzrak

Postoji privatna inicijativa za investiranje na Pigiku

PETRINJA – Na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje, vijećnici su raspravljali o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja stambenog naselja Sajmište u Petrinji o čemu je više rekao Ivan Begić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

„Ovo je ona konačna odluka kojom se taj detaljni plan uređenja stavlja izvan snage, detaljni planovi kao takvi više ne postoje, na toj razini se sada izrađuju urbanistički planovi i oni se izrađuju za neuređena građevinska područja-naselja, koji nemaju dostupnu komunalnu infrastrukturu, Sajmište to nije“, pojasnio je Begić. Navedeni prijedlog Odluke je podržan jednoglasno.

Vijećnici su raspravljali o prijedlog Odluke o izradi VII.izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Petrinje o čemu je više rekao pročelnik Begić. „Što se tiče prijedloga odluke o izradi VII.izmjena i dopuna GUP-a radi se o nekoliko inicijativa značajnih nakon čega je utvrđeno da postoji opravdanost postupka izmjena i dopuna. Ukratko, postoji inicijativa investitora privatnog na Pigiku za izgradnju trgovačkog centra za što je dostavljeno idejno rješenje koje je također razmatrao i Odbor za urbanizam. Također, potrebno je proširiti na Sajmištu područje K zone, zone gospodarske-poslovne za potrebe Centra novog života, što je preduvjet da bi se ishodila građevinska dozvola. Također u Koloniji da se jedna čestica prenamjeni u javno-zelenu površinu“, pojasnio je Begić.

Vijećnica Luca Gašpar Šako je prilikom rasprave o ovoj točki dnevnog reda upozorila kako je prema određenim studijama veliki dio tla na našem području podložno likvefakcijama te je pitala što se po tome planira poduzeti kako građani i investitori ne bi sami morali plaćati geotehinčka istraživanja tla. Vijećnik Jasenko Krovinović je istaknuo kako je svaka intervencija u GUP od kapitalnog interesa za Petrinju, kao što je, uz vijećnika Nenada Radoševića, apelirao da buduće diskusije budu na širim razinama, odnosno da svi akteri u javnom savjetovanju mogu sudjelovati i dati svoj doprinos. U konačnici je navedeni prijedlog Odluke podržan jednoglasno.

Vijećnici su raspravljali o prijedlogu Odluke o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Petrinje sa V.izmjenama i dopunama Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije, o čemu je više rekao pročelnik Begić.

„Razlog za donošenje ove odluke je samo jedan ,radi se o formalnom usklađenju sa zakonskom obvezom koja proizlazi iz Zakona o prostornom uređenju da prostorni plan užeg područja mora biti usklađen s prostornim planom šireg područja. Što prevedeno znači, Prostorni plan uređenja Petrinje mora biti usklađen s Prostorni plan uređenja Sisačko-moslavačke županije. Obzirom da je u tijeku V.izmjena prostornog plana uređenja Sisačko-moslavačke županije i u tijeku je javna rasprava, da se ne bi gubilo na vremenu, mi smo odlučili ići s ovom odlukom kojom ćemo započeti postupak. Mi ga nećemo moći dovršiti dok god županija ne dovrši i usvoji svoje izmjene, trenutno je u tijeku javna rasprava oko tih izmjena, a usklađenje je bitno samo jedan element se usklađuje, to je prilagođavanje prostora Male Gorice, 160 hekatara, za gradnju tovilišta pilića radi proizvodnje pilećeg mesa“, pojasnio je Begić. Prijedlog je također prihvaćen jednoglasno.

Vijećnici su raspravljali o prijedlogu Odluke o donošenju I.izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Slatina u Petrinji, o čemu je više rekao pročelnik Begić. „Ovaj prijedlog Odluke je završetak jedne višegodišnje sage. Naime te izmjene I.izmjene urbanističkog plana uređenja Slatina su započele prije nekoliko godina, zbog potresa se nisu nikada realizirale do kraja. Proteklih nekoliko mjeseci su se ispunili uvjeti da se održi ta javna rasprava, javno izlaganje i da se cijeli taj proces privede kraju. Konkretno, radi se o smanjenju obuhvata ceste i povećanje jedne zone za gospodarsku namjenu. U samim odredbama za provođenje se ograničava parkiranje teretnih vozila, obzirom ipak Urbanistički plan uređenja da to naselje je zamišljeno kao jedno naselje idemo to tako nazvati boljeg standarda stanovanja“, rekao je Begić. I ovaj prijedlog je u konačnici usvojen jednoglasno.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X